Torsdag økes bompengene i Oslo, og størst økning blir det for elbiler som får nesten en tredobling av takstene. Utenom rushtid økes prisen for elbiler fra fem til 14 kroner.

At Frp er imot bompenger er ikke noe nytt, men nå ber partiets samferdselspolitiske talsperson, Frank Sve, Stortinget om å instruere riksrevisoren til å granske bompengene som renner inn i statskassa.

– Det er et åpenbart overtramp mot vanlige folk når bompengene i Oslo blir satt opp for å finansiere noe langt inn i fremtiden. Det er interessant å se om det også bryter med gjeldende lovverk, sier Sve til Nettavisen.

Se oversikt over alle de nye bomtakstene lenger ned.

Les også: Nå kommer bompengeøkningen: – Regnestykket går ikke opp

– Dette er røveri

Sve mener bompengene kan være ulovlig, siden mesteparten av pengene som kreves inn fra bilistene ikke går til veier, slik det opprinnelig var tenkt. Omtrent alle bompengeinntektene i Oslo går nå til byggingen av Fornebubanen.

– Dette er røveri av vanlige folks lommebok, der en krever inn store summer fra bilistene til et tiltak bilistene ikke skal bruke, som attpåtil ferdigstilles langt inn i fremtiden, sier Sve.

Han viser til at alle andre offentlige finansieringssystem er lagt opp etter det såkalte «generasjonsprinsippet» eller «selvkostprinsippet», der folk betaler sin rettmessige andel av kostnadene år for år. Det vil si det tjenestene virkelig koster.

– Dagens bilister i og rundt Oslo betaler i dag for noe andre vil få nytten av om mange år. Dette bryter med generasjonsprinsippet og det mener vi bør prøves for Riksrevisjonen og egentlig også for domstolene, sier Frp-politikeren.

Oslo Frp har tidligere foreslått å stanse hele Fornebubane-prosjektet, og fortalte det først gjennom Nettavisen.

Les også: Mener flyktninger må slippe bompenger: – Det gir ingen mening

– Blitt en melkeku

I et representantforslag vil Sve be Stortinget om å instruere Riksrevisjonen til å se på lovligheten ved bompengeinnkrevingen.

– Jeg vil fremme representantforslag i Stortinget med denne bakgrunnen, og få prøvd ut hvordan staten lovlig kan lure folk til å betale bompenger i og rundt Oslo, for noe bilistene ikke får nytte av og mange aldri vil se bli fullført, sier Sve.

Han mener det derfor er uholdbart at bompengene økes nok en gang, for å betale for T-baneprosjektet Fornebubanen.

– Bompenger har blitt en melkeku for staten og kommuner til å kreve inn enda mer skatter og avgifter. Og det i et land som fra før sliter med voldsomt høye kostnader på både mat, drivstoff, strøm og økende skatter fra regjeringen, sier Sve.

Stav: – Det er lovlig

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), forsvarer imidlertid bompengeøkningen.

– Bompengene i Oslo skal gå til å løse transportproblemene i Stor-Oslo. Vi må bygge ut kollektivtilbudet, bygge mer sykkelvei og få ned biltrafikken. Det er til det beste både for dem som går, reiser kollektivt eller sykler – men også for dem som ikke har annet valg enn å kjøre bil, sier Stav til Nettavisen.

Hun er ikke i tvil om at bompengene er lovlige:

– Det er ingen tvil om at bompengene er lovlige – de har til og med blitt velsignet av samferdselsministre fra Frp i årevis, sier hun, og påpeker:

– I snart 20 år har det vært tverrpolitisk enighet om at bompenger er det beste virkemiddelet vi har for å gi folk et godt kollektivtilbud, samtidig som vi setter en prislapp på den ulempen bilkjøring påfører en storby i form av kø, ulykker og forurensning.

Kostnadssprekk

Alle norske kommuner styres etter lov om innkreving av avgifter for vann, avløp og renovasjon, såkalt VAR.

Kommunen må fordele sine kostnader over 40 år, og beregningene av kostnadene blir nøye fordelt, slik at kommunen ikke forholdsmessig tar inn for mye per år. Tar kommunen inn for mye i avgift må dette betales tilbake til forbrukerne. Dette systemet sikrer at alle innbyggere betaler sin årlige rettmessige andel.

Bompengeøkningen i Oslo er en del av Oslopakke 3-enigheten mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten, som finansierer de store samferdselsprosjektene i Oslo-regionen. Bakgrunnen for økningen er økte kostnader for Fornebubanen.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, men får opplyst at han ikke har noen kommentar til saken.