Den narkotikapolitiske utviklingen går så raskt at den politiske diskursen ofte blir hengende litt etter.

Etter år med nøling blant politikerne og forsiktige tilslutninger til oppmykninger, som å endre fra sprøyterom til brukerrom og å starte forsøk med heroinassistert behandling, ble forslaget om rusreform endelig akseptert blant politikerne.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Nulltoleransen opprettholdes

Da hadde det gått mer enn 15 år siden Portugal avkriminaliserte narkotika. Og nå snodde flere politikere seg raskt og godtok å erstatte trussel om straff med forpliktet hjelp.

Denne avkriminaliseringen forutsatte at narkotika stadig skulle være forbudt, politiet skulle slå ned på all bruk og det skulle legges lokk på diskusjonen om noen stoffer bør gjøres lovlig.

Les også: Dette er hvorfor rusbruk ikke bør normaliseres

Nulltoleransen og totalforbudet måtte opprettholdes for enhver pris. Ellers kan det fremstå som bagatellisering av rusmiddelbrukens skadepotensiale, ble det antatt.

Forutsetningen for å debattere lovliggjøring av cannabis er sånn sett ikke god nå som debatten tvinger seg fram, som følge av den nye regjeringsplattformen i Tyskland.

Drosjegrønt lys for legalisering

Sosialdemokratene, De liberale og Miljøpartiet har dannet en koalisjon. Den kalles trafikklyskoalisjonen fordi de tre partiene har fargene rød, gul og grønn. Det varsles at de skal gi grønt lys for cannabis, men det er misvisende for hva legalisering egentlig innebærer.

Drosjegrønt er mer dekkende. For det skal fortsatt lyse både gult og rødt. Gult, for at kun lisensierte forhandlere skal få selge det. Rødt for all annen produksjon, distribusjon, bruk og salg. Ikke minst for salg til ungdom.

Det er sterke signaler og de belyser en av de viktigste begrunnelsene den tyske koalisjonen har for å legalisere: Å beskytte barn og unge fra narkotikamarkedet. Noe forbudspolitikken for lengst har vist seg å ikke gjøre.

Legalisering i praksis

Legalisering av cannabis innebærer at et fra før utbredt rusmiddel blir underlagt statlig kontroll. Det vil føre til en betydelig svekkelse av den sorte økonomien. Forbudet mot cannabis er inngangsporten til veldig mye annen kriminalitet.

Les også: - Se til Tyskland, Støre!

I følge en fersk studie fra Düsseldorf vil legalisering av cannabis i Tyskland føre til besparelser i justisapparatet og skatteinntekter på samlet sett 4,7 milliarder euro, altså rundt 48 milliarder kroner per år.

Den tyske trafikklyskoalisjonen skal satse på økt utdanning om rusmiddelbruk med særlig fokus på barn, unge og gravide. Og de skal skjerpe regelverket om markedsføring og sponsing av alkohol og nikotin. Dette skal også gjelde for cannabis.

Tydelige signaler fra Tyskland

Etter fire år skal de evaluere konsekvensene av denne politikken.

Les mer fra Norsk debatt

Det er på høy tid at norske politikere åpner øynene for hva legalisering av cannabis egentlig innebærer. For få år siden trodde de fleste at kriminalisering og straff var rusforebyggende. Nå har vi gjennom en norsk offentlig utredning fått grundig dokumentasjon på at så ikke er tilfelle.

Signalene fra Tyskland og Düsseldorf indikerer at en norsk offentlig utredning bør belyse de mulige konsekvenser av legalisering av cannabis. Da kan vi få et moderne og virkelighetsorientert grunnlag for diskusjonen.

Hvis de politiske partier snarere vil fortsette sitt virke basert på forutintatte holdninger, vil det være det samme som å bagatellisere cannabispolitikkens skadepotensiale.