I forrige uke ble det kjent at Oslos prestisjeprosjekt Fornebubanen går på en ny kostnadssmell, og blir over åtte milliarder kroner dyrere enn først antatt. Dermed står hele det gigantiske t-baneprosjektet i fare.

Nå mener Miljøpartiet de Grønne (MDG) at regjeringen må komme på banen, og kaster ut en brannfakkel:

Jeg håper at vår nåværende regjering vil legge bort Høyre-regjeringens prestisjeprosjekt og innse at det ikke er veldig elegant å bruke 60 milliarder på en ny E18 som vi ikke trenger. Fornebubanen er et langt viktigere prosjekt, skriver MDG-nestleder Arild Hermstad på Twitter.

Les også: Ny gigantsmell for Fornebubanen: – Nesten ikke mulig å overdrive hvor dramatisk dette er

– Gir mer trafikk

Hermstad ber regjeringen nå stanse hele E18-prosjektet vest for Oslo, en motorvei som allerede er under bygging.

– Det er et prosjekt som i hovedsak kommer til å gi byspredning. Vi får mer biltrafikk, og det kommer til å gjøre det vanskeligere å nå klimamålene våre, påpeker han overfor Nettavisen.

MDG-politikeren mener staten i stedet må bruke milliardene fra veibyggingen på Fornebubanen, som sårt trenger mer penger.

– Det er ekstremt mye penger, som får en ganske marginal nytte. E18-utbyggingen bør derfor stoppes, slår Hermstad fast.

Han hevder at Oslo kommune nærmest ble tvunget til å godta motorveiprosjektet av den forrige borgerlige regjeringen.

– Man brukte jo Fornebubanen som en brekkstang for å få bygd E18, og sa at hvis vi ikke får bygge E18 så får ikke Oslo og Viken penger til Fornebubanen. Men E18 er et prosjekt som vi rett og slett ikke har bruk for, sier han.

Byggingen av E18 Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny motorvei fra Lysaker til Asker. Den første strekningen er 4,4 kilometer, og hele prosjektet er planlagt ferdig i 2028.

Les også: Gigantprosjektet tar fem år og påvirker tusenvis i Oslo - sjekk om du blir berørt

– Et dårlig prosjekt

– Men byggingen av E18 er også i full gang, så det er jo ikke så lett å få stoppet det prosjektet nå?

– Nei, men det er vesentlig viktigere å stoppe det prosjektet enn Fornebubanen. En del av de tingene man har brukt mye penger på er grunnerverv. Vi mener at de pengene er der fortsatt, så der kan man se for seg en annen type utvikling, sier Hermstad.

Mange har imidlertid måttet flytte fra sine hjem, og flere hus er allerede revet for å gi plass til ny E18. MDG-nestlederen mener dette er tragisk, men neppe et stort økonomisk problem:

- Nå er de eiendommene overtatt av staten, og da kan man jo bygge næringsbygg eller andre ting som man kan selge på det åpne markedet. Det er tragisk for de mange som bodde i det området som er kjøpt ut, men her er det investeringer som staten kan få igjen, sier han om det.

Han mener det heller ikke er et argument å fortsette byggingen fordi man allerede har brukt mye penger.

– Man må jo gjøre en reell vurdering selv om man har brukt mye penger på et dårlig prosjekt som E18, sier Hermstad.

– Vil ikke det også gjelde Fornebubanen, der risikoen er stor for at det vil bli enda dyrere?

– Man er ikke garantert å treffe på prosjektprisen. Men Fornebubanen er jo prosjektert veldig lenge og grundig, og den risikoen er der som i andre prosjekter, sier han.

Kommentar: Derfor må Fornebubanen granskes

- Får store konsekvenser

Hermstad advarer samtidig sterkt mot en skroting av Fornebubanen, som flere partier nå vurderer.

– Det å stoppe Fornebubane-utbyggingen vil være å stoppe det største kollektivprosjektet i Norge på mange år, og vil få store konsekvenser for byutviklingen i Oslo vest og Bærum, sier han, og legger til:

- Her har man mulighet til å bryte en trend, å bygge en tett og god by, som er miljøvennlig i denne delen av hovedstadsregionen.

I regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet står det at de skal: Tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dagfinansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene.

Les også: Dette skriver avisene om politikk torsdag 7. april

Men realiteten i dag er at staten dekker 50 prosent av kostnadene for Fornebubanen, og kun den vedtatte rammen før overskridelsene.

– Arbeiderpartiet som styrer samferdselsdepartementet har jo sagt i regjeringsplattformen at de vil ta 70 prosent av byggekostnadene for kollektiv, og hvis de mener det på alvor så må de jo begynne å mene det med en gang. Det er jo de som kan løse denne floken, sier Hermstad.

– Vil fjerne bompenger

I tillegg må trolig bompengene økes, siden Fornebubanen finansieres av bompengene som tas inn i Oslo-området. For tiden pågår det forhandlinger om Oslopakke 3, som finansierer de store samferdselsprosjektene i Oslo og Viken, men forhandlingene er satt flere skritt tilbake etter at den siste kostnadssmellen for prosjektet ble kjent forrige fredag.

– Med vårt forslag om å fjerne E18 så vil man først fjerne masse bompenger som da ikke kommer. Bompenger kan være en del av finansieringen, man kan jo også se på om det er mulig med mer grunneierbidrag, sier han.

Les også: MDG er halvert: - Dette er en krisemåling

I tillegg mener MDG at det statlige bidraget i kollektivprosjekter må økes til 80 prosent.

– Hvis man skal få finansiert de store løftene som Oslo står foran de neste årene, med ny stasjon på Majorstua og t-banetunnel, så må staten gå inn med en høyere andel, sier Hermstad, og konstaterer:

– For den enkelte bilist vil det jo være et tak for hvor mye man kan betale i bompenger.

Statsråden: – En lokalt ansvar

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) beskriver kostnadsoverskridelsene for Fornebubanen som alvorlig.

– Jeg er kjent med de store kostnadsøkningene på Fornebubanen, og det er en alvorlig situasjon som er oppstått, sier Nygård i et skriftlig svar til Nettavisen.

Nygård velger imidlertid å ikke svare på Nettavisens spørsmål om hva han tenker om MDGs forslag om å stanse E18-utbyggingen.

Han viser også til at Fornebubanen er et fylkeskommunalt prosjekt, og at det er lokale myndigheter som har ansvaret for prosjektet.

– Etter det jeg er kjent med, gjøres det nå ulike vurderinger knyttet til prosjektet. Staten bidrar med store midler til Fornebubanen - om lag 8,6 mrd. kr - innenfor den såkalte 50/50-ordningen, sier han, og legger til:

– Videre bidrar også staten med midler innenfor tilskuddsordningen som er en økning fra 50 til 66 prosent. Halvparten av denne økningen skal brukes til bedre kollektiv, og dette bruker lokale myndigheter til Fornebubanen. I dag er det slik at lokale myndigheter må bruke den andre halvparten av det økte tilskuddet, til reduserte bompenger – dette følger av forrige regjering sin politikk.

Om at det i Hurdalsplattformen framgår at regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige tilskuddet til 70 prosent, sier han:

– Det er ikke tatt konkret stilling til innretningen på en slik økning ennå.