Mandag kveld ble det kjent at Oslo Arbeiderparti krever at seks krav må innfris for at de ikke skal skrote Fornebubanen. De krever at Viken tar en større del av milliardregninga for prosjektet, og at Oslo får mer igjen for spleiselaget.

Men Fremskrittspartiet reagerer på at Arbeiderpartiet kommer med kravene nå.

– Jeg er forbauset over at Arbeiderpartiet kommer nå etter at forhandlingene er slutt, og forsøker seg på en omkamp, sier Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, til Nettavisen dagen derpå.

Les også: Arbeiderpartiet krever at seks krav innfris for å ikke skrote Fornebubanen

– Ganske urealistisk

Wilhelmsen viser til at det ble enighet i Oslopakke 3-forhandlingene, som finansierer de store samferdselsprosjektene i Oslo-regionen, så sent som i april. Da ble Oslo, Viken fylkeskommune og staten enige om en avtale etter flere måneder med forhandlinger.

– Jeg kan heller ikke se at de kravene som de har forsøkt seg på kommer til å bedre situasjonen noe særlig. Det er jo snakk om så mange milliarder kroner som prosjektet har sprukket med, sier hun, og konstaterer:

– Så jeg anser det som veldig urealistisk det Arbeiderpartiet holder på med. Jeg mener det eneste fornuftige er å avslutte prosjektet nå.

Les også: Krig om bompenger: – Politikerne i Bærum har rundlurt Oslo

Det var gjennom Nettavisen at Oslo Frp kunne fortelle i begynnelsen av mai at de ønsker å skrote Fornebubanen. Siden har både Senterpartiet og Rødt kommet etter, og Folkets parti (FNB) var først ute med å vedta skroting.

Mens SV er på linje med Arbeiderpartiet, og gjorde et vedtak mandag kveld om å kreve nye forhandlinger med Viken.

– Får ikke mer i Oslo

Arbeiderpartiet mener kommunens kostnader må reduseres, og at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på Fornebubanen.

«Viken må ta et større ansvar for framtidige kostnadsøkninger, utover prisen som er kjent per dags dato», heter det i ett av deres krav.

Les også: Venstre raser mot Arbeiderpartiet etter Fornebubane-avgjørelse: - Salig kaos

Men Wilhelmsen mener byrådet uansett ikke vil oppnå det hun mener er hovedproblemet med Oslopakke 3-avtalen.

– Vi får ikke noe mer i Oslo selv om de klarer å forhandle seg til en milliard eller to. Det har jeg vanskeligheter med å se, sier hun, og viser til at Oslo knapt får et eneste nytt samferdselsprosjekt, mens mesteparten av bompengene fra regionen går til Fornebubanen.

Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Andreas Halse, om Aps krav:


Etter den siste kostnadsoverskridelsen som ble kjent i april, varsles det nå at videre prisstigning kan gjøre at prisen for prosjektet til slutt kan ende på hele 28 milliarder kroner.

– Det blir jo kalt et høyrisikoprosjekt, og vi hatt tre kostnadsoverskridelser det siste året. Jeg forstår ikke at det er mulig å kaste flere gode penger etter de dårlige tallene - da må man bare slutte, sukker Wilhelmsen.

Aksel Friedstrøm før Ap kom med sine krav: Oslo bystyre er Bærums nyttige fjols

– Ansvarsfraskrivelse

Frp-politikeren hevder Arbeiderpartiet, med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen, bare forsøker å skyve ansvaret på andre.

– Jeg tror de forsøker å skyve ansvaret over på andre slik de holder på nå. De forsøker å si at det skal være Vikens ansvar, og at de skal lage en bedre avtale. Det er et forsøk på ansvarsfraskrivelse, men de burde ta ansvaret selv, mener hun.

Etter planen skal Oslopakke 3- avtalen behandles av Oslo bystyre den 8. juni, og fylkesstyret i Viken skal også behandle saken før sommerferien. Etter utviklingen i saken mandag, er det nå høyst usikkert hva som skjer videre.

– Jeg hadde håpet at Ap hadde tatt en avgjørelse i går, og ikke skjøvet dette ut i tid, sier Wilhelmsen.

Les også: Skjebnetimer for Fornebubanen: – Oppsiktsvekkende om Ap og SV sier nei

Viken: – Har ikke overkjørt

Fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, Edvin Søvik (Ap), er også lite fornøyd med sine partikollegaer i Oslo.

– Vi har sittet og forhandlet i fire måneder med finansbyråden i Oslo og Oslo Arbeiderparti. For en måned siden ble vi enige om en avtale der alle har gitt og tatt. Vi har ikke overkjørt noen, sa Søvik i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Det er krevende for oss å forholde oss til. Vi synes det er spesielt og kritikkverdig at det kommer et ultimatum etter vi har forhandlet i så lang tid og signert avtalen, sa Søvik.

Les også: Skrekkrapport om Fornebubanen: Alle alternativer er håpløse

Han påpekte at Fornebubanen er et prosjekt som kommer både Oslo og Viken til gode:

– Det får ned trafikk til Oslo. Det får ned utslipp i Oslo. Og det bidrar til at vi begge får løst problemer vi har i vår region.