Statens vegvesen foreslår å kutte flere av elbilfordelene, blant annet å øke bompengene for elbiler. Fra 2025 mener de at elbiler og bensin- og dieselbiler bør betale likt.

Det er regjeringen som skal avgjøre saken, men regjeringens støtteparti SV vil nå stoppe kuttforslagene.

– Vi er svært kritiske til Statens vegvesens forslag om å dramatisk øke bompengetakstene for elbiler, sier SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås, til Nettavisen.

Regjeringspartiene er avhengig av støtte fra SV eller andre partier for å få flertall i Stortinget.

Les også: Vil kutte flere av elbilfordelene: – Folk må føle seg grundig lurt

– Bryter klimamålene

Elbiler betaler i dag maks 50 prosent av bomtakstene til bensin- og dieselbiler, etter tidligere vedtak i Stortinget. Men vegvesenet mener at takstene for elbiler umiddelbart bør økes til 70 prosent av full takst, og deretter lik takst for alle biler om tre år.

– Det er klart elbilfordelene må fases ut over tid, men det må ikke torpedere målet om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025, sier Fagerås.

– Så dere vil ikke støtte regjeringen dersom de går inn for disse forslagene?

– Nei. Vi mener dette vil være å med på å bryte klimamålene, sier SV-politikeren.

Bakgrunnen for forslagene er at pandemien har ført til økt bilbruk og at færre reiser kollektivt enn tidligere. Statens vegvesen mener antallet elbiler er blitt så stort at mange av fordelene må reduseres for å få flere tilbake på kollektivtransport.

Gunnar Stavrum: Hull i hodet å avvikle elbilfordelene når andre klimatiltak ikke virker

– Veldig spesielt

Fagerås etterlyser nå mer dokumentasjon fra Statens vegvesen.

– Vi registrerer at Statens vegvesen heller ikke kommer med noe dokumentasjon på at dette er i tråd med 2025-målet, utover at de påstår det. Det synes vi er veldig spesielt, siden dette har stor betydning for om vi når klimamålene våre eller ikke, sier hun.

Vegvesenet mener også at bruksfordelene knyttet til elbiler kan reduseres og fjernes, uten at det vil gå utover konkurransekraften til disse bilene. I tillegg til økte bompenger, mener de at elbilene på sikt bør fases ut av kollektivfeltene.

– En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, uttalte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland da forslagene ble sendt til Samferdselsepartementet i forrige uke.

MDG: – Må lønne seg

Miljøpartiet de Grønne (MDG) er også skeptisk til fjerne elbilrabatten i bomringene helt.

– Skal vi få ned utslipp raskt må bilbruk ned. Å øke bompengene er et mulig virkemiddel her. Likevel må vi sørge for at det lønner seg å kjøre elbil fremfor fossilbil, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til Nettavisen.

– Statens vegvesens foreslåtte økning av bompenger så raskt for elbiler, kan motarbeide målet om en helelektrisk bilpark, mener han.

Han er likevel ikke i tvil om at bilkjøringen må reduseres:

– Vi ser at biltrafikken har økt etter pandemien, og utviklingen må snus. For at folk som ikke nødvendigvis må bruke bil i hverdagen skal slippe å betale bompenger, må vi gjøre det billig å reise kollektivt, sier Hermstad.

MDG mener regjeringen må sette ned kollektivprisene, og foreslår en pris for folk på 199 kroner i måneden ut 2022.

Les også: Oslo-byrådet nekter å gi bilistene bompengekutt: – Vil ramme hardt

Sp: – Må se på det

Regjerignspartiet Senterpartiet utelukker heller ikke at elbilfordeler kan forsvinne.

– Det skal lønne seg å ha elbil sammenlignet med bensin- og dieselbil, både å kjøpe og bruke. Det står det i regjeringsplattformen at sånn skal det være, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, til Nettavisen.

Han sier samtidig at elbilfordelene må reduseres.

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker å redusere bruksfordelene for elbil gradvis. I så måte gir vi applaus til vegvesenet som på en faglig måte kommer med et viktig innspill, sier han, og legger til:

– En av de tingene vi definitivt må se på, er betaling av bompenger, fordi dersom vi bare avviser dette så sender vi en stadig større del av regninga til de som kjører med diesel og bensin.

Les også: Det blir moms for elbiler fra 2023 - men gjør en stor endring

– Vil dere ha lik bomtakst for elbiler og bensinbiler i 2025?

– Vi har et punkt i programmet vårt om at fordelene gradvis skal fases ut, men hva som er det rette årstallet får en komme tilbake til. Det handler om hvordan man ligger an i salget av elbiler, sier Pollestad.

– Kork og kaos

Som Statens vegvesen trekker også Senterpartiet fram elbilenes plass i byene.

– I byene handler det om at du kan også lage kork og kaos med en elbil, så å sikre at folk tar kollektivt, sykkel og gange, det tilsier at det må bli sterkere regulering av elbiler enn i dag, sier Pollestad.

Les også: Reagerer på «kaffe og noe attåt»-uttalelse: – Hun vitser med Oslo-folk

Han viser til at avstanden mellom fordelene for elbiler og fossilbiler i dag er stor.

– Så man kan ta det ned betydelig uten at det går utover den fordelen som elbilen i dag har, mener han.

Hvorvidt elbiler fortsatt skal få kjøre i kollektivfelt, har Senterpartiet ikke konkludert med ennå, men Pollestad er likevel ikke i tvil:

– Med så mange elbiler som det er nå, så er det svært liten grunn til at det skal videreføres særlig lenge, sier han.