Vi må skape mer positiv oppmerksomhet rundt yrkesfagene. Bedre rådgivere i skolen, og mer samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for å få til dette.

Frp vil satse på yrkesfag og gjøre det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Obligatorisk yrkesfag

Rekrutteringen til yrkesfagene må bli bedre. Dagens ungdomsskole er i stor grad en forberedelse til en akademisk utdannelse. Skolen er blitt stadig mer teoretisk. Dette bør det gjøres noe med hvis vi skal få flere til å velge og fullføre yrkesfag på videregående skole.

Frp mener det må innføres obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene, slik at praksissterke elever får oppleve mestring og mulighet til å vise sine sterke sider i praktiske arbeidsoppgaver.

Utdanningsbehov

Elevene må også bli gjort oppmerksom på hvilke utdanninger som privat og offentlig arbeidsliv har behov for, og utdanningstilbudet bør i større grad speile dette. Et tettere samarbeid mellom skolene og bedrifter som tilbyr lærlingplasser for yrkesfagene er viktig i denne sammenheng.

Les også: Tybring-Gjedde avslører seg selv. Igjen

I skoleårene på videregående er det også viktig at både den praktiske og teoretiske undervisningen er yrkesrettet.

Studieplasser på fagskolene

I tillegg er fagskolene svært viktige aktører som har tett kontakt til næringslivet og den praktiske virkeligheten. Det må legges til rette slik at flere tar fagskoleutdanning, og vi i Frp vil jobbe for flere studieplasser på fagskolene.

Vi vil ha en oppgradering av den tekniske utstyrsparken på yrkesfaglinjene. Det er kostbart med maskiner og verktøy, og vi har sett at mange skoler blir hengende etter eller mangle viktig utstyr. Her vil vi blant annet innføre en gaveforsterkningsordning, og legge til rette for enda mer samarbeid skole-næringsliv.

Les mer fra Norsk debatt

Lærlinger

Frp har sikret at lærlingtilskuddet har økt med om lag 25.000 kroner per kontrakt siden 2013. Dette gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger. Samtidig ser vi at mange yrkesfagelever i Oslo sliter med å få tak i lærlingplass.

Vi mener insentivene for å ta inn lærlinger må styrkes, og foreslår derfor å kutte arbeidsgiveravgiften for lærlinger.