OSLO (Nettavisen): Denne helgen avholder Høyre sitt landsmøte på Gardermoen. Hundrevis av høyrepolitikere skal stemme over ny og gammel politikk. Blant dem, Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Og han er klar for kamp.

Du har nok sett han før. Ungdomspolitikeren som troppet opp i studio hos Fredrik Solvang og kalte landets ledende politikere for naive i møtet med Putin.

Han som var først ute med kravet om å sende våpen til Ukraina og ble møtt av en vegg med motstand fra de andre politikerne. Blant dem, utenriksminister Anniken Huitfeldt, tidligere SV-leder Audun Lysbakken og sist men ikke minst, hans egen partileder: Erna Solberg.

Ett år senere har motstanderne snudd. Nå er det ikke snakk om man skal sende våpen, men hvor mange.

Makt, moral og møkkaland

Nå er det Norges forhold til Kina som står for tur. Mer spesifikt frihandelsavtalen som gjør det lettere for Norge å importere og eksportere varer til Kina.

Og hvis du tror den avtalen ikke angår deg - tro om igjen. Av land utenfor Europa, er Kina vår viktigste handelspartner.

Over to tredjedeler av importerte smarttelefoner og ni av ti importerte bærbare PCer kom til Norge fra nettopp Kina i fjor, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Så hvorfor vil ungdomspolitikeren stramme inn?

– Kina er et autoritært land, med muligheten til å utøve makt mot oss. Jeg synes ikke de skal sitte i en posisjon hvor de har sterkere pressmiddel mot oss enn hva vi har mot dem, sier han, og utdyper:

– Frihandel med Kina eksisterer ikke, det kan man spørre australierne om. De hadde en frihandelsavtale om australsk vin, men så fort de begynte å pirke borti relasjonen med Kina, innførte kineserne toll på vinen. Det viser at Kina bruker frihandelsavtalene som et økonomisk pressmiddel mot land de vil kjøre over.

– Hvis USA beveger seg i en mer autoritær retning, vil du foreslå noe lignende da, rettet mot dem?

– Nei. Jeg mener Norges viktigste rolle er å ivareta våre interesser. Og det er i vår interesse at Kina ikke har mulighet til å påvirke oss. Akkurat nå er USA vår nærmeste allierte, så det blir litt irrelevant på en måte. Det er i Norges interesse å være alliert med USA.

Svenneby poengterer at dette ikke kommer fra et moralistisk standpunkt. Det er utelukkende snakk om hvem som skal ha makten:

– Vi kan inngå frihandelsavtaler med møkkaregimer og møkkaland som har et helt forferdelig syn på menneskeheten. Det driter jeg i. Men jeg mener at vi ikke skal gjøre det med de landene som kan påvirke oss, sier han og slår i bordet.

Historien gjentar seg

Unge Høyre sendte inn et langt og ordrikt forslag til Høyres redaksjonskomité. Denne komiteen leser gjennom alle forslag som blir sendt inn i forkant av landsmøtet, før de gir en anbefaling om hva landsmøtet bør gjøre. Det kan være å avslå hele forslaget, vedta det slik det er, eller vedta det med noen endringer.

Ungdomspartiet foreslo blant annet å «si nei til frihandelsavtaler som er en sikkerhetspolitisk trussel mot Norge, og unngå handel med varer vi i en krisesituasjon er avhengig av å kunne produsere med våre allierte.»

Torsdag kveld kom redaksjonskomiteen med sin innstilling. Forslaget foreslås avslått.

Men det vil ikke Ola Svenneby gå med på.

– Hva vil det bety for den norske befolkningen dersom redaksjonskomiteen får gjennomslag på landsmøtet, og ikke du?

– Potensielt sett så kan det gjøre oss mer sårbare, fordi vi kan få en større økonomisk avhengighet. Det lønner seg å handle med Kina akkurat nå, men på sikt vil vi tape på at vi gjør oss avhengige av det regimet. Hvis Kina innfører sanksjoner mot oss så blir det dyrt.

– Europeiske ledere er for treige

Svenneby mener måten Europa forholder seg til Kina på er potensielt sett ødeleggende for USA.

– Det er en konkurranse om hvilket land som kan utvikle ny teknologi først. Det bør skje i et demokratisk land, for den som har det gjennomslaget vinner. De vil ha enorm kontroll over teknologi, våpen - alt mulig. Derfor bør det skje i USA, slår han fast.

– Du møtte motstand i Høyre da du ville sende våpen til Ukraina. Det samme skjer nå. Er de treige?

– Jeg synes generelt at europeiske ledere er for treige. Det har skjedd litt siden Russlands invasjon av Ukraina, blant mange europeiske ledere. Men jeg er redd for at man ikke har lært nok. Og at man ikke klarer å anvende den kunnskapen man har skaffet seg.

Klar for kamp

– Hvor sannsynlig er det at du får gjennomslag denne gangen?

– Liten, tror jeg. I utenrikspolitikken er Høyre-medlemmene ganske lydhøre overfor ledelsen.

– Men du tar kampen allikevel?

– Det er ikke ett bein i kroppen min som er i tvil om at jeg har rett. Null.

– Når Unge Høyre får rett, og det får vi, så har jeg hvert fall privilegier til å kunne si «Hva var det jeg sa?»

For ordens skyld: Journalisten som har skrevet denne saken var tidligere ansatt i Debatten på NRK.