Det sies at et av de viktigste valgene du tar i livet er valg av partner. Partneren din er med på å forme deg, livet du ender opp med og valgene du tar.

Drømmen og tankene om et perfekt partnerskap kan også gjøre det vanskelig å varsle om et farlig forhold, mener Ap-politiker Kamzy Gunaratnam.

Derfor ønsker hun å løfte temaet på kvinnedagen i år.

Både kvinner og menn opplever og utøver vold i nære relasjoner. En ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at kvinner er mer utsatt for alvorlig vold fra partner enn det menn er. Menn utsettes noe oftere for den mindre alvorlige fysiske partnervolden enn det kvinner gjør, påpeker forskerne.

– Når du har en kjæreste, forlovede eller samboer så legger du mye prestisje i hvem du har valgt, ikke sant? Så den dagen den personen gradvis blir en voldsmann, så er det noe som virkelig er skamfullt for veldig mange mennesker å innrømme, sier hun til Nettavisen.

Ap-politikeren mener det ofte kan starte i det små.

– En person som er voldelig går jo ikke rett på å slå deg ned og gi deg blåmerker. Den personen starter med å få deg til å kutte ut vennene dine og ha mindre kontakt med familien, sier Gunaratnam.

Til slutt gir venninnene dine opp når de etter gjentatte forsøk får nei når de spør deg om å møtes.

– Og på den måten så bare isoleres du. Det blir en selvoppfyllende profeti. Og da står du igjen alene. Så når den fysiske volden begynner, så har du faktisk ingen å gå til. For du har valgt mannen din. Så det er mye skam, sier Gunaratnam.

System og struktur

Til tross for at vi er i år 2023 er det vanskelig å få et nøyaktig bilde av hvor utbredt problemet er. Mange lar være å blande inn politiet.

Én av hovedårsakene rapporten peker på er at volden ikke oppleves som alvorlig nok.

– Min teori er at det alltid kommer til å være mørketall. For det her er tabubelagt.

Ap-toppen tror også mange føler på at man selv bærer en del av skylden når man er utsatt for enten vold eller voldtekt. Dette er også en av grunnene til at Gunaratnam mener vi fortsatt må ha kvinnedagen.

– Samfunnet vårt er så systematisk diskriminerende. Folk liker ikke det når jeg snakker om strukturell rasisme og systematisk diskriminering, men samfunnet vårt er resultatet av historien, og historien har lagt opp til at noen har mer makt enn andre, og at noen er mer utsatt enn andre, understreker Gunaratnam.

Ap-toppen mener arbeidet med å skape gode holdninger må starte tidlig. Dette betyr også at man må gi barn seksualundervisning og grensesetting allerede på barneskolen. Porno må også diskuteres med barn.

– Altså, mange konservative politikere, helt sikkert i mitt eget parti også, har sagt at vi kan ikke begynne å snakke om sex når barna går på barneskolen, sier hun og legger til:

– Jo, de begynner å ha sex i barneskolen, så hvis ikke vi tilbyr det i skolen så er TikTok og pornosider det som er alternativet. Vi kan ikke forby ting som de allerede har tilgang til, vi må stille opp med bedre alternativer.

Les også

Kan SV ha en nestleder med hijab og fortsatt være et feministisk parti?

– Hvordan ser du på venninna di?

Straff som fungerer er også viktig.

– Er det aktuelt å foreslå strengere straffer for voldtekt, for eksempel?

– Du har mitt ord på at hvis strengere straff hadde fungert så hadde jeg selvfølgelig kjempet for det, men historien og erfaringene viser at strengere straff ikke betyr at folk gjør det mindre fordi holdningen er der, sier Gunaratnam.

Samtidig mener Gunaratnam at vi må jobbe med hvordan man når frem til folk som sitter i fengsel. Man vil jo ikke bare at dømte voldtektsmenn skal dra i fengsel for å være der.

– Vi vil jo at man skal få den psykologiske samtalen. At det er en fengselsbetjent som har tid til å sette seg ned og si «Tommy, hvorfor? Hva tenkte du? Hvordan ser du på venninna di?». Fengselsbetjentene har ikke tid til å gjøre det i dag. Så kriminalomsorgen er også i krise.

Trenger ikke anmelde for å få hjelp

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har sendt inn en rekke innspill til justis- og beredskapsdepartementet. De fleste departementet har fått innspill til arbeidsoppgaver. Tiltakene tar ikke kun for seg partnervold, men andre tiltak som blant annet tar for seg tvangsekteskap, æresvold, rusproblematikk, arbeidsinkludering, mangfoldsproblematikk, boligtilbud – for å nevne et par.

Gunaratnam ønsker spesielt å trekke frem avdelingen RISK i Oslo politidistrikt. Avdelings arbeidsoppgaver er forebygging av vold i nære relasjoner og beskyttelse av voldsutsatte. Ap-politikeren håper slike avdelinger kan komme på plass i resten av landet også.

I RISK-avdelingen jobber flere instanser tett sammen. Hver sak vurderes tverrfaglig.

– Det er ikke bare politiet som vurderer hva slags sak er dette. Burde vi sende patruljebil inn? Burde vi ha barnevernet så god sagt inn? Den vurderingen er det vi trenger. Det beste med RISK er at du trenger ikke anmelde for å få hjelp. Det vet du er en terskel for mange mennesker, og særlig kvinner – å måtte anmelde denne volden fra mannen du er livredd for, avslutter Gunaratnam.