I Nettavisen kunne vi lese stortingsrepresentant, Ove Trellevik invitere til debatt om Arbeiderpartiets skattepolitikk. Den invitasjonen tar jeg gjerne imot.

Etter åtte år med en høyreregjering har de aller rikeste fått alt de har pekt på. Høyres rike venner har fått en god champagneflaske i skattekutt om dagen, samtidig som det vanlige folk har fått tilsvarer en plastpose. Det er oppskriften på urettferdighet og økende forskjeller.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Arbeiderpartiet derimot, går til valg på en skattepolitikk som legger vekt på fordeling og forutsigbarhet. Med oss er det vanlige og lave inntekter som får skattekuttene. De med inntekter over 750 000 kroner eller store formuer må betale noe mer i skatt.

Det handler om å prioritere arbeidsfolk framfor rikfolk.

På lag med de rikeste

Under koronapandemien har Høyre vist sitt sanne ansikt. De prioriterte ikke permitteringsregelverket for arbeidsfolk, men har helt ukritisk gitt krisestøtte til bedriftseiere uten begrensninger på utbytte, lederlønning eller bonuser. Selv under en av landets største økonomiske kriser valgte Høyre lag med de rikeste.

På gjentatte spørsmål har Høyre ikke klart å dokumentere at formuesskattekutt egentlig skaper jobber. Men det er grundig dokumentert at det skaper økte forskjeller.

Les også: NRK lar krenkelseshysteriet vinne

Arbeiderpartiet ønsker mer virkningsfulle løsninger for å skape jobber. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv.

Løftebrudd

I Norge har vi en åpen økonomi som er avhengig av å eksportere våre produkter. I 2013 sa Høyreleder Erna Solberg at norsk økonomi var for avhengig av oljen. Hun viste til vi hadde handelsunderskudd i fastlandseksporten. Dette skulle Erna Solberg og Høyre snu dersom de vant valget.

Åtte år etter har vi fasit i hånden. Handelsunderskuddet er nå over dobbelt så stort, med 310 milliarder kroner i minus i 2020.

Løftebruddet stanser ikke der. Samtidig som eksportveksten har falt, så er investeringer i industri på fastlandet lavere enn i 2008. I 2008 traff finanskrisen økonomien vår med en voldsom kraft, og norsk økonomi hadde behov for aktiv motkonjunkturpolitikk.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Selv om høyreregjeringen de siste årene har slått storstilt rekord i oljepengebruk, uteblir likevel investeringene i norsk industri. Høyre har med andre ord svikta.

Arbeid til alle

Nøkkelen til å nå våre mål ligger i å utvikle fremtidsnæringer som skaper aktivitet og arbeidsplasser i hele landet. Vi skal bruke statens økonomiske kraft i tillegg til det private næringslivets kreativitet for å skape nye jobber. Kunnskapen til de dyktige fagfolka fra oljenæringen og industrien skaper enorme muligheter innen fremtidsnæringer som havvind, hydrogen, batterier, bio- og sirkulærøkonomi.

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som vårt store politiske prosjekt. Alltid på vei mot vårt mål, men med ulike virkemidler tilpasset tiden vi lever i.

Vi trenger ikke høyresidens næringspassivitet, vi trenger en aktiv næringspolitikk. Åtte år med Høyre i regjering er nok, nå må det bli vanlig folk sin tur.