Følg direktesendingen i vinduet øverst fra klokka 10.00!

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør overfor Stortinget om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Europa passerte et historisk tidsskille 24. februar. Nå ser vi tydelig hvor mye som står på spill, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Åtte måneder etter at Russland invaderte Ukraina ser vi tydelig hvor mye som står på spill. Vi står nå i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, sa Støre da han tirsdag holdt en redegjørelse om Ukraina-krigen i Stortinget.

– Putin tar høy risiko

Det er Støre som selv har bedt om å få holde redegjørelsen.

– President Putin tar høy risiko. Og risikoviljen ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken. Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten, sier Støre.

– Nestekjærlighet er realpolitikk, sier Støre, med henvisning til noe vår fremste polhelt Fridtjof Nansen sa for hundre år siden.

– Vi står i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig, minner Støre om – og sier det er all grunn til uro.

Kan vente mange tusen flyktninger

– Vi kan vente oss mer ødeleggelse og mer lidelse fremover.

Støre viser til at selv om ukrainere rammes hardest, er dette en global krise. og vi kan vente mange tusen flyktninger til Norge i årene som kommer.

– Det at Ukraina vinner fram, gjør at Russland kommer til å finne nye metoder å ramme oss på. Det er bakgrunnen for denne redegjørelsen, sier Støre.

– Vi står overfor et russisk lederskap preget av mistenksomhet. Dagens Russland har tydelige totalitære trekk. Alt tyder på at den russiske planen var en tydelig ukrainsk kapitulasjon. Slik ble det ikke. Men Russland velger å trekke opp, gjennom en omfattende mobilisering, som bærer preg av kaos og demotivasjon, og annektering av ukrainske områder, fortsetter statsministeren.

Støre vil gi økt støtte til Ukraina fremover, med fire hovedsatsinger.

– Vi vil gi to milliarder til kjøp av gass for ukrainere, gjennom vinteren.

Den norske støtten er enorm – tilsvarende to statsbudsjett, samlet sett.

– Urovekkende

– Vi vil komme tilbake til Stortinget med detaljer.

– Jeg ønsker å orientere Stortinget om utviklingen vi har sett den senere tid, hva den betyr for vår hverdag, og hvordan regjeringen vil besvare de mange utfordringene Russlands atferd har medført. Og jeg ønsker å invitere Stortinget til at vi står samlet som nasjon i disse krevende tidene, vel vitende at det som ligger foran oss kan bli enda mer krevende, sier statsministeren.

For et isolert Russland er dårlig nytt, slår han fast.

– Det er urovekkende at det er så lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland. Det svekker mulighetene for å finne fram til en forhandlet slutt på krigen, og det kan øke sannsynligheten for opptrapping og bruk av hardere virkemidler, advarer Støre.

Støre understreker at det ikke er noen tvil om at Russland manipulerer gassmarkedet. De mange dronene som er observert i Norge, overlater statsministeren til politiet å følge opp, men sier Norge kontinuerlig skjerper beredskapen.

– En rekke hemmelige tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det gjøres en rekke hemmelige tiltak for å beskytte norsk infrastruktur, i tillegg til det som kjent.

– Det er gjort, og gjøres, flere tiltak det ikke er naturlig å omtale i offentligheten, sa Støre da han redegjorde om krigen i Ukraina for Stortinget tirsdag.

«Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sokkel» og «Transport av gass i rør til Europa» har nylig blitt definert som grunnleggende nasjonale funksjoner.

– Det setter oss bedre i stand til å kunne beskytte dem ytterligere, sier Støre.

Han redegjorde videre for flere av de allerede kjente tiltakene. Blant annet at Heimevernet sikrer fire petroleumsanlegg, at politiet og forsvaret har økt tilstedeværelsen rundt olje- og gassinstallasjoner, og at allierte land bidrar.

I tillegg er arbeidet mot digitale trusler er intensivert.

– Økt sannsynlighet for at Russland bruker atomvåpen

Sannsynligheten for at Russland bruker atomvåpen i Ukraina er fortsatt lav, ifølge regjeringen. Men statsministeren advarer om at den ikke er null.

Putin-regimet har flere ganger truet med bruk av atomvåpen i Ukraina.

– Vi vurderer at sannsynligheten for bruk fortsatt er lav. Men den er ikke null. I lys av språkbruken kan vi ikke avvise muligheten. Selv om sannsynligheten er lav, har den økt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han tirsdag redegjorde for Stortinget om krigen i Ukraina.

Han er tydelig på at bruk av atomvåpen vil være å krysse en uhørt grense.

– I takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler øker også risikoen for mer desperat virkemiddelbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er uansvarlig. Det er i seg selv en farlig eskalering. Vi fordømmer det, sier Støre.

Han kaller truslene for en form for utpressing.

– Vi må legge til grunn at hensikten med truslene er å svekke vestlig solidaritet med Ukraina.

Norges planer for atomberedskap er oppdatert.

– Vi vil kunne møte en slik situasjon med nødvendige tiltak, sier Støre.