Gå til sidens hovedinnhold

Vi skal ikke ta tryggheten for gitt

Politireformen har løftet den norske politiberedskapen. Men det stopper ikke her.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

I 2013 overtok regjeringen en gjennomanalysert og underprioritert justissektor. Etter åtte år med borgerlig regjering er situasjonen en helt annen.

Det jobber nå 3 500 flere folk i politiet, 2 500 av dem operative politifolk i hele landet. Vi har etablert forebyggende enheter i hvert eneste politidistrikt, og vi har gitt Kripos et eget cyberkrimsenter for å forebygge og etterforske digital kriminalitet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi har fått nye rednings- og politihelikoptre, økt trening for etterforskere og innsatspersonell og et nasjonalt beredskapssenter. Politiets driftsbudsjetter har økt med 4,2 milliarder kroner siden 2013, beredskapstroppen er blitt 60 prosent større og vi har fulgt opp alle punktene i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli.

Summen av dette er en sterk beredskap nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi er bedre rustet enn noen gang tidligere for å håndtere moderne kriminalitet og terror.

Men sterk beredskap er et evigvarende prosjekt. Det er helt nødvendig at å se fremover, jakte nye løsninger og utvikle metodene våre. Er det noe krisene vi har gått gjennom de siste årene har vist, så er det at vi må være forberedt på det uventede.

Enkelte vil reversere politireformen, gjenopprette lensmannskontor med begrenset åpningstid, forberede oss på gårsdagens kriser og detaljstyre politiet fremfor å lytte til de med skoene på. Det er ikke veien å gå.

Det har vært motstand mot deler av reformen og tilbakemeldinger er viktige. Tilbakemeldinger er viktige for å komme dit vi er i dag. Derfor er det også gledelig å se at optimismen i politiet og kommunene nå øker:

  • «Svartmaling av politireformen og politiet kan politikerne ta et annet sted. I Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politiet». Dette skriver Arne Johannessen, tidligere leder av Politiets fellesforbund, og nåværende leder for politiet i driftsenhet Sogn og Fjordane, 18. januar i år.
  • «Vi har fått bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitter inne på et kontor i hver kommune», sier leder for politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa 12. januar 2021.
  • «Som distrikts-kommune opplever vi en vanvittig forbedring i polititjenesten», sa Senterpartiets ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, til Nationen 8. juli 2020.
  • «Erna Solberg-regjeringa møtte protester da de la ned 18 lensmannskontor i Trøndelag gjennom nærpolitireformen. Men nå vil kun 2 av 18 ordførere kreve gjenåpning av lensmannskontoret de mista», Adressa 23.08.2021

Det viktigste for folks trygghet er dyktige politifolk som kan holde oss trygge – på patrulje, i gata, på data, på sjøen og i luften. Høyre i regjering har sikret nye politifolk i hvert eneste politidistrikt, og det skal vi fortsette med.

Høyre vil innføre en gylden regel for politiet i neste periode. Vi lover å sikre dobbel så stor bemanningsvekst lokalt i politidistriktene, som i sentrale fellesenheter og stabsfunksjoner. Dette betyr enda flere politifolk ute blant folk, slik at vi kan bekjempe og forbygge alvorlig kriminalitet.

Vi skal intensivere arbeidet for å ta overgriperne på nett ved å doble antallet ansatte på Nasjonalt cyberkrimsenter, og gi politiet et nytt utstyrsløft for å sikre at politiet kan møte folk der de er, fremfor å sitte med papirarbeid på kontor.

Les mer fra Norsk debatt her

I politiets innbyggerundersøkelse oppgir 94 prosent at de føler seg trygge, og tallet øker. Det er jeg veldig glad for. Samtidig er det ekstremt viktig at vi ikke tar tryggheten for gitt. Din og vår alles trygghet må prioriteres, og der enkelte vil reversere og ta politiet tilbake til utdaterte strukturer, ser Høyre fremover.

Moderne kriminalitet krever et moderne politi.

Kommentarer til denne saken