New York (NTB): Hører man på en «moderne» Beethoven- eller Mozart-innspilling, er det ikke nødvendigvis komponistens opprinnelige intensjon man opplever. For i tillegg til at moderne instrumenter har en helt annen klang enn de som eksisterte på for eksempel 1700-tallet, har selve spilleteknikken endret seg betydelig gjennom tidene.

New York Times (NYT) skriver en lengre artikkel om den norske forskningen som gjøres på dette området.

– Kroppens bevegelser er essensielle for utformingen av lyden og publikums respons, sier professor Rolf Inge Godøy ved Universitetet i Oslo til prestisjeavisen.

NYT skriver at Godøy blant annet har samarbeidet med Christina Kobb ved Musikkakademiet, som har lært seg å spille piano slik det ble undervist på 1800-tallet. Teknikken skal være utslagsgivende for det lydmessige resultatet.