Støre-regjeringen varslet i vår at de skroter en av de sentrale delene av bompengeforliket fra 2019.

Forliket kom på plass da flere byer stod midt i et bompengeopprør, og økte det statlige bidraget i byvekstavtalene med Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim fra 50 til 66 prosent, med krav om at halvparten av økningen skulle øremerkes kutt i bompengesatsene.

Det statlige bidraget på 66 prosent blir værende, men 2019-kravet om bompengekutt fjernes nå. I juni skrev Nettavisen at byrådet i Oslo heller skulle bruke disse pengene på kollektivtransport og gang- og sykkelveier.

Les her: Oslo-byrådet nekter å gi bilistene bompengekutt: – Vil ramme hardt

Under et bystyremøte i juni var byråd for miljø- og samfersel, Sirin Stav (MDG), overlykkelig etter endringen:

– Jeg er glad for at de nå har frafalt det håpløse kravet fra forrige regjering om at man måtte senke bompengene for at man skulle få statlig bidrag. Det gjør at vi får mer penger til helt avgjørende satsinger for en enklere og grønnere, sa hun under bystyremøtet.

Økte bompenger i Bergen

Basert på tall fra Samferdselsdepartementet, skriver NRK at de fire byene til sammen kan få 3,7 milliarder kroner i perioden 2023-2029 fristilt til kollektivsatsing på grunn av endringen. Til sammen er det snakk om 525 millioner i året.

NRK Vestland skriver tirsdag at byrådet i Bergen tolker endringen likt som byrådet i Oslo: Nemlig dit at bompengene nå kan økes. Takstene i Bergen kan gå tilbake til der de var før forliket, opplyser byrådet til Bergens Tidende.

Les også: Vil tvinge kjøpesentre til å ta parkeringsavgift: – Det er ekstremt

Departementet opplyser til NRK at lokalpolitikerne i de fire storbyene står fritt til å endre på disponeringen av midlene som fram til nå skulle gå til å redusere bompenger, og at dette deretter må nedfelles i avtalene byene har med staten.

– Vanvittig

Frp reagerer kraftig på at regjeringen tillater en slik endring.

– Fra før har regjeringen varslet opp mot 70 prosent økning i bompengetaksten i for eksempel Oslo-området og samtidig norgesrekord i drivstoffpriser, uten at regjeringen løfter en finger. At regjeringen nå legger opp til å overføre nye 3,7 milliarder kroner over på bilistene, er skandaløst og noe som vil ramme spesielt de som må bruke bilen mye, sier første nestleder i transportkomiteen, Frank Sve (Frp), til Nettavisen.

– Dette inkluderer småbarnsforeldre som må kjøre unger til barnehage, skole og fritidsaktiviteter. For ikke å snakke om alle som må bruke bilen til jobb. Denne bompengesøkningen vil ramme denne gruppa hardt, sier Sve.

Les også: Nå har over 6000 p–plasser forsvunnet – vil ha full revers

– Sp og Ap har overhodet ikke gangsyn, og en ny økning av bompengesatsene i byene med 3,7 milliarder vil også ramme næringslivet brutalt. Et næringsliv der spesielt transport, bygg og anleggsnæringen er i knestående etter skyhøye drivstoff- og strømpriser, legger han til.

Da Frp satt i regjering førte satsingen på veiprosjekter til en økning i nye bomprosjekter. Sve er likevel godt fornøyd med at den forrige regjeringen fikk ned bompengene i byene i 2019.

– Frp har i regjering, og i samarbeid med den tidligere borgerlige regjeringen, kuttet bompenger betydelig i hele landet. Bompenger er en aldeles vanvittig skatt i et land som renner over av penger. Bilen er helt nødvendig for det aller fleste landet over, og har nok bil og bilavgifter med det cirka 53 milliardene kronene bilbruken tilfører statskassa i dag.