Ferske prognoser tirsdag viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) venter 40.000 flyktninger fra Ukraina neste år, 10.000 flere enn tidligere anslått.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) stiller i et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp):

«Vil regjeringen foreslå innstramminger i norsk innvandrings- og integreringspolitikk for å unngå at Norge blir det mest attraktive landet i Norden for velferdsmigranter som utnytter asylsystemet?»

Wiborg viser til at den nye svenske regjeringen i sin regjeringsplattform, Tidöavtalet varslet betydelig innstramminger i landets innvandrings- og integreringspolitikk.

Ifølge Frp-politikeren, vil Norge på flere områder bli «det mest attraktive landet for velferdsmigranter som utnytter asylsystemet».

– Hvis sjansene for opphold og også velferdsytelsene er bedre i Norge enn for eksempel Sverige og Danmark vet vi at det vil kunne føre til økt tilstrømning av velferdsmigranter, sier han.

Les også: Ny rapport: Bare én av fire ukrainske flyktninger i Norge vil dra hjem om krigen tar slutt

– Forutsigbar og ansvarlig, kontrollert og bærekraftig

Justisminister Mehl svarer at regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk følger av Hurdalsplattformen.

– Norsk migrasjonspolitikk skal være forutsigbar og ansvarlig, og det skal legges stor vekt på stabilitet og kontinuitet. Det skal også legges opp til brede forlik, svarer hun. .

Hun vektlegger våre internasjonale forpliktelser og at «Norge skal vise solidaritet med og ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt.»

– Det et overordnet mål for justissektoren at innvandringen til Norge skal være kontrollert og bærekraftig. Det er viktig at Norge ikke mottar en uforholdsmessig større andel asylsøkere og andre migranter enn andre land vi naturlig sammenligner oss med (som. de nordiske landene), og slik sett får en lite bærekraftig innvandring, forsikrer hun.

Nettavisens nyhetsstudio: Krigen i Ukraina

– Følger nøye med Sverige

Mehl er klinkende klar:

– Norsk praksis bør derfor ikke fravike praksis i disse landene i vesentlig grad, og vi følger nøye med på eventuelle endringer, også i Sverige.

Tidligere planla UDI for 30.000 ukrainske flyktninger i 2023. Nå planlegger de for 40.000 flyktninger.

I alt omtaler UDI tre ulike scenarioer – lavt, mellom- og høyt scenario. I et lavt scenario ventes det mellom 10.000 og 20.000 ukrainske flyktninger, i mellomscenarioet mellom 30.000 og 50.000, og i et høyt scenario mellom 80.000 og 120.000 ukrainske flyktninger.