Striden om Fornebubanen har nådd nye høyder etter at det ble kjent at den nye T-banestrekningen mellom Majorstua i Oslo og Fornebu i Bærum, har gått på nok en kostnadssmell.

Nå går nyhetsredaktøren i den borgerlige avisen Minerva kraftig ut mot Oslo-politikerne, som han mener er blitt «rundlurt» av politikerne i nabokommunen Bærum.

«Kommunepolitikerne i Bærum har over en periode på snart tyve år lykkes med å rundlure politikerne i Oslo», skriver redaktør Aksel Fridstrøm i en kommentar.

Her kan du lese hele kommentaren hos Nettavisen.

Bakgrunnen for hans kritikk er at nesten alle inntektene fra bompengene, som det nå er enighet i Oslopakke 3 om å øke etter den siste kostnadssprekken, vil gå til Fornebubanen. Samtidig peker han på at nytten av banen er størst i Bærum.

«Med dette blir Oslos politikere bare Bærums nyttige fjols. Stakkars Oslo», konstaterer Fridstrøm syrlig.

Han hevder at Oslo nesten ikke får noe igjen av Oslopakke 3-avtalen, som finansierer de store samferdselsprosjektene.

Les også: Frp krever full stans for Fornebubanen: – Fyll igjen gropa


– Veldig skjevfordeling

Nyhetsredaktøren mener Oslo-politikerne «har sovet i timen».

– Hvert år blir det knesatt litt nye prinsipper for hvordan disse pengene skal fordeles, og så følger nok ikke politikerne i Oslo like mye med i timen som de gjør i Akershus (Viken, red. anm.). Det har ført til en veldig skjevfordeling av hvem det egentlig er som får gleden av pengene som kreves inn i bompengeringen, utdyper Fridstrøm til Nettavisen.

Da den reviderte avtalen om Oslopakke 3 mellom Oslo og Viken fylkeskommune ble presentert i april, uttalte imidlertid Oslos miljø- og samferdselsbyråd, Sirin Stav (MDG), at hun var godt fornøyd med avtalen. Også Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, var glad for at avtalen var på plass.

Men Fridstrøm mener politikerne har liten grunn til å juble.

«Mesteparten av pengene som vil bli krevd inn i bompenger med denne avtalen, vil ikke komme Oslos befolkning til gode – verken med tanke på klima og miljø eller i form av nye transportløsninger», påpeker han i kommentaren.

Les også: Skrekkrapport om Fornebubanen: Alle alternativer er håpløse

– Folk blir flådd

Fordelingen av bompengeinntektene ble bestemt da den første Oslopakke 3-avtalen kom på plass i 2006. Det ble da enighet om at 60 prosent av bompengeinntektene skulle gå til tiltak i Oslo, mens 40 prosent av inntektene skulle gå til prosjekter i Bærum.

– Denne reglene var ganske tvilsom da den ble innført, men det er i hvert fall tvilsomt etter at man har innført veldig mange bompengesnitt inne i Oslo, bare for å fange opp intern trafikk inne i byen, sier Fridstrøm til Nettavisen, og påpeker:

– Jeg synes det er veldig rart at Oslo-politikerne ikke har interessert seg mer i det, og at de ikke har bestilt en ny utredning for å finne ut av faktisk om det er slik at deres egen befolkning blir flådd i dette systemet - som det er ganske stor grunn til å tro.

Les også: Full brems for Fornebubanen: - Oppsiktsvekkende av byrådet


Han tviler nemlig sterkt på at folk i Bærum betaler 40 prosent av bompengene, særlig fordi kommunen også ligger på topp når det gjelder elbiler, som betaler mindre enn bensin- og dieselbiler i bomringene.

– Du skriver for en borgerlig avis, klarer du da å være nøytral i denne saken, siden det er et rødgrønt byråd som styrer Oslo?

– Dette gjelder ikke bare det rødgrønne byrådet, dette er en avtale som både Arbeiderpartiet, Høyre og MDG har sittet i forhandlinger om. Kritikken er rettet mot hvordan dette er håndtert av Oslo gjennom 20 år, sier han.

Les også: Fornebubanen skulle koste 4,5 milliarder - nå kan prisen bli over 28 milliarder

– Mest trafikk i Bærum

Fridstrøm mener dessuten at nytten av T-banen er skjevfordelt mellom de to kommunene.

«Banen er lengre på Oslos side av grensen, men mesteparten av stasjonene – og dermed også trafikkgrunnlaget og nytten – er i Akershus», skriver han.

Han viser til de foreløpige trafikkberegningene for den nye T-banestrekningen, som slår fast at 53.000 av de daglige påstigningene vil skje fra stasjoner i Bærum. Mens 12.000 av reisene vil skje på Oslo-siden av grensen.

– Bare det å ha en skinnegang, som Oslo har mest av, det har ingen verdi. Det er bare en utgift, utdyper Fridstrøm.

I Oslopakke 3-avtalen ble det i tillegg bestemt å droppe nye Majorstua stasjon - i Oslo. Det var også dråpen som fikk begeret til å renne over for Fremskrittspartiet, som for to uker siden kunne avsløre overfor Nettavisen at de vil skrote hele Fornebubanen.

Kjell-Magne Rystad: Den ene overraskelsen etter den andre: Det virker nesten ikke som om Fornebubanen er planlagt

– 700.000 per innbygger

I tillegg til Fornebubanen, som nå er kostnadsberegnet til minst 26,5 milliarder kroner, foregår byggingen av ny E18 vest for Oslo, i Bærum. I kommentaren advarer Fridstrøm mot det kan karakteriserer som «astronomiske» dimensjoner i prosjektene.

«Til sammen er det nå rimelig å forvente at byggingen av disse to prosjektene vil koste 90 milliarder kroner å realisere. Per innbygger innebærer et investeringsbudsjett i Bærum på 90 milliarder kroner at det investeres omtrent 700 000 kroner per innbygger i kommunen», skriver han.

Nettavisen ba torsdag om en kommentar til saken fra byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), som har ansvaret for Oslopakke 3-avtalen i byrådet. Fredag sier byrådsavdelingen at den vil komme med svar mandag.