De tidligere profilerte Ap-nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik måtte begge gå ut av Arbeiderpartiets ledelse, men nå spekuleres det i om de to vil gjøre comeback i nye toppverv i partiet.

En fersk meningsmåling InFact har utført for Nettavisen, viser at meningene er delte om Giske og Tajiks fremtid.

På spørsmål om de tror Giske kommer tilbake i Ap-ledelsen, svarer 30,1 prosent ja og 46,6 prosent nei.

Tajik kommer bedre ut en sin partifelle, men en knapp overvekt tror likevel ikke at hun klarer et comeback i ledelsen. 36,7 prosent tror at 39-åringen kommer tilbake, mens 38,5 prosent ikke har noen tro på det.

Målingen ble tatt 13. desember, og 1024 personer har blitt spurt. Feilmarginene ligger på +/- 3,0 prosentpoeng.

Giske: – Overraskende

Det er de yngste velgerne som har minst tro på Giske. I aldersgruppen 18–29 år er det kun 16,4 prosent som tror at han vil gjøre et rikspolitisk comeback. Blant de eldste over 65 år er andelen størst (35,9 prosent). Og jo eldre velgerne er, jo mer positive er de til Giske.

Giske selv kommenterer målingen slik:

– Jeg sitter jo ikke på Stortinget, og har ingen politiske verv eller planer om det. Sånn sett er de tallene ganske overraskende, sier han til Nettavisen.

Giske måtte gå av som nestleder i Arbeiderpartiet i 2018 etter flere varslingssaker mot ham. Nå leder han lokallaget Nidaros Sosialdemokratiske Forum, som på rekordtid er blitt Arbeiderpartiets største lokallag med over 2000 medlemmer.

– I Nidaros har vi oppmerksomhet på politikk og ikke person. Utover det har jeg ikke noen kommentarer, sier Giske.

– Vil mangle støtte

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen tror heller ikke at Giske vil ha nok støtte til et comeback.

– Jeg har veldig vanskeligheter med å se noe comeback fra Trond Giskes side med det som ligger av historikk der. Jeg tror han vil mangle støtte som han trenger i store deler av landet, sier Marthinsen til Nettavisen.

Han mener det vil bli interessant å se hva som skjer i nominasjonsprosessen i partiet til stortingsvalget i 2025.

– Det vil sikkert bli noen spørsmål rundt det da, om han faktisk vil gå inn i det. Men per nå vil jeg si at jeg har liten tro på det, sier han.

Marthinsen har mer tro på et Tajik-comeback.

– Hun er jo på Stortinget fortsatt, selv om hun har trukket seg fra lederverv. Jeg tror det blir lettere for henne å komme tilbake, fordi det for henne er snakk om en sak om skatt som går over noe kortere tid. Mens Giskes sak handlet om andre mennesker og strakte seg over lang tid, sier han.

Nettavisen har spurt om en kommentar fra Tajik, men hun ønsker ikke å kommentere målingen.

– Løpet ikke kjørt

Tajik gikk tidligere i år av som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet etter avsløringer om at hun søkte om pendlerbolig samtidig som hun og ektemannen disponerte hver sin leilighet i Oslo.

Målingen viser at Tajik klart størst støtte hos kvinnene. 38,8 prosent av kvinnene og 34,5 prosent av mennene tror på et comeback for henne. For Giske er tallene lavere særlig blant kvinnene: 25,3 prosent av kvinnene og 34,9 prosent av mennene har tro på ham.

Også Tajik har mest støtte i den eldre aldersgruppen. 30,6 prosent av dem mellom 18–29 år tror på hennes comeback, mens 42,7 prosent av de over 65 år tror det samme.

– Hvor langt kan Tajik nå? Er hun en fremtidig Ap-leder?

– Hun var i alle fall den åpenbare kronprinsessen etter at Giske stilte seg på sidelinjen. Samtidig har kunnskapsminister Tonje Brenna begynt å bygge seg litt opp, men jeg tror ikke løpet er kjørt for Tajik, sier Marthinsen, og legger samtidig til:

– Det å drive med skattesnusk eller unndragelser er ikke gunstig i et parti som vektlegger fellesskapet, så det vil være en vei å gå også for Tajik. Mye avhenger av hvor fort et lederskifte vil skje.

– Nesten umulig

I Debatten på NRK i november gikk AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem til kraftig angrep på nettopp Giske.

– Han må anerkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det har vært vanskelig å snakke om politikk i Arbeiderpartiet. Jeg mener vi trenger mer ro til å snakke om de politiske løsningene og vi trenger mer venstresidepolitikk, sa Hoem.

Marthinsen synes det ikke er overraskende at Giske har liten støtte blant de yngste i målingen.

– Dårlige forhold er ganske vanskelige å reetablere. Først må du bli renominert til Stortinget, og hvis man i comeback mener inn i ledelsen, så må du ha et bra forhold til de unge i partiet. Det tror jeg sitter langt inne, og jeg tror det nesten er umulig å få til for Giske med den historikken, sier han.

– Men Giskes lokallag vokser stort. Det viser jo at han er populær der?

– Det er det eneste som vokser i Arbeiderpartiet for tiden. Han snakker på et vis til de sosialdemokratiske hjertene, spesielt de som sogner til venstresiden. Og ikke minst til de eldre velgerne over 60 år. Men utover i landet blir det nok for lite støtte i forhold til et comeback, sier Marthinsen.

Støre: – Ikke sperrer

Støre avviste heller ikke et comeback for Tajik da han ble spurt om det var aktuelt for henne å komme tilbake til et lederverv i partiet.

– Det er ikke lagt ned noen sperrer i forhold til det. Det handler om tillit og kvalifikasjoner, og som du vet, mener jeg Hadia har store politiske egenskaper og handlekraft, så det får tiden vise, sa Støre på en pressekonferanse i mars.

Geografisk så har Tajik mest støtte i Oslo. Der svarer 47,1 prosent at de tror hun kommer tilbake til partiledelsen. Minst tro på henne har folk i Sør-Norge (31,1 prosent) og i Midt-Norge (30,2 prosent).

Giske har minst støtte i Oslo. 25,7 prosent svarer der at de har tro på hans comeback. Mest støtte har han naturlig nok i sitt hjemfylke Trøndelag, i Midt-Norge, der 36,6 prosent svarer ja på det samme spørsmålet.