Mens privatfolk over hele Sør-Norge sliter med høye strømregninger og bedrifter som drives mot konkurs, viser olje- og energiminister Terje Lien Aasland null handlekraft.

Det vil si - noe har han gjort: Han har bedt strømselskapene sende en ukentlig oversikt over hvor mye strøm de har på lager.

Passiviteten nærmer seg politimester Bastian i Kardemomme by, som nøyer seg med å skrive det i boken sin, hvis noe har skjedd.

Det blir ikke lavere strømpriser av mer byråkrati.

For øyeblikket må strømkunder på sørvestlandet ut med nærmere fire kroner per kilowattime for strømmen, og en nøkkelbedrift som Glencore Nikkelverk i Kristiansand regner med en ekstra strømregning på 200 millioner kroner i år.

– Hvis ikke noe endre seg raskt, kommer det til å bli aksjoner fra både næringsliv og politiske miljøer, sier Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til Nationen.

Han får følge av Ap-ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund: - Det skremmer meg at de ikke viser vilje til å ta tydeligere grep. De virker fullstendig handlingslammet, sier han til avisen.

Nesten gratis i nord, rådyrt i sør

Strømprisene varierer gjennom døgnet, men i grove trekk betaler kunder i Tromsø to øre, folk i Oslo to kroner, og vanlige folk i Kristiansand fire kroner for en kilowattime.

Akkurat nå er det altså sørlendingene som bærer byrden for en feilslått energipolitikk og for regjeringens handlingslammelse som selv deres egne partifeller fortviler over.

Men råvareprisen på strøm er bare en liten del av strømregningen. På toppen kommer 17,70 øre i forbruksavgift og Enova-tilskudd, samt merverdiavgift på 25 prosent.

For ikke å snakke om nettleien, altså det man betaler for å frakte strømmen hjem.

Avgiftsfritt i nord

Det aller enkleste tiltaket er å fjerne merverdiavgiften på strøm. Det er faktisk allerede situasjonen i Nordland, Troms og Finnmark.

De nordligste fylkene slipper også forbrukeravgiften resten av landet må betale.

I praksis subsidierer altså strømkundene i Sør-Norge billig strøm og offentlig forbruk i Nord-Norge. I tillegg får strømkundene i sør altså regningen for en nasjonalt vedtatt energipolitikk mange av dem føler at er tredd ned over ørene fra Stortinget.

Man trenger ikke være en særlig god politisk analytiker for å spå at strømkrisen kan være saken som sender regjeringen til statsminister Jonas Gahr Støre rett ut av regjeringskontorene ved neste valg (hvis ikke den rødgrønne alliansen bryter sammen allerede til høsten, når strømstøtten skal behandles på nytt).

Dårlig strømstøtte med store hull

Den avgåtte energiministeren Marte Mjøs Persen ble med rette kritisert for tafatthet, men hun skal i det minste har ros for å ha funnet en mekanisme for strømstøtte. Velmente forslag som å bygge flere kabler fra nord til sør, melde oss ut av Acer, bygge ut mer kraft, eller strupe energieksporten er dels tungvinte, og dels veldig langsiktige løsninger.

Som ete første grep var det fornuftig å sette strømstøtten som en prosent av strømprisen over en viss grense - eksempelvis 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime.

Men strømstøtten er mye dårligere enn den er solgt inn som - og det forstår velgerne når de får regningen i posten.

Energiminister Terje Lien Aaslands respons er altså å be om en ukentlig status på vannet.

Så han kan skrive det opp i boken sin.

Hva må gjøres for vanlige folk?

Vanlige folk har jobb, en bolig og (svært mange) en fritidsbolig.

Vanlige folk betaler ikke bare for råvaren strøm, men også ulike strømavgifter og nettleie.

I dag er strømstøtten kun knyttet til selve råvareprisen i primærboligen, og selv der tar den bare en del av ekstraregningen.

Har du en hytte, innbiller regjeringen seg at det er snakk om luksusforbruk (så dårlig kjenner de egne velgere) og der får man ikke fem øre.

Bedriftene får heller ikke fem øre, og vi går mot en vinter der mange arbeidsplasser vil bukke under fordi offentlige strømselskaper prioriterer å selge elektrisiteten dyrt til utlandet.

Fjern momsen, utvid strømstøtten

Den ansvarlige statsråden Terje Lien Aasland må vise handlekraft og gjøre noe med den økonomiske belastningen for vanlige folk:

  • Fjern merverdiavgift og forbruksavgift på strøm midlertidig i hele landet.
  • Utvid strømstøtten til fritidsboliger og bedrifter for å unngå konkurser.
  • Hvis man er redd for inflasjon, så er svaret å kutte i offentlige budsjetter.

Toer sine hender

Statsminister Jonas Gahr Støre virker dessverre ikke mer handlekraftig enn den nåværende og forrige energiministeren.

– Jeg er klar til å ta grep, sier han riktignok til NTB, men foreløpig begrenser grepene seg til en serie utredninger.

Det statsministeren kan love er høyere energigipriser: – Vi går et tøft år i møte, sier Jonas Gahr Støre til NTB, og legger til at det kan gå både ett og to og tre år til det blir normale tilstander i energimarkedet.

I så fall er min spådom at både Marte Mjøs Persen, Terje Lien Aasland og sjefen selv kommer til å se den normaliteten fra opposisjonskontorene på Stortinget.

Med dagens strømpriser får de ikke mange venner sør for Dovre.