Det er klart etter at investeringsbankens J. P. Morgan fredag har hevet sin anbefaling på Hydroaksjen fra Undervekt til Nøytral.

Ifølge MarketWatch er hevingen begrunnet med en økning av inntektsestimatene basert på utsikter til høyere aluminiumspriser. Investeringsbanken mener potensialet for salg av Hydros energirelaterte eiendeler underbygger aksjekursen.

Når det gjelder aluminiumsprisen så mener J.P. Morgan at det fortsatt vil være motvind sammenlignet med andre metaller som følge av tilbudssiden, men de anerkjenner samtidig at nedstegning av produksjonskapasitet har fjerne en del av tilbudsoverskuddet. Samtidig ser investeringsbanken en bedring i etterspørselen.