OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Mandag kveld har Oslo Arbeiderparti og Oslo SV sittet i møter for å avgjøre om byggingen av Fornebubanen skal fortsette, eller om hele prosjektet skal skrotes.

– Vi står nå oppe i en svært krevende sak som har store konsekvenser for byens framtid og framtiden til regionen vår, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo på en pressekonferanse sent mandag kveld.

Johansen understreket at det er ingen som er imot Fornebubanen.

– Problemet med situasjonen vi nå befinner oss i, handler om at vi må bruke svært mye av pengene fellesskapet har tilgjengelig på kun ett prosjekt. Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo. Derfor kan vi ikke støtte bygging av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris, sa Johansen.

Les også: Advarer mot skroting: – Oppsiktsvekkende om Ap og SV sier nei

Se lista med kravene fra Ap lenger ned.

– Enormt prosjekt

Byrådslederen mener Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret for prosjektet, som etter de siste kostnadsoverskridelsene nå har en prislapp på hele 26,4 milliarder kroner.

– Det økonomiske ansvaret må fordeles mer rettferdig, sa han, og pekte på en rekke andre samferdselsprosjekter i Oslo som også sårt trenger penger.

– Vi har store byutviklingsprosjekter også for andre deler av byen. Alle disse prosjektene krever infrastruktur som krever investeringer, sa han.

Han viste samtidig til at store veiprosjekter, som E18 vest for Oslo, får fortsette som før.

– Fornebubanen er nå et enormt prosjekt. Det har vokst fra 4,5 milliarder til 26,4 milliarder kroner. Mulig prosjektet kan bli dyrere. Det er helt rett som flere påpeker at prosjektet er godt i gang, og det er allerede brukt mye penger på prosjektet, sa Johansen, og la til:

– Vi har krav til Viken, Bærum og grunneierne, for bedre å ivareta Oslos interesser. Vi ønsker å bygge denne banen, men vi mener vi må gjøre det som er nødvendig for å ivareta hele Oslos befolkning.

Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Andreas Halse, opplyste på pressekonferansen at Ap stiller seks krav for å kunne støtte banen.

Disse kravene stiller Ap:

  • Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 %. Det må reduseres.
  • Utbyggerne må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.
  • Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.
  • Viken må ta et klart større ansvar for framtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.
  • Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligbygging.
  • Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstua stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

Les også: Frp krever full stans for Fornebubanen: – Fyll igjen gropa

SV: – Forhandle med Viken

Heller ikke Oslo SV konkluderer med å skrote Fornebubanen nå. Også de vil ha nye forhandlinger med Viken.

– SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april. Målet må være større trygghet for at Oslos prioriteringer blir ivaretatt, og en mer rettferdig byrdefordeling mellom Oslo og Viken, samtidig som Fornebubanen kan gjennomføres, skriver Oslo SV i en pressemelding mandag kveld.

SV ber også staten om å bidra mer til T-baneprosjektet.

- I lys av allerede økte kostnader og prognosen som tilsier at kostnadene kommer til å øke ytterligere, bør statens bidrag med 70% være dynamisk – altså det må gjelde de faktiske kostnadene, ikke prognosen som gjaldt på avtaletidspunktet, står det videre.

Partiet er også kritiske til at byggingen av ny E18 Vestkorridoren fortsetter.

Kan bli skrotet

Fornebubanen kan bli skrinlagt dersom Ap, SV og Rødt sier nei til prosjektet. Tidligere mandag ble det kjent at Rødt vil stanse T-banebyggingen etter at det ble kjent at prosjektet blir mye dyrere enn først antatt.

Miljøpartiet de Grønne (MDG), Høyre, Venstre og KrF har allerede varslet at de ønsker å bygge Fornebubanen. Det mangler dermed kun én stemme for å sikre et flertall i bystyret for den omstridte banen.

Dersom både Ap og SV hadde endt med et nei, kunne det likevel blitt én enkeltrepresentant i Oslo bystyre som avgjorde hele saken. Bystyrerepresentant Danny Chaudhry, opprinnelig innvalgt for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), er nemlig nå uavhengig representant og har ennå ikke bestemt seg for hva han skal stemme, ifølge Avisa Oslo.