Skal det tillates å bygge høyere i Oslo enn i dag? Spørsmålet har satt fyr på debatten, og uenigheten er stor.

Derfor har Nettavisen spurt folk i hovedstaden om de ønsker flere høyhus, og tilbakemeldingen til politikerne er klar:

  • 48,9 prosent er negative.
  • 32,9 prosent er positive.
  • 18,2 prosent vet ikke.

Oslo-byrådet vil nemlig tillate at det bygges høyere, og jobber nå med en ny høyhusstrategi for Oslo. Det er få partier som har ytret seg kritisk til planen, med unntak av Rødt.

Vil ha 125 meter

I høyhusplanen som var ute på høring i fjor, foreslår plan- og bygningsetaten (PBE) at det må tillates bygninger på opptil 125 meter rundt Oslo S. I tillegg definerer planen 13 områder der høyhus på 70 meter kan vurderes.

Se oversikt over høyhusområdene lenger ned i saken.

I dag er Oslo Plaza byens høyeste bygning, som ruver 117 meter over bakken. Bygget ble godkjent før dagens 42-metersgrense for nybygg ble vedtatt av Oslo bystyre i 2005.

Spørsmålet: Plan- og bygningsetaten vil åpne for høyhus opptil 125 meter rundt Oslo S, og opptil 70 meter i andre områder. Hva er din holdning til dette?


Mann Kvinne Totalt
Positiv 46,3 % 19,8 % 32,9 %
Negativ 37,2 % 60,4 % 48,9 %
Vet ikke 16,5 % 19,8 % 18,2 %

I målingen som er utført av InFact, er 1000 personer spurt. Den er tatt opp 24. januar med automatiske telefonintervjuer, og feilmarginen ligger mellom +/- 0,5 – 2,9 prosent.

– Det bør forbys

En av dem som har gått hardt ut mot høyhusplanen, er arkitekt Erik Collett. Han er ikke overrasket over resultatene i målingen.

– Det er absolutt ikke overraskende at mange er negative. Men jeg trodde det hadde vært enda flere, siden det i innspillene som har kommet under høringsperioden, omtrent bare er motstand mot høyhus, sier Colett til Nettavisen.

Han har selv ikke mye til overs for de som ønsker å bygge høyere.

– Det er fremmedgjørende og har mye mer negativt ved seg enn positivt. Noen synes det er kult, mens de fleste synes det er forstyrrende og en type bebyggelse som melder seg ut av konteksten og den øvrige bebyggelsen, påpeker Collett.

Arkitekten mener høyhus rett og slett bør forbys.

– Jeg går så langt som å si at det bør være et nordisk forbud mot høyhus, fordi her på våre breddegrader så passer det ikke på grunn av at solen står lavt på himmelen og fordi vi har et mer humanistisk samfunn – og det er ikke høyhus som gir svar på det, sier han.

Collett råder politikerne heller til å legge til rette for å bygge i en mer moderat målestokk.

– Det er en myte

Det er klart flest kvinner som er negative til høyhus. 60 prosent kvinnene som har svart på undersøkelsen, og 40 prosent av mennene, er negative. Det er over dobbelt så mange menn som kvinner som er positive, 45 prosent mot 20 prosent.

– Kvinner representerer kanskje mer humane verdier enn menn gjør. Menn ser kanskje mer en forretningsmessig idé, og det jeg mener er en myte, at man oppnår høyere tetthet med høyhus, sier Collett, og legger til:

– For man kan klare like mye høy tetthet ved å bygge homogent og tett.

Ser man på bosted i Oslo, så er de som bor i Oslo sentrum vest for Akerselva mest positive til å bygge høyt (42,6 prosent). Mest negative er de som bor på Oslos vestkant, der hele 59,6 prosent er negative.

– Må ikke skyggelegge

Målingen viser også at motstanden er størst blant de som stemmer Rødt (62,5 prosent), Folkets parti (57,1 prosent) og Arbeiderpartiet (49,6 prosent). Minst negative er MDG- og KrF-velgerne (40 prosent).

– Rødt har ikke vedtatt en politikk på høyhus. Vi mener at det er enkelte områder som bør skjermes, som Oslo S og området rundt Grønland. Så er det andre områder som er mer hensiktsmessig, sier bystyrepolitiker Sofie Rana (R) til Nettavisen.

Rana mener det er viktig at høyhus passer naturlig inn i omgivelsene, og ikke fortetter og skyggelegger for andre bygninger.

– Jeg synes det er kult med høyhus, men det er mange hensyn som må tas. Dersom lokallaget vårt er imot, da følger vi det, sier hun.

– Tror motstanden øker

Og jo eldre man blir, jo mer negative er man til høyhus. I gruppen over 65 år, svarer hele 75 prosent at de er negative. Mens de mellom 30 og 44 år er mest for de høye byggene.

Collett tror likevel at holdningene til de unge vil endre seg.

– Jeg tror det vil bli et skifte der, at de yngre også i økende grad har forståelsen av å ha en homogen bebyggelse. Det ser vi også på Arkitekthøgskolen. Disse prestisjefylte, designrettede signalbyggene er det veldig liten interesse for, sier arkitekten.

– Gjenbruken er i skuddet. Det legges masse ressurser inn for å få en forståelse ut fra klima- og energihensyn, sier han.

– Blir et maktsymbol

Nettavisen har skrevet om flere av høyhusplanene den siste tiden. Blant annet har Sparebank1 lansert to prosjekter der de vil bygge rekordhøyt i Oslo.

Et av høyhusene ønsker banken å bygge på Skøyen vest i Oslo, et bygg på 127 meter. Det andre høyhuset planlegges i Storgata, med en høyde på 114 meter.

– Det har vært og blir ofte et maktsymbol med høyhus, og store firmaer som Sparebank1s prosjekt, der ligger jo helt klart maktsymbolet i prosjektet. De vil ha flest mulig kvadratmeter i etasjene, og da får du mastodonter og noen svære klumper av noen høyhus. Det har ikke byrådets strategi tatt hensyn til, mener Collett.

Selv sa Sparebank1 deette om høyhusdebatten som raste før jul:

– At det skapes noe debatt av et nytt forslag til høyhusstrategi, er verken nytt eller overraskende, sa leder for eiendom i Sparebank1 Forsikring, Petter Haugen, til Nettavisen.

Han fortalte at hvor høye byggene eventuelt vil bli, avhenger av Oslo kommunes videre prosess.

– I høyhusutredningen er den klareste forutsetningen for at høyhus skal kunne tillates, at prosjektet gir mye mer tilbake til byen enn det tar. Det er vi helt enige i, og det mener vi at disse to prosjektene helt klart gjør, sa Haugen.

Høyhusplanen skal nå til politisk behandling, før den endelig vedtas av bystyret i Oslo.