FILIPSTAD, OSLO (Nettavisen): Bruken av veisalt har eksplodert under det rødgrønne byrådet i Oslo, viser tall Nettavisen har fått innsyn i hos Bymiljøetaten i Oslo kommune.

I de seks årene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV har styrt hovedstaden, er det i gjennomsnitt brukt 22.000 tonn med salt på de kommunale veiene. Det er over en dobling sammenlignet med de sju foregående årene da byen hadde et borgerlig byråd.

Gjennomsnittlig saltbruk fra 2008 til 2015, de 7 årene før de rødgrønne partiene overtok makta, var 8100 tonn årlig.

Bare så langt denne vinteren, halvveis i sesongen, er det spredd utover 17.000 tonn med veisalt på veier og gater. De enorme mengdene med salt som ligger lagret på Filipstad-kaia vis-a-vis Tjuvholmen i Oslo, viser at de er langt fra ferdig med saltingen.

Saltøkningen får flere til å reagere:

– Det er jo rart at det skal bli mer forurensning med MDG ved roret, sier Naturvernforbundet.

Se video av «saltfjellet»:

– Synes det er synd

Økningen skjer til tross for at bystyret i 2012 vedtok å fase ut bruken av veisalt så raskt som mulig – og i stedet finne bedre alternativer. Det etter forslag fra MDG, som nå styrer samferdsels- og miljøpolitikken i Oslo.

– Nå har MDG hatt ansvarlig byråd i over sju år, og det er snart elleve år siden vedtaket ble fattet. Det er kanskje på tide for MDG å levere, sier Senterpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Morten Edvardsen, til Nettavisen.

Han mener byrådet rett og slett har sviktet, siden tallene slår fast at saltbruken har økt i stedet for å bli redusert.

– Jeg synes det er synd at byrådet ikke har gjort mer for å finne alternativer til salt. Dersom de også mener at det er miljøproblemer knyttet til å bruke så mye salt, burde de prioritere det høyere, sier han.

Edvardsen mener det ikke burde stå på kostnader, om det er grunnen til at byrådet holder igjen.

– Om det er kostnadene det står på, har Oslo før vist at man er villig til å gå foran og bruke penger på å komme fram til mer miljøvennlige løsninger. Det bør også kunne gjelde vintervedlikehold av veiene, sier han.

Les også: «Saltfjellet» midt i Oslo skaper reaksjoner: – Forundret over MDG

– Salter bort problemet

Toppåret under Raymond Johansens (Ap) byrådsperiode, var vinteren 2020/2021, da 33.000 tonn salt ble brukt på veiene. Året etter ble det brukt 32.000 tonn salt.

De høye tallene får også Naturvernforbundet til å bli bekymret.

– Veisalt er jo et problem både for vann og vassdrag og for dyra, men også for utstyr som sykler og biler på grunn av det fører til veldig mye rust – som igjen fører til mer forbruk, sier leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til Nettavisen.

Han mener løsningen er vanlig snøbrøyting, og strøing med grus.

– Vi vil foretrekke at man måker ordentlig framfor å salte. Det virker som om man nå bare salter bort problemet, sier han.

Men også bruken av strøsingel, altså grus, har økt under dagens byråd, viser tallene Nettavisen har fått innsyn i. Singelbruken er mer enn doblet sammenlignet med tilsvarende periode før dagens byråd overtok, fra et årlig gjennomsnitt på 10.000 tonn til 22.890 tonn.

– Det er ikke fornuftig

Gulowsen sier han forstår at det kan være nødvendig å salte noe når det er veldig varierende kjøreforhold på veiene.

– Men salting i stedet for måking, noe vi har sett at de har gjort i år, det er ikke være fornuftig, påpeker han.

– Hva tenker du om at MDG styrer samferdsels- og miljøpolitikken samtidig som saltbruken har økt?

– Det er jo rart at det skal bli mer forurensning med MDG ved roret. De har hatt et veldig høyt fokus på vedlikehold, i hvert fall av sykkelveier, og det kan hende at instruksen om salting har vært litt utydelig, sier Gulowsen.

Han mener byrådet nå bør ta grep og sette foten ned:

– Det viktigste er at de gir en klar melding om at salt bare skal brukes i unntakstilstander, og ikke som hovedvirkemiddel når det kommer snø. Da tror jeg mye kan bli gjort, sier lederen av Naturvernforbundet.

Gulowsen etterlyser også flere tiltak som kan redusere saltbruken.

– For selv om salt er et naturlig stoff, så er det ikke et uproblematisk stoff når man bruker store mengder, vektlegger han.

Byråden: – Ville ført til kaos

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), forsvarer imidlertid bruken av veisalt.

– Mitt mål er en by hvor alle kan bevege seg trygt, uavhengig av alder eller funksjonsevne. Men vi kan ikke styre været. Og klimaendringer gjør at vi stadig oftere får temperaturer som varier over og under null. Det gir dessverre mer krevende føre og behov for bruk av veisalt, selv om kommunen selvsagt forsøker å begrense saltbruken, sier Stav til Nettavisen.

Hun er uenig i at de ikke bruker alternativer til salt når det kan gjøres.

– Det brukes grus eller sand så ofte som mulig. Salt brukes kun på utvalgte steder. Men grus er ikke alltid et alternativ fordi mange av veiene i Oslo har mye biltrafikk, noe som fører til at grusen slites raskt vekk. I tillegg skaper det også luftforurensning når grusen blir knust og virvlet opp, påpeker Stav.

Byråden viser til at andre alternativer til salting ikke er gode nok til å kunne brukes over hele byen.

– Om vi hadde sluttet helt å salte så ville det kunne føre til fullstendig kaos i store deler av byen. Vi kan ikke gamble med folks liv og helse på den måten. Vi kan jo heller ikke be folk holde seg innendørs, sier hun.

– Skjønner bekymringen

Stav sier samtidig at hun forstår bekymringen fra Naturvernforbundet.

– Jeg skjønner Naturvernforbundets bekymring, men kan forsikre om at turveier og sårbare naturområder, slik som gjennom parker og langs elver, ikke saltes av miljøhensyn. Fortauer og boligveier generelt saltes heller ikke, sier hun, og legger til:

– Her gjøres det andre tiltak, som bruk av grus eller sand. Og på vinterdager som vi har hatt nå på nyåret så måker vi alt hva vi kan, tilsvarende hele Norges lengde på fire timer ved store snøfall.

Hun viser til at Bymiljøetaten stiller strenge krav til entreprenørene som sørger for trygge veier i byen. Blant annet er det GPS-sporing på alle biler som benyttes i driften, og saltutleggere kontrolleres jevnlig for å kunne kontrollere at det ikke saltes mer enn nødvendig.

I tillegg til at etaten i flere år har jobbet med å finne miljøvennlige alternartiver til veisalt, men så langt uten hell.