Det å etablere seg i et eksisterende marked er alltid utfordrende uansett hvilket produkt eller hvilke tjenester man kommer med. Å lansere i markeder som har vært regulerte er ikke noe unntak.

Vi opplevde dette da vi i forrige uke gikk ut i markedet med taxitjenesten Yango, en bestillingsløsning for drosjer, som vi til nå har etablert direkte eller igjennom samarbeidspartnere i om lag 1000 byer i 17 land.

Tilbakemeldingene vi har fått fra både publikum og politisk hold har vært blandet. Sandra Borch «frykter for norske arbeidsplasser» i Nettavisen, en drosjesjåfør har kalt oss en «ulv blant sauer» i E24 og VG mente senest i går i deres leder at «hovedstaden flommer over av utenlandske drosjer».

Men vi har også fått svært gode tilbakemeldinger. Høyres stortingsrepresentant Peter Frølich «hyller tiltak som Yango», og i en poll på Nettavisen der over 8000 lesere har respondert, svarer hele 68 prosent at det er veldig bra med mer konkurranse.

Les saken her: Yango lanserer taxitjeneste i Norge: Vil konkurrere på pris

Negative tilbakemeldinger fra sentralt politisk hold

Det hersker altså stor uenighet rundt taxireformen, naturlig nok, og en del av reaksjonene baserer seg på holdninger mer enn fakta.

De tilbakemeldingene som er negative kommer både fra sentralt politisk hold og fra etablerte aktører i vår næring, og bare for å ha sagt det, det er ingen utenlandske drosjer som kjører rundt i norske gater, og det er ingen drosjer uten taksameter. Men la oss ta noen steg tilbake.

I november i 2020 ble det gjort en rekke endringer i reguleringen av drosjemarkedet, endringer som ble gjort etter en rekke utredninger fra forskjellige instanser som på en eller annen måte har en tilknytning til drosjenæringen. Alle var stort sett enige om at det var på tide med endringer, men uenig i hvordan dette skulle gjøres.

Hovedtrekkene i den nye reguleringen er at det nå er enklere å sette biler ut i trafikk, men kravene til opplæring for sjåfører er flyttet fra private aktører, og over til Statens vegvesen som har obligatorisk teori- og kjøreprøve. Den nye reguleringen gjør det også enklere å etablere turformidlingstjenester som vi og andre selskaper utvikler og leverer.

Det vi stiller oss uforstående til er påstandene, spesielt fra politisk hold, om at det på denne måten blir mindre arbeidsplasser og mindre kjøreoppdrag. I praksis er det det motsatte som skjer: Det kommer flere biler inn i markedet, flere oppretter egne flåter og flere ansetter sjåfører.

Totalt går turgrunnlaget opp, og så kan man jo spørre seg om dette grunnlaget er til stede.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Den eksplosive økningen av antall sparkesykler i byene er for oss en klar indikator på at det finnes et stort behov for effektive transportløsninger. At dette totalt sett kanskje fører til at flere drosjesjåfører får kjøre mer, og dermed konkurrere, som de aller fleste andre her til lands, bør være positivt, for alle.

De som sitter på får bedre priser, tilgjengelighet og servicegrad, og de som kjører får et større marked og høyere innovasjonsgrad.

Og i motsetning til hva noen politikere har uttalt, vil det nok bli flere arbeidsplasser i Norge som følge av dette. Det kan nesten virke som om noen politiske partier går på autopilot, og er uenige for uenighetens skyld.

Modernisering trenger ikke være skummelt

Vi har også sett det samme i andre land, som for eksempel Finland. Der gjorde de samme regulering for tre år siden. Motstanden var til stede også der fra etablerte «krefter», men tiden har vist at drosjemarkedet hos våre naboer i øst, så absolutt var modent for modernisering. I dag er drosje blitt en rimelig og effektiv mobilitetsløsning i Finlands største byer, og jeg mener det samme potensialet finnes i Oslo, og Norges byer.

Det kommer nok ikke en priskrig som følge av vår etablering, men heller en priskorrigering – at prisene vil justere seg i forhold til effektivitet og tilgjengelighet. I de internasjonale markedene vi opererer i finnes det også tradisjonelle aktører, og vi opererer helt greit side om side med disse. Brukerne velger seg den, eller de, løsningen(e) som har funksjonalitetene og kvaliteten man foretrekker. Det er dette som er konkurransen mellom oss, i tillegg må vi konkurrere om å tiltrekke oss drosjebiler som ønsker å levere tjenesten vår.

Vi mener også at vår teknologi er en styrke, ikke bare for oss som selskap, men for sjåførene. Og, ja, vi har en lanseringskampanje, men vi har ikke noe mål om å oppnå monopol, hverken tilnærmet eller helt. Det er viktig å påpeke at vi ønsker alle sjåfører som har fått løyve velkommen hos oss, og de kan gjerne kjøre for andre aktører samtidig, altså er vi i prinsippet «bare» en måte for norske drosjesjåfører å få flere, og ikke minst smartere, turer på.

Vi er ingen «ulv blant sauer», snarere er vi, noe som skjer i de aller fleste andre bransjer, en modernisering. Og det er utfordringer knyttet til modernisering, uansett bransje, men vi kan ikke stå stille og gjemme oss bak gamle politiske systemer som fungerer sånn halvgreit.

Les mer fra Norsk debatt her

Derfor vil vi oppfordre alle, både politikere og andre, til å gi denne moderniseringen en sjanse. Så er vi helt sikre på at vi skal gjøre vårt for å modernisere og forbedre det som vi mener er en helt essensiell mobilitetsløsning, nemlig drosjen!