Gå til sidens hovedinnhold

- Norsk økonomi har passert bunnen

Nordea Fondene og Per Egeland slår fast at norsk økonomi har passert bunnen, og har tro på Oslo Børs på sikt, selv etter en oppgang på nesten 60 prosent fra bunnen i februar

Nordea Fondene fastholder sin nøytrale vekt av aksjer i sitt markedssyn pr. 1. september. Obligasjoner undervektes svakt, mens pengemarkedet overvektes svakt.Nordea mener det i august har kommet klare bekreftelser på at vi får se et sterkt makroøkonomisk oppsving i USA gjennom andre halvår 2003, med ett skjær i sjøen: Arbeidsledigheten fortsetter å stige.- Optimistiske inntjeningsforventninger for resten av året er fremdeles ikke nedjustert, noe som i seg selv er unormalt, heter det.Men det påpekes også at dette ikke har gitt ny næring til aksjemarkedene, hvilket kan tyde på at mye positive nyheter allerede var diskontert.Oslo Børs - på sikt

Nordea påpeker at Oslo Børs har steget mer enn internasjonale børser den siste tiden, men mener den har mer å gå på, på sikt:- I et noe lengre perspektiv ser vi fortsatt positivt på norske aksjer, både i et relativt og absolutt perspektiv. Kraftige rentekutt, svakere krone og internasjonal konjunkturoppgang gir grunnlag for dette. På kort sikt er vi noe mer tilbakeholdne som følge av den sterke meravkastningen det siste halvåret.Norge forbi bunnen

Nordea fastslår ganske kategorisk at norsk økonomi har passert bunnen.- Privat konsum peker klart oppover, og veksten vil etter all sannsynlighet bli svært sterk i tredje kvartal. Husholdningene har tydelig blitt mer optimistiske etter kraftige rentekutt fra Norges Bank gjennom de siste 8-9 måneder. Rentekuttet på 1 prosentpoeng i august vil trolig gi ytterligere stimuli fremover. Fornyet optimisme er synlig også i boligmarkedet, hvor det meldes om høyere aktivitet og noe stigende priser, heter det.Også her hjemme er arbeidsmarkedet et problem, selv om ledigheten øker i noe mindre grad enn tidligere.- I tillegg henger arbeidsmarkedet tradisjonelt etter andre markeder, slik at ledigheten normalt burde stabiliseres først senere i år eller tidlig i 2004, skriver Nordea.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken