ARENDAL (Nettavisen): En ny meningsmåling fra Sentio på vegne av Nettavisen viser et generasjonsskille i spørsmål om avkriminalisering av rusmidler og legalisering av cannabis.

Sentio har spurt både 18-30-åringer (718 respondenter) og hele befolkningen (1002 respondenter) følgende to spørsmål:

  • Støtter du avkriminalisering av narkotika? Det vil innebære at man ikke lenger kan straffes for bruk eller besittelse av mindre doser narkotika, selv om disse forblir ulovlige og forbudt å selge eller produsere.

  • Bør cannabis legaliseres?

Resultatene viser ikke overraskende at de yngre er mer positive til både avkriminalisering og legalisering, sammenlignet med befolkningen som helhet.

Bakgrunnstallene viser at generasjonsskillet i russpørsmål går ved omtrent 40 år. Målingen slår fast at de mellom 30 og 39 år er positive til både avkriminalisering og legalisering, og antyder at denne gruppen er mer liberale enn de under 30.

Målingen kommer bare dager etter at en måling fra Berlingske i Danmark viste at 54 prosent av dansker ønsker at cannabis skal være lovlig, med et statlig utsalg.

– I vinden å være liberal

Unge Venstre-leder Ane Breivik blir ikke sjokkert når hun ser tallene.

– Det er ikke overraskende, all den tid vi har et godt nok kunnskapsgrunnlag til å si at straff ikke fungerer. Det får ikke ned rusbruken i samfunnet eller overdosetallene. Tvert i mot gjør straff det oftere vanskeligere å søke hjelp.

– Det å være liberal er kanskje litt mer i vinden blant de unge, sier Breivik om generasjonsskillet som kommer fram i målingen.

Breivik og Unge Venstre er blant flere ungdomspartier som ønsker å legalisere cannabis. Det samme gjør Fpu, Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Unge Høyre.

Les også: Vil fjerne de kristne helligdagene og ha slutt på røde dager midt i uka

Onsdag kl. 17.00 skal Nettavisen lede og sende ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka. Der er legalisering av cannabis og andre rusmidler blant temaene som skal diskuteres.

– Vi har en grundig utredning som tilsier at Norge bør avkriminalisere. Stadig flere av landene vi pleier å sammenligne oss selv med går i den retningen. Da forventer jeg at den unge generasjonen tar dette perspektivet til seg, fortsetter Breivik.

I fjor stemte Stortinget ned Høyre-regjeringens forslag til avkriminalisering. Forslaget var blant annet at bruk og besittelse av mindre doser illegale rusmidler ikke lengre skulle være straffbart, men at rusmidlene skulle forbli ulovlige å selge eller produsere.

Les også: Ane Breivik (23): - Nedlatende av Hadia Tajik

Unge Venstre-lederen sier hun ser for seg lovlig cannabis som er regulert og kontrollert med aldersgrenser og åpningstider.

– Da kan vi sikre at de rusmidlene folk tar inn i seg, ikke er livsfarlige.

– Men hva med faren for et økt forbruk hvis man legaliserer? Er det bra for samfunnet?

– Jeg tror ikke rusmidler i seg selv er bra for samfunnet, men rus er farligst når det ikke behandles eller fanges opp, og når det selges av organiserte, kriminelle nettverk.

– Frislipp

– Målingen viser at befolkningen er delt i disse spørsmålene. Folk er uenige, sier KrFU-leder Hadle Bjuland når han ser målingen fra Nettavisen.

KrFU og Senterungdommen er de eneste ungdomspartiene som ikke ønsker å avkriminalisere illegale rusmidler.

– For meg blir rusdebatten fordummende, sier Bjuland, og fortsetter:

– De som ønsker en reform har et mantra om å gå fra straff til hjelp. Det er KrF enige i. Men når man bryter ned hva den hjelpen de snakker om betyr så er det at man kan gå med en bærepose dop uten at politiet kan gripe inn.

– Debatten må handle om hva den hjelpen betyr. Konsekvensen her er et frislipp i narkotikapolitikken, sier Bjuland og forklarer videre hvorfor han ikke ønsker å legalisere cannabis.

– Cannabis er helseskadelig og hyppig bruk i ung alder vil svekke læring og hukommelse. Det er store helsekonsekvenser med legalisering.

– Breivik peker på utvalget som utredet en rusreform og anbefalte en generell avkriminalisering. Hva tenker du om at du går imot det faglige utvalget?

– Jeg mener erfaring viser at dette vil sørge for en økt tilgjengelighet og et slappere lovverk der du ikke blir fulgt opp på samme måte. Det mener jeg får dramatiske konsekvenser. Forbudet er et av de viktigste virkemidlene vi har for å holde rusbruken lav, og når man fjerner reaksjoner så er det med på å undergrave forbudet.

– Vi har et ansvar for å gripe inn, for å hindre at folk får problemer. Unge, med en generell avkriminalisering, vil kunne havne i rusmiljøer uten at politiet kan gripe inn. Politiet må ha verktøy - ikke for å straffe folk, men for å hjelpe dem ut av de problemene.

Går ut mot fire partier

Unge Venstre-lederen kommer med en pekefinger når hun blir spurt om hvorfor det ikke er flere som støtter en avkriminalisering av illegale rusmidler.

– Ap, Sp, KrF og Frp sprer myter og feilinformasjon til det norske folk om avkriminalisering.

– De påstår at avkriminalisering vil føre til øke bruk. Det har vi ikke noe grunnlag for å si. Tvert imot, ettersom flere land har avkriminalisert uten at bruken har gått opp.

Hun viser videre til debatten om politiets virkemidler. Riksadvokaten har slått fast at politiet ikke kan ransake eller ta blodprøver ved mistanke om rusbruk, da han mener dette ikke er tillate under dagens lovverk. KrF og Frp mener politiet bør få fortsette med slike ransakinger.

Dette er en skandale, mener Breivik.

– De (Ap, Sp, KrF og Frp, red.anm.) sier også at politiet skal miste såkalte virkemidler. Dette er virkemidler som politiet ikke hadde i utgangspunktet. Politiet har bedrevet maktovergrep ved å gå over hjemlene sine for ransaker. Det er en skandale.