Nylig ble det kjent at milliardprosjektet Fornebubanen går på nok en kostnadssmell, på ytterligere 5 milliarder kroner. Totalregninga for t-banen fra Majorstua til Fornebu, er nå beregnet til hele 26,4 milliarder kroner.

Nå ber byrådet i Oslo grunneierne om mer penger til Fornebubanen. Men Obos som er en av de største grunneierne og utbyggerne av leiligheter på Fornebu, ønsker ikke å åpne lommeboka utover det de allerede har gjort.

– Vi har dialog med partene og diskuterer mulige løsninger. Vårt bidrag er i utgangspunktet betydelig og ytterligere bidrag fra oss er ikke noe vi vurderer nå, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i Obos til Nettavisen.

Les også: Ny gigantsmell for Fornebubanen: – Nesten ikke mulig å overdrive hvor dramatisk dette er

– Staten må bidra

Obos bidrar i dag med om lag én milliard kroner til Fornebubanen, etter en avtale som ble inngått i 2019.

Obos bidrar sammen med øvrige utbyggere med cirka 2,3 milliarder inn i Fornebubanen. Om lag halvparten er bidrag fra Obos alene. Dette vil i tillegg bli indeksregulert, påpeker Skjennald.

Den inngåtte avtalen er mellom Akershus fylkeskommune på den ene siden og grunneierne på Fornebu på den andre: Aker, Telenor Eiendom, Telenor Arena, Teleplan, Bærum kommune, Selvaag, KLP, K2 Eiendom/Fornebu Hotellinvest og Obos.

Skjennald sparker i stedet ballen over til staten, som i 2014 forpliktet seg til å ta halve regninga for de opprinnelige kostnadene for Fornebubanen - men som har avvist å øke sitt bidrag som følge av kostnadssprekken.

– Vi mener staten kan og bør gå inn med midler for å sikre gjennomføring av prosjektet, som har samfunnskritisk verdi, sier han.

Obos har bygget 2500 leiligheter på Fornebu, og skal bygge ytterligere 7000 boliger de neste årene.

Les også: Gigantprosjektet tar fem år og påvirker tusenvis i Oslo - sjekk om du blir berørt

– Ikke et alternativ

Kommunikasjonsdirektøren sier samtidig at han forstår at det er mange grunner til kostnadsøkningen.

– Obos har forståelse for at dette er komplekst og at økningen i kostnader påvirkes av mange faktorer. Som utbygger opplever vi mange av de samme utfordringene med usikkerhet og kostnadsøkninger i våre egne prosjekter, sier Skjennald.

– Hva tenker dere om at flere politikere åpner for å stanse hele prosjektet?

– Å stanse prosjektet er ikke et alternativ. Dette er et prosjekt av stor samfunnskritisk verdi som betyr mye for en region med mange innbygger og et presset boligmarked, sier han.

Blant annet har Viken Høyre foreslått en delvis utbygging av t-banen, mellom Fornebu og Lysaker.

– Vi mener en avkortet bane kun fra Fornebu til Lysaker heller ikke er et alternativ. Vi har gått inn med store midler for å få realisert en bane som binder Fornebu til Oslos t-bane, sier Skjennald.

Kjell-Magne Rystad: Den ene overraskelsen etter den andre: Det virker nesten ikke som om Fornebubanen er planlagt

Vurderer skroting

Samtidig som den siste milliardsprekken er blitt kjent, pågår det forhandlinger mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune om Oslopakke 3, som finansierer de store samferdselsprosjektene i hovedstadsregionen.

Men allerede før de siste overskridelsene manglet det penger, og det har i vinter blitt forhandlet om hvor mye bompengene må økes for å sikre nok inntekter til prosjektene. Fornebubanen får i dag mesteparten av bompengeinntektene.

– Det er nesten ikke mulig å overdrive hvor dramatisk denne overskridelsen er. Vi står i en situasjon der det plutselig snakkes om å skrote et av våre aller viktigste kollektivprosjekter, eller betale en regning som er så høy at alle andre ønsker og planer for kollektivtrafikken må vike, sa nestleder i Venstres bystyregruppe, Marit Kristine Vea, til Nettavisen rett før påske.

Et alternativ som nå også vurderes, er å droppe noen av stasjonene langs banen. Majorstua stasjon er alene kostnadsberegnet til om lag fem milliarder kroner, og vurderes skrotet. Tidligere i år ble det også forslått å droppe Vækerø stasjon for å spare penger.