For tre år siden ble de borgerlige regjeringspartiene enige om et bompengeforlik, som betydde at kommuner ble tilbudt statlig støtte til å redusere bompengene og til kollektivtransport. Kravet var at bompengene måtte reduseres dersom pengene skulle utbetales.

Den nye regjeringen har imidlertid fjernet kravet om at kommunene må redusere bompengene, og nå bekrefter Oslo-byrådet at de ikke vil bruke støtten til bompengekutt.

– Vi vil bruke de pengene på å investere i kollektivtransport, gange og sykkel i byen, så vi tar gladelig imot de pengene, sa byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), i Oslo bystyrets møte onsdag.

Les også: Krig om bompenger: – Politikerne i Bærum har rundlurt Oslo

– Håpløst krav

Da bompengeforliket ble iverksatt, nektet først byrådet å ta imot støtten dersom bompengene måtte kuttes. Etter hvert har likevel pengene blitt tatt imot gjennom Oslopakke 3-avtalen - fram til nå.

– Jeg er glad for at de nå har frafalt det håpløse kravet fra forrige regjering om at man måtte senke bompengene for at man skulle få statlig bidrag. Det gjør at vi får mer penger til helt avgjørende satsinger for en enklere og grønnere, sa Stav i bystyremøtet.

Les også: Kraftige reaksjoner mot økte bompenger: – Dette er veldig urettferdig

Men svaret fra byråden får Fremskrittspartiet i Oslo til å reagere:

– Det er tragisk, og vil ramme bilistene hardt. Bompengene vil eksplodere de neste årene, sier Oslo Frps finanspolitiske talsperson, Lars Petter Solås, til Nettavisen.

Som kjent er det allerede varslet at bompengene i Oslo vil øke fra 1. september.

– Dårlige nyheter

Solås, som stilte spørsmål til byråden om bompengekutt i bystyret, påpeker at bilistene har nytt godt av bompengeforliket.

– Siden 2019 er det blitt utbetalt rundt 600 millioner kroner til Oslo, og hvis de pengene ikke hadde blitt utbetalt fra staten, så hadde de blitt krevd inn fra bilistene, sier han.

I et spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fra Frp i Stortinget, bekrefter nå statsråden at det for Oslos del vil være snakk om ytterligere 2 milliarder kroner for perioden fra 2023 til 2029 som kan brukes til bompengekutt.

– Nå kommer denne regninga til bilistene, sukker Solås.

– Men det er jo bra at det går mer penger til kollektiv, sykkel og gange?

– Det er ikke negativt at staten bidrar, men i 2019 så vi i Frp at bompengetrykket i byene ble for stort. Vi var løsningsorienterte og la mer penger på bordet til kollektivtransporten, samtidig som vi fikk redusert bompengene, sier han.

Les også: Dette er rapporten som vil gi bilistene bompenge-sjokk

– Surt som mulig

Frp-politikeren mener regjeringen også har mye av skylda for at bompengene nå kan bli økt.

– Arbeiderpartiet i regjeringen har lovet mer penger til kollektivprosjekter, men skyver heller mer av regningen over på bilistene uten å bevilge en eneste krone ekstra over statsbudsjettet, sier Solås.

Han hevder regjeringen nå prøver å skyve ansvaret over på kommunene, ved å slutte å stille krav om bompengekutt.

– Det er vel ikke så overraskende at Oslo-byrådet sier nei til pengene?

– Åpenbart ikke. De har jo vedtatt en politikk for å gjøre livet så surt som mulig for alle som er avhengig av bilen. Byrådet vil alle biler til livs, selv om man har investert i en elbil eller en nullutslippsbil, sier han.

Stav: – Helt nødvendig

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), mener det er helt nødvendig å øke bompengene.

– Det er verken plass til at alle skal kjøre hver sin bil i Oslo eller bærekraftig å utvikle byen slik at folk er bilavhengig. Økte bomtakster er helt nødvendig for at vi skal kunne redusere biltrafikken og utslippene, og for å satse på kollektiv, sykkel og gange, sier Stav til Nettavisen, og påpeker:

– To av tre reiser i Oslo skjer til fots, med sykkel eller kollektivtransport, og vi vet at de med minst å rutte med er mer avhengig av gode alternativer til bilen. Derfor er det god fordelingspolitikk å omprioritere plass og ressurser til de mest miljøvennlige transportformene.

Les også: Erna går på en smell: – Kan tyde på én ting

Hun viser til at bompengeøkningen alene kan kutte utslippene fra biltrafikken med ti prosent.

– Da blir byen vår bedre å bo i, med tryggere skoleveier, renere luft og mer plass til det vi vil ha mer av, som sykkelveier og gågater. Inntektene fra bomringen gjør det mulig å bygge ut viktige kollektivprosjekter som Fornebubanen, og vi får milliarder av kroner til vedlikehold av trikk- og t-bane, sier Stav.

Byråden mener bompengene også er avgjørende for at kollektivtilbudet fortsatt skal være godt i fremtiden.

– Vi får også flere hundre millioner mer til utbygging av sykkelveier i Oslo, legger hun til.