Det er igjen strid om toppvervene i Arbeiderpartiet. Tre navn trekkes fram: sittende nestleder Bjørnar Skjæran, kunnskapsminister Tonje Brenna og tidligere nestleder Hadia Tajik. Men det er bare to som kan vinne nestlederkampen.

En fersk meningsmåling InFact har utført for Nettavisen, viser imidlertid at én av dem er mer foretrukket enn de andre. Ser man på svarene fra Aps velgere er alle nestlederalternativene der Brenna er med, klart mest populære. Den samme trenden ser man for befolkningen for øvrig.

Målingen ble tatt opp mandag 6. mars, og 1023 personer har svart. Feilmarginen for hele målingen er +/- 3 prosentpoeng.

Få vil ha dem

Det ser ikke ut til at Ap-velgerne har så mye imot at Bjørnar Skjæran fortsetter i ledelsen – så lenge Brenna er med. Den mest populære nestlederduoen er nemlig Brenna og Skjæran, som 37,7 prosent av Ap-velgerne ønsker seg.

Men så fort det er snakk om Tajik og Skjæran som nestledere, skjærer det seg. Kun 7,2 prosent av partiets velgere vil ha dette alternativet, ifølge målingen.

Samtidig svarer også mange, 35,5 prosent av Aps velgere, at de vil ha duoen Tajik og Brenna inn i partiledelsen.

Ser man på tallene for hele befolkningen, er Brenna og Skjæran også her alternativet som får mest støtte (27,7 prosent). 19,5 prosent foretrekker Tajik og Brenna, mens kun 4,6 prosent vil ha Skjæran og Tajik på topp.

Gunnar Stavrum: Omkampen om Trond Giske og Hadia Tajik er politisk ødeleggende for Arbeiderpartiet

Her er resultatene for hele befolkningen, på tvers av partigrensene:

Valgforsker: – Overraskende

Valgforsker og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, synes tallene for Tajik er overraskende.

– Det som er det springende punktet er Hadia Tajik, hvordan hennes stilling er, hennes forhistorie og at hun er en kontroversiell i partiet. Så jeg er litt overrasket over at hun egentlig kommer såpass godt ut sammenlignet med Brenna, sier Aardal til Nettavisen.

– Det betyr egentlig at det er dødt løp mellom de to første alternativene, fordi det ikke er noen signifikant forskjell, legger han til.

Hans analyse er likevel at Tajik, som gikk av som statsråd og nestleder for ett år siden etter pendlerboligavsløringene, fortsatt er kontroversiell for mange i Arbeiderpartiet.

– Hun er nok fortsatt en rød klut for deler av partiet, sier han om et mulig comeback for Tajik.

Aardal påpeker samtidig at tallene uansett er ganske lave for alle alternativene.

– Selv med Skjæran og Brenna er det under 40 prosent som sier at det er paret de ønsker, så det tyder jo kanskje ikke på at man tror at det er en løsning på partiets utfordringer heller, sier han.

– Hun er veldig populær

Det er uansett ikke tvil om at Brenna er populær, som er med i begge alternativene som er mest ønsket.

– Brenna er en veldig populær kandidat innad i Arbeiderpartiet, og det er ingen overraskelse. Hun er ikke oppfattet som kontroversiell, kanskje heller tvert imot. Hun er sett på som en som kan forene partiet, sier valgforskeren.

Når det gjelder Skjæran, mener Aardal at hans rolle som nestleder i dag kan påvirke i begge retninger.

– Skjæran har den fordelen med at han faktisk sitter i den jobben, og har gitt signaler om at han kan tenke seg å fortsette. Samtidig så har jo han også et medansvar for det som har gått dårlig for partiet på målingene, sier Aardal, og legger til:

– Tallene viser jo også at Brenna helt åpenbart er den mest populære, mens Skjæran alene ikke klarer å gjøre det samme med Tajik.

Arbeiderpartiet opplyser at Tajik ikke ønsker å kommentere saken. Nettavisen har også bedt om en kommentar til saken fra Brenna, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

– Andre får ta seg av det

Bjørnar Skjæran, som har vært den eneste nestlederen i Arbeiderpartiet siden Tajik trakk seg for et år siden, vil imidlertid ikke delta i diskusjonen om nestledervalget.

– For meg er det politikken og de sosialdemokratiske verdiene som betyr noe. Diskusjoner om posisjoner får andre ta seg av, sier Skjæran i en kommentar til Nettavisen.

– Jeg er opptatt av å utvikle politikk som betyr noe i hverdagen til arbeidsfolk over hele landet. Da er oppdraget nå å styre Norge trygt gjennom krevende tider, holde folk i arbeid, passe på pengeboka til folk, og jobbe hardt for et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle, legger han til.

Brenna har åpent gått ut og sagt at hun ønsker å bli nestleder, mens Tajik har blitt foreslått og sier hun stiller seg til disposisjon for partiet. Dersom både Tajik og Brenna blir valgt til nestledere, må også partisekretær Kjersti Stenseng byttes ut på grunn av kjønnsbalansen i partiledelsen.

Valget av ny partiledelse skjer på Aps landsmøte i mai.