I et åpent brev svarer nå Viken fylkeskommunes forhandlere på kravene som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo stilte mandag, for å ikke skrote Fornebubanen.

Kravene var blant annet at Viken må bidra mer økonomisk til prosjektet, og i svaret kommer det fram at de likevel vil prioritere byggingen av en ny stasjon på Majorstuen i Oslo:

«Vi er klar over viktigheten av å oppgradere Majorstuen stasjon, for å sikre økt kapasitet på Fornebubanen og det øvrige T-banenettet og mener Viken også må bruke sin andel av bompengene for å få dette til, slik det er lagt opp til. Vi ønsker å bidra til dette gjennom det løpende arbeidet i Oslopakke 3, og fylkesrådet vil anbefale at fylkestinget gjør et vedtak om dette», står det i brevet som Nettavisen har fått tilgang til.

Nye Majorstuen stasjon er nemlig fjernet fra milliardprosjektet etter de siste forhandlingene om Oslopakke 3 mellom Oslo, Viken og Staten, noe flere av Oslo-politikerne har reagert kraftig på.

Les også: Arbeiderpartiet krever at seks krav innfris for å ikke skrote Fornebubanen

– Ser på fordeling

Viken opplyser samtidig at det ikke er mulig å innfri kravene fra Oslo om Fornebubanen nå, selv om døra er ikke helt stengt.

«Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå», skriver finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap), samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Høyres gruppeleder Anette Solli i brevet.

«Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det», skriver de.

Les også: Venstre raser etter Fornebubane-avgjørelse: - Salig kaos

Fylkeskommunen advarer samtidig mot å skrote prosjektet:

«Det mest dramatiske vi kan gjøre er å avlyse prosjektet eller å sette det på vent mens Oslo og Viken jobber videre med å avklare kostnadsbildet og økt finansiering, og fordelingen av dette».

– Når ikke klimamål

Forhandlerne påpeker at Fornebubanen er et av dette århundrets viktigste kollektivprosjekter i Oslo-området.

«Banen vil ha stor betydning for reisemønsteret både for de som bor på Fornebu og jobber i Oslo, og for de som bor i Oslo og jobber på Fornebu. Uten Fornebubanen vil det ikke være mulig for Oslo å nå sine klimamål», skriver de i brevet.

I april ble det kjent at Fornebubanen blir ytterligere fem milliarder kroner dyrere, og prislappen er nå på 26,4 milliarder kroner.