Avisen Vårt Land presenterer tirsdag en meningsmåling som viser at fallet til regjeringspartiet bare fortsetter. Arbeiderpartiet får 15,4 prosent oppslutning på Norstats november-gallup, vel en uke etter at de ble målt til 16,7 prosent i Nettavisens måling. Det var en historisk bunnotering.

Valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning konstaterer at partiet kun én gang er blitt mål til verre oppslutning.

– Nå er det mer et spørsmål om hvor bunnen er for Ap, sier han til avisen.

– Bare Opinions måling fra mars 2002, med 14,6 prosent, har siden 1989 gitt Ap lavere oppslutning. Få målinger siden den gang har notert Ap særlig under 18 prosent, forklarer Aardal.

Verst siden 1903

Hva valgresultater angår må vi tilbake til starten av forrige århundre for å finne lignende målinger for Arbeiderpartiet.

Ved stortingsvalget i 1906 fikk det da relativt nystartede partiet en oppslutning på 15,9 prosent – fortsatt et halvt prosentpoeng høyere enn tirsdagens Vårt Land-måling.

Tre år tidligere, ved stortingsvalget i 1903, fikk partiet 9,7 prosent. Den gangen var presten og avisredaktøren Alfred Eriksen, som for øvrig grunnla avisen Nordlys, partileder.

– Dette er en grusom enkeltmåling fra Arbeiderpartiet, som bare bekrefter det som vi har sett fra andre målinger, sier valgforsker Jonas Stein fra Universitetet i Tromsø til Nettavisen, og fortsetter:

– Arbeiderpartiet har vært i fritt fall hele høsten og statsbudsjettet som skulle skape ny entusiasme blant velgerne har i stedet for ført til svekkelse både for Ap og Sp. Til sammen har de mistet halvparten av velgerne i løpet av et år i regjeringskontorene. At regjeringspartiene taper så mye på så kort tid er noe som aldri har skjedd før i norsk politikk.

Det blir for enkelt å skylde på kriser, mener Stein.

– Når vi ser at de fleste andre lederne i europeiske land gjør det godt i krisetider, som sosialdemokratene i Danmark og Sverige, blir det for enkelt av den norske regjeringen å bare skylde på kriser. Det vil ikke overraske meg om det snart blir endringer både i politikk, retorikk og mannskap fra regjeringens side.

Erna kan juble

Mens fallet til Arbeiderpartiet foreløpig ser ut til å være uten stans, kan Høyre-leder Erna Solberg juble.

På Vårt Lands måling når partiet 33,6 prosent, og Høyre er dermed langt mer enn dobbelt så stort som Arbeiderpartiet.

Ved et stortingsvalg ville Høyre fått stortingsflertall sammen med Frp, som får 12,7 prosent oppslutning på Vårt Lands måling. De to andre partiene på borgerlig side, Venstre og KrF, får henholdsvis 4,9 og 2,8 prosents oppslutning.

SV og Rødt større enn Ap

På venstresiden får SV og Rødt henholdsvis 9,2 og 6,3 prosent i Vårt Land-målingen. Det betyr at de to partiene lengst ute til venstre samlet sett er større enn Arbeiderpartiet.

Aps regjeringskollegaer i Senterpartiet fortsetter å nærme seg sperregrensen, med en oppslutning på 5 prosent. MDG får 3,3 prosent, mens Industri- og Næringspartiet (INP) ville blitt representert på Stortinget med et distriktsmandat. De får 2,4 prosent på målingen, og er med det bare 0,4 prosentpoeng bak et parti som KrF.

Også valgforskeren biter seg merke i at det er partier på begge sider av Ap som henter velgere fra Støres parti.

Vinnerne er Høyre på den ene siden, som ikke har lansert veldig annerledes politikk, men som spiller på trygg styring i krevende tider og på mindre skatteøkninger til næringslivet. På den andre siden går SV frem som har kritisert regjeringens manglende sosiale profil, blant annet gjennom det de kaller for usosiale kutt i dagpengeordningen, sier Jonas Stein.