Regjeringen vurderer å fjerne rabatten for elbiler i bomstasjonene for å øke inntektene til de store samferdselsprosjektene, og det skaper reaksjoner.

– Det er en vinglete klimapolitikk, når vi egentlig burde gjort alt vi kan for å nå målet om hundre prosent nullutslippsbilsalg så fort vi kan, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til Nettavisen.

Elbiler betaler i dag maks 50 prosent av takstene som bensin- og dieselbiler gjør, men denne elbilfordelen kan bli skrotet.

– Jeg kommer til å be Statens vegvesen om å vurdere fordelene ved bruk av elbiler i byområdene, men det er ikke tatt noen beslutning enda, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Nettavisen tirsdag.

Les også: Elbil-rabatten i bomstasjonene kan bli fjernet: – Blir krevende å nå målene

– Skaper stor usikkerhet

Elbilforeningen mener regjeringen nå skaper en unødvendig usikkerhet hos folk.

– Det vi reagerer ganske kraftig på er at det virker som at regjeringen ikke har noen plan overhodet. De skaper stor usikkerhet i befolkningen, mener Bu.

Hun påpeker at elbilfordelene er viktige for å få flere til å velge elbil.

– Dette er et viktig initiativ for å få folk til å velge elbil, og nå skal det utredes. Det som er så utrolig dumt med det, er at over 80 prosent av de som kjører bil i Norge, kjører ikke elbil. Alle de skaper regjeringen nå usikkerhet hos, og det er veldig dumt, sier hun.

– Men inntektene i bomstasjonene har gått ned fordi stadig flere kjøpe seg nettopp elbil. Da må vel også elbilene betale mer bompenger om man skal få finansiert de store veiprosjektene?

– Ingen har så langt bevist at inntektene har rast på grunn av elbilene. Inntektene har rast fordi vi nettopp har vært gjennom en to år lang pandemi hvor folk er blitt bedt om å slutte å kjøre kollektivt. Etterpå har vi lagt om hvordan vi reiser, vi har begynt å ha hjemmekontor og gjøre ting annerledes, sier Bu, og legger til:

– Så det er helt åpenbart at det har gått utover kollektivtransporten og inntektsgrunnlaget, men å skylde på elbilene som er så viktige at vi får faset inn så fort som mulig for å nå klimamålene, er helt feil utgangspunkt.

Les også: MDG krever skroting av motorvei under bygging: - Vil fjerne masse bompenger

– Ikke mot bompenger

Hun avviser samtidig at Elbilforeningen er mot bompenger for elbiler.

– Vi er ikke opptatt av av elbilister skal ha minst mulig bompenger. De betaler bompenger i dag og skal fortsatt gjøre det, sier Bu.

– Det er 50-prosentregelen som er under angrep her. At man skal fjerne denne regelen som er bestemt av Stortinget - og som skulle være varig for å gi folk en sikkerhet om at det skulle lønne seg å velge en utslippsfri bil, fortsetter hun.

Generalsekretæren advarer derfor regjeringen mot å fjerne bompengeforskjellen mellom elbiler og fossilbiler.

– Det betyr at du i prinsippet kan sette opp bompengene for elbiler så mye du vil, men det skal være dobbelt så høyt for bensin- og dieselbiler. Men de må stå for den regelen de selv har bestemt, og om de vil øke så må de øke for begge deler eller finne finansieringen på andre måter, sier hun.

– Hva frykter dere blir konsekvensen dersom regjeringen gjør alvor av å fjerne elbilfordelene?

– Da vil overgangen gå mye saktere. Vi har jo et ganske så ambisiøst mål i Norge. Det er under tre år til at vi skal ha 100 prosent markedsandel av elbiler i nybilsalget. Oslo har enda mer ambisiøse mål, som skal ha hele bilparken over på el innen 2030, sier Bu.

I tillegg vektlegger hun at bompengerabatten er viktig for å få vare- og næringstransporten over på strøm.

Seher Aydar (R): Bompengekassa er tom

– Nærmer seg latterlig

Fredag ble det enighet i forhandlingene om Oslopakke 3 mellom byrådet i Oslo og Viken fylkeskommune, som betyr økte bompenger både for elbiler og bensin- og dieselbiler for å dekke inn milliardoverskridelsene for Fornebubanen.

Les også: Varsler bom-aksjoner over hele landet: – Jeg er kjempesint

Men Elbilforeningen mener staten bør ta større deler av regninga.

– Det er en pengeknipe som da blir et utgangspunkt for å dekke over for en god klimapolitikk. Vi må jo sikre samfunnsnyttige samferdselsprosjekter som Fornebubanen. Da bør staten vurdere å hjelpe Oslo-regionen i denne situasjonen, sier Bu.

Hun får støtte av NAFs kommunikasjonssjef, Camilla Ryste.

– Det nærmer seg det latterlige når byene planlegger å øke bompengene for elbiler for å finansiere flere dieselbusser, samtidig som de kaller det et miljøtiltak. NAF er mot bompenger, og vi mener at bypakkene burde vært gjort helt uavhengig av bompenger. Vi ser at flere og flere byer går i den samme finansieringsfella, sier Ryste til Nettavisen.

Les også: Vil ha lavere fartsgrense på nye motorveier: - Veldig overraskende

Frykter ketchup-effekt

Ryste mener det også er viktig at elbilfordelene beholdes.

– Det er litt for mange nå som ivrer for økte elbilavgifter. Fylkene vil øke bompengene for elbiler, det samme vil kollektivselskapene. Finansdepartementet vil ha moms på elbiler, omregistreringsavgift på brukte elbiler og veiprising på alle elbiler. Vi går inn i en periode hvor en rekke elbilfordeler står for fall, sier hun, og legger til:

– Vi frykter en ketchup-effekt på elbilavgifter, hvor en rekke nye avgifter treffer samtidig.

Hun ber derfor regjeringen om å ta ansvaret for at det skjer «en myk landing, og ikke en bråstopp».

– Bompenger brukes til å få ned trafikken, samtidig som de skal gi høyere inntekter fra bilistene. Dette regnestykket går ikke opp, fordi det betyr at stadig færre biler skal betale stadig mer i bompenger, sier Ryste.