Statens vegvesen forelslår nemlig å kutte flere av elbilfordelene, blant annet å øke bompengene for elbiler.

I et brev til Samferdselsdepartementet skriver de at elbilene i bomringene bør økes til 70 prosent av full takst, og at elbiler og bensin/dieselbiler fra 2025 bør belastes likt.

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Elbiler betaler i dag maks 50 prosent av takstene som bensin- og dieselbiler gjør, etter tidligere vedtak i Stortinget.

Gunnar Stavrum: Hull i hodet å avvikle elbilfordelene når andre klimatiltak ikke virker

– Det er et ran

Forslaget om kutt i elbilfordelene får imidlertid flere til å reagere.

– Som bestilt skal altså også nå elbilistene flås og lommebøkene tømmes. Elbileierene vil bli ranet av regjeringen, dersom forslaget fra Statens vegvesen om endring av elbiltakstene på bompenger blir gjennomført, sier Frps finanspolitiske talsperson, Frank Edvard Sve, til Nettavisen.

Han reagerer kraftig på anbefalingene fra vegvesenet, som kommer etter bestilling fra Samferdselsdepartementet.

– Dette er et ran av elbil eierene og et svik da en fra myndighetene i Norge har bedt det Norske folk være miljøvennlige og kjøpe seg elbil. Nå skal altså elbileierene flås, og miljøargumentet står fram mer som en gedigen bløff, mener Sve.

Les også: Oslo-byrådet nekter å gi bilistene bompengekutt: – Vil ramme hardt

– Den store taperen

Vegvesenet viser til at pandemien har ført til økt bilbruk og redusert kollektivtransport i de største byområdene. Ved å ta bort de lokale elbilfordelene vil det gi noe økt andel turer med kollektivtransport, gange og sykkel, mener de.

Men Frp-politikeren tviler sterkt på at elbileierne vil ta sykkelen fatt.

– Ikke en kjeft av elbileierene vil ta beina eller sykkelen fatt for å kjøre unger til barnehage, skole eller fritidsaktiviteter, her blir det barnefamiliene som blir den store taperen, sier Sve.

Les også: Nekter å kutte i bensinavgiften: – Mer opptatt av myr enn å hjelpe folk som sliter

Han mener også at folk har god grunn til å føle seg lurt.

– Det norske folk må føle seg grundig lurt, når gullerøttene for å være miljøbesparende viser seg nå å bli kuttet ved bruk av pisk, som en ren utsjekk av bestillingen fra Samferdselsministeren fra Ap, sier han, og samtidig legger til:

– Sp og Ap ønsker ingen ting godt for det Norske folket kan det se ut til. Det er svindyr drivstoff, svindyr strøm og nå skal jammen også elbilistene få smake pisken fra Vedum og Støre.

Les også: Søviknes brukte smutthull til å berike fylkespartiet

– Betydning for salget

Vegvesenet mener også at nedtrappingen av elbilfordelene kan starte uten at det reduserer elbilenes konkurransekraft vesentlig.

«Folk vil fortsatt velge å kjøpe elbil. Det påpekes likevel at dersom både lokale fordeler og avgiftsfritak faller bort, vil elbilen bli mindre attraktiv», skriver de i en pressemelding.

Påstanden får Norsk elbilforening til å tenne på alle plugger:

– Det er godt dokumentert at miljørabatt i bomringen har hatt stor betydning for elbilsalget. I kommuner nær bomprosjekter er det vesentlig høyere elbilandel enn i områder uten, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, til Nettavisen, og påpeker:

– Rapporten fra Statens vegvesen bekrefter dette, men da blir det desto mer mystisk at de mener det ikke vil ha noen vesentlig innvirkning på elbilsalget framover å avskaffe miljørabatten. Dette klarer Statens vegvesen overhode ikke å belegge med fakta.

Les også: Advarer mot fjerning av elbil-fordeler: – Skaper stor usikkerhet hos folk

– Takstene kan økes

Berge mener Statens vegvesen rett og slett presenterer «logiske feilslutinger».

– Hele utgangspunktet for utredningen og anbefalingen er at elbiler ikke bør utkonkurrere kollektivtrafikk. Men elbilpolitikken hindrer ikke å gjøre noe med dette konkurranseforholdet å gjøre. Stortinget har bestemt at elbiler aldri skal betale mer en 50 prosent av hva fossilbiler betaler i bom. Men innenfor denne rammen kan elbiltaksten fint økes, sier hun, og legger til:

– Tross dette foreslår rapporten å fjerne all klimaprofil i bompengepolitikken.

Hun advarer derfor regjeringen å legge bort forslagene.

– Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk, vektlegger Berge.

– Ut av kollektivfelt

I tillegg til bompengeøkning, mener Statens vegvesen at retten for elbiler til å kjøre i kollektivfelt bør tas bort på sikt.

«Elbiler i kollektivfeltene gir fremkommelighetsproblemer for bussene, men det varierer fra sted til sted. Erfaringer har vært gode ved å innføre krav om at elbilen må ha passasjer(er) for å kjøre i kollektivfeltet», skriver vegvesenet i pressemeldingen.

De vil imidlertid at det fortsatt skal være opp til den enkelte kommune å bestemme om elbiler skal ha billigere parkering på offentlige parkeringsplasser.

– Taper for elbiler

Det er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) som har bedt Statens vegvesen om å komme med råd når det gjelder elbilfordelene. Han har vist til at regjeringen vurderer endringer i fordelne av to grunner:

1. Rabatten fører til inntektstap for bypakker som Oslopakke 3, som finansierer de store samferdselsprosjektene.

2. Kollektivtrafikken taper for elbiler, og billettinntektene for kollektivtransporten svikter.