Fredag fortalte Nettavisen at tidligere Frp-formann Carl I. Hagen kun har hatt én tjenestereise til sin nye valgkrets, Oppland, ifølge Stortingets oversikt over hans reiseregninger.

Hagen bor i Oslo og er den eneste av Oppland-representantene som ikke pendler mellom Oppland og Stortinget. Samtlige av Hagens kollegaer på Opplandsbenken har hatt flere tjenestereiser i Oppland enn han selv.

Les mer: Carl I. Hagen har kun hatt én tjenestereise til valgkretsen han representerer

Hagens svar til Nettavisen var blant annet at Stortinget kun kjenner til de reisene man ber om å få dekket og at han ennå ikke har «blitt ekspert på å bruke» Stortingets nye system for reiseregninger.

Tross dette har Hagen klart å skrive reiseregning for en tur til Stavanger 12. oktober, da han deltok på lanseringsmøtet til Klimarealistenes nye tidsskrift, «Science of Climate Change». Hagen fikk også innvilget kostgodtgjørelse under reisen. Turen kostet dermed skattebetalerne litt i underkant av 4000 kroner.

Reisen er en av totalt tre tjenestereiser Hagen har fakturert Stortinget for siden stortingssesjonen startet 1. oktober. Den siste var for å holde foredrag for Kristiansand Frp i november.

Hagen holdt innlegg

Klimarealistene er en uavhengig organisasjon som framstiller seg som en motstemme i klimadebatten. Organisasjonen, som har slagordet «Det er SOLA som styrer klimaet», tar avstand fra den rådende vitenskapen på klimafeltet, blant annet ved å fremme at klimaendringene i stor grad skyldes naturlige svingninger.

Møtet i oktober ble ledet av Klimarealistenes daglige leder, Hans Borge, som forteller at Hagen holdt et innlegg under møtet.

– Det var jeg som inviterte Hagen. Han holdt et innlegg der han snakket til oss i et sted mellom 30 minutter og en time. Etterpå var han med på uformelle diskusjoner. Han brukte hele ettermiddagen med oss, sier Borge.

– Hva snakket Hagen om?

– Om klima og klimapolitikk. Han snakket ikke så mye om det naturvitenskaplige, men om klimapolitikk og åpenbare klimamyter i media.

Borge sier han er svært godt fornøyd med arrangementet, blant annet fordi det fikk mye oppmerksomhet grunnet en offentlig debatt rundt den potensielle deltagelsen til rektor Klaus Moen ved Universitet i Stavanger. Moen ble invitert til å delta, noe han gjorde. Deretter kritiserte Moen Klimarealistenes nye tidsskrift i Stavanger Aftenblad.

Ville prioritert annerledes

Nettavisen har spurt to andre stortingsrepresentanter i Frp hva de tenker om besøket til Klimarealistene.

– Klimarealistene er ikke akkurat min naturlige kilde å gå til for å hente inspirasjon til politikkutvikling, men hvem Carl velger å besøke er heldigvis noe jeg skal slippe å blande meg opp i, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen.

– Du som representerer Stavanger på Stortinget, ble du invitert av Klimarealistene?

– Det er ikke umulig, men det er en stund siden jeg sjekket spam-innboksen.

Sivert Bjørnstad (Frp), som sitter på Stortinget for Sør-Trøndelag, sier følgende om Hagens reiseaktivitet:

– Hagen får svare for sine egne reiser, men generelt vil jeg si at det er smart å besøke valgdistriktet sitt ofte, det er tross alt der ens egne velgere befinner seg. Nå er jo også Klimarealistene velgere, men jeg ville nok ha prioritert andre besøk foran dem.

Forholder seg til systemet

Carl I. Hagen sier til Nettavisen at han anså møtet som politisk relevant.

– Det er slik regelverket er at når en stortingsrepresentant reiser i egenskap av representant på et politisk relevant møte så betaler Stortinget. I gamle dager ville det vært stortingsgruppen som betalte og jeg personlig mener det var et bedre system. Nå forholder jeg meg til det system som gjelder.