I høst har det blitt fremmet et politisk forslag om å utestenge nordmenn fra utenlandske nettsider som tilbyr pengespill.

Debatten rundt temaet har vært opphetet, særlig mellom spillselskapene, politikere, Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, interesseorganisasjoner som Actis og oss i Norsk Bransjeforening for Onlinespill.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Jeg reagerer sterkt på hvordan ordskiftet har utviklet seg

Det er forståelig at diskusjonen om pengespill engasjerer. Også jeg er dypt engasjert i saken om DNS-blokkering, hvor altså staten vil blokkere nordmenns tilgang til helt lovlig internettaktivitet. Å sensurere noe som norsk lov sier er helt lovlig aktivitet, fordi man ikke ønsker konkurranse på utvalgte deler av statens spillmonopol.

Selv har jeg arbeidet i norsk spillbransje i over 20 år, og må si jeg reagerer sterkt på hvordan ordskiftet nå har utviklet seg. Vi opplever en statsråd som ikke vil stille til debatt om egen politikk, sterke påstander fra politikere som ikke vil møte oss, og ikke minst organisasjoner som benytter seg av grep som sjeldent ville fått passere i andre sammenhenger.

Det seneste eksemplet på at man lar seg rive med i virkemiddelbruken, ble servert av interesseorganisasjonen Actis. Under overskriften «nordmenn flest vil stenge tilgangen til utenlandske spillselskaper», kunne vi i E24 lese at Actis hadde fått gjennomført en spørreundersøkelse som viste «et klart flertall for DNS-blokkering».

Det de hendig nok unnlater å opplyse om, er at spørsmålet som ble stilt handlet om hvorvidt man var for å utestenge «ulovlige spillselskaper» med formål om «å beskytte forbrukerne mot mulige spillproblemer».

Les også: Eg meinar ein må slutta med dette likheitsbegrepet

Den elementære feilen Actis begår er å stille spørsmålet på svært negativt ladet vis. Dessuten: Det er altså ikke ulovlig for nordmenn å spille hos utenlandsk regulerte selskaper i dag. Premisset blir dermed feil fra start.

Velger sensasjon over redelighet

Det er heller ikke slik at spillavhengighet kun forekommer hos de utenlandske selskapene. (Ifølge Universitetet i Bergen økte antall problemspillere relativt med 233 prosent i perioden 2012 til 2019, eller fra 22.000 til 55.000 personer). I likhet med Norsk Tipping, legger NBOs medlemmer ned betydelig innsats for å begrense de negative konsekvensene med onlinespill, og det er lovlig å spille hos NBOs medlemmer.

Dette vet Actis godt, men velger sensasjon over redelighet i kampen for egen sak. At de ikke vil offentliggjøre undersøkelsen, underbygger dette inntrykket.

Les mer fra Norsk debatt her

Jeg har forståelse for at Actis kjemper hardt for sin sak. Noe annet ville jeg aldri forventet, spesielt siden de mottar et tosifret millionbeløp over statsbudsjettet, samt spillemidler gjennom Stiftelsen Dam.

Likevel bør vi kollektivt ta ansvar for bedre spilleregler i spilldebatten. Klarer vi ikke å sørge for redelig tallbruk og et løsningsorientert offentlig ordskifte hvor folk stiller til debatt om egne forslag, får vi aldri en demokratisk utformet spillpolitikk.