Sirkulær økonomi betyr i praksis å gjenbruke det vi bruker i størst mulig grad. Få er uenige i at vi ikke skal tilstrebe oss det.

Først må vi få nok mineraler inn i «systemet» som vi skal resirkulere fra. Det ser ikke ut til at dere i MDG forstår det.

Les Rasmus Hansson sitt debattinnlegg her: Vent til vi vet nok! Ikke vill vest i vår siste ville havnatur

To grunner som er to risikoer

For å tilfredsstille etterspørselen som følge av det grønne skiftet er behovet for enkelte mineraler mangedoblet. Det er et misforhold mellom behovene for materialer som følger av verdens klimaambisjoner og den faktiske tilgangen på materialene. Dette bryr selvsagt MDG seg lite om.

En annen risiko er miljøskader fra gruvedrift og materialproduksjon ved dagens utvinning. I dag stammer mye av metallene og mineralene fra gruver i for eksempel Kina og Kongo, og har negative miljøkonsekvenser for mennesker og økosystemer.

Disse to risikoene er to grunner til at Europa må være mer selvforsynt med kritiske råmaterialer.

Prisen på primærmetall fra disse landene er kanskje lave, men den reelle prisen er det ofte miljøet og menneskene der som må betale. Hensyn til arbeidsforhold og miljø er gode grunner til å rette søkelyset mot utvinningsmuligheter vi har på europeisk jord og norsk kontinentalsokkel.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

MDG overser også at det er Høyre som har fremmet, og fått vedtatt i Stortinget, politikk for sirkulær økonomi. I denne sammenhengen så må vi sile ut sjeldne og verdifulle metaller fra avfallstømmer fra industri og husholdninger.

Verdiene kan skjule seg i alt fra elektronikk, og slagg fra smelteverk til gjødselproduksjon.

Så skånsomt og så bærekraftig som mulig

Satsing på «urban mining» vil bidra til en mer bærekraftig fremtid, legge til rette for en bedre utnyttelse av ressurser og gjøre oss mindre avhengig av metallene som må utvinnes fra gruver.

Samtidig kan det både være lønnsomt og kan redusere behovet for miljøskadelig gruvedrift.

Men før vi kommer i mål med det er vi avhengig av å få store mengder mineraler «inn i systemet» det skal gjenvinnes fra. Derfor er vi også avhengige av å produsere mineraler fra ressurser på land og på havbunnen, som kobolt, mangan og nikkel, for å nevne noen.

Men de må selvsagt hentes ut så skånsomt og så bærekraftig som mulig. Og vi må vite at vi ikke skader viktig liv i havet. Dessuten må vi se uttak på havbunnen opp mot alternativt uttak på land.

Det gjelder økonomi, klima og miljø samt andre viktige elementer som for eksempel geopolitikk.

Les mer fra Norsk debatt her

Dette kan bidra til verdiskapning, arbeidsplasser og ikke minst til omstilling av dagens olje- og gassbransje. I dag kommer de fleste mineralene fra Kina og land i Afrika. Europa er uten nevneverdige egne forekomster. Men de finnes under havområdene ikke langt fra oss.

Uten mineraler blir det ikke et grønt skifte!