Gå til sidens hovedinnhold

Norsk økonomi faller tilbake

Nedgang i fastlandsøkonomien bekrefter nedturen.

Produksjonen i Fastlands-Norge faller tilbake.

NA24 - din næringslivsavis

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge gikk ned med 0,2 prosent i fjerde kvartal, ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet. Dette er likevel mindre enn økonomenes forventninger om en nedgang på 0,6 prosent i fjerde kvartal. Norges Banks anslag var en nedgang på 0,5 prosent.

Redusert aktivitet
Nedgangen mot slutten av fjoråret skyldes redusert etterspørsel på bred front. Etter flere år med meget sterk vekst i fastlandsøkonomien avtok veksten klart i 2008, og er foreløpig beregnet til 2,4 prosent fra året før.

- Omslaget i økonomien kom allerede ved årsskiftet 2007/2008, og veksten svekket seg gjennom året. Som følge av blant annet redusert aktivitet i industrien gikk BNP for Fastlands-Norge ned med 0,2 prosent i fjerde kvartal. Reduksjon i bygge- og anleggsproduksjonen bidro også til å trekke ned BNP, skriver SSB.

Skipsbygging falt hele året
Det er først og fremst bedrifter innenfor metallindustri og kjemisk og mineralsk industri som hadde nedgang i aktiviteten i fjerde kvartal. Ellers har skipsbyggingsvirksomheten hatt fallende produksjon gjennom hele andre halvår. For 2008 som helhet økte industriproduksjonen med 3,0 prosent.

SSB skriver videre nedgangen i fastlandsøkonomien i fjerde kvartal ble dempet av økt aktivitet i offentlig forvaltning, særlig innenfor den sivile statsforvaltningen. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning gikk opp med 3,5 prosent fra 2007 til 2008.

De private tjenesteytende næringene hadde tilnærmet uendret produksjon i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før. For året sett under ett økte tjenesteproduksjonen med 3,4 prosent fra 2007. De største bidragene til årsveksten kom fra forretningsmessig tjenesteyting og varehandel, melder SSB.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken