6. oktober avslørte Nettavisen og Bergensavisen at Telenor bygger ut 5G-nettet i Bergensområdet med Huawei-utstyr.

Dette har PST advart mot, og regjeringen har satt krav som har gjort Huawei uaktuell som hovedleverandør.

Les her: 5G-nettet i Bergen bygges ut med Huawei-utstyr

Nettavisen forsøkte for to uker siden å finne ut hva den nå avgåtte Solberg-regjeringen mente om at det fortsatt bygges ut 5G med Huawei-utstyr, og stilte fire spørsmål til kommunaldepartementet, som har ansvar for dette området.

Den 12. oktober, to fulle arbeidsdager etter henvendelsen, kom svaret i form av en e-post fra departementet med sitater fra digitialiseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Sitatene gav ikke et skikkelig svar på spørsmålene, etter Nettavisens oppfatning.

Det samme opplevde Frp denne uka. De har sendt et skriftlig spørsmål til den nye kommunalministeren, Bjørn Arild Gram (Sp), om samme tema.

Gram virker å være stilt inn på samme frekvens som Helleland, for deler av hans brev til Frp er hentet ordrett fra Hellelands e-post til Nettavisen.

Plagiat eller synske statsråder?

I e-posten til Nettavisen svarer Helleland slik på et spørsmål om departementet mener det er positivt at det bygges kritisk infrastruktur i Norge med et kinesisk selskap (svar i sin helhet):

«5G-nettene vil utgjøre en av Norges mest kritiske infrastrukturer. Sikre og robuste mobilnett er i alles interesse. Derfor tar regjeringen 5G-sikkerhet på største alvor».

Bjørn Arild Gram åpner sitt svar til Christian Tybring-Gjedde (Frp) den 20. oktober ved å si akkurat det samme:

«5G-nettene vil utgjøre en av Norges mest kritiske infrastrukturer. Sikre og robuste mobilnett er i alles interesse. Derfor tar regjeringen 5G-sikkerhet på største alvor».

Gram henter også deler av sitt brev fra Hellelands ikke-svar på dette spørsmålet:

– Hvorfor tillater vi at maksimum 50 prosent av 5G-nettet vårt bygges i samarbeid med land Norge ikke har en sikkerhetsavtale med, når den begrensningen i seg selv er en erkjennelse av at man mener det er en risiko at kritisk infrastruktur leveres fra et slikt land?

Les også: Frp om Telenor-avsløring: – Gambler med rikets sikkerhet

Her er Helleland:

«Sikkerhetskravene som er stilt, er en balansert tilnærming, og i tråd med det som etter vårt inntrykk er vanlig også ellers i Europa. Telenors bruk av Huawei-utstyr i Bergensområdet er etter det vi kjenner til innenfor de sikkerhetskravene som regjeringen har stilt. Anvendelsen er også av midlertidig karakter. Telenor opplyser selv at utstyret brukes i en moderniseringsperiode for å dekke 5G-behovet, og utstyret vil fjernes i 2024».

Her er slutten av Grams skriftlige svar til Tybring-Gjedde:

«Sikkerhetskravene som er stilt, er en balansert tilnærming, og i tråd med det som er vanlig også ellers i Europa. Telenors bruk og drift av Huawei-basestasjonsutstyr i Bergensområdet er etter det departementet kjenner til innenfor de sikkerhetskravene som stilles».

Kopierer Helleland

Spørsmålet fra Frp lyder som følger: «Kan statsråden redegjøre for hvor basestasjonene som benytter seg av komponenter fra Huawei befinner seg, og kan statsråden garantere for sikkerheten og integriteten på nettverket som allerede er bygd ut?»

Dette spørsmålet får ikke Frp-representanten svar på fra Gram. Manglende svar på de aktuelle spørsmålene er dermed enda en fellesnevner mellom de to trønderske politikerne, som man kan se under. Likelydende setninger står i fet skrift.

– Er det grunn til engstelse for at det bygges 5G med Huawei-utstyr, som er noe PST har advart mot?

«Regjeringen var tidlig ute med sikkerhetskrav for å gi forutsigbarhet for tilbydernes utrulling av 5G-infrastruktur. Norske myndigheter har i denne forbindelse ikke utelukket spesifikke leverandører fra det norske markedet, men har med hjemmel i sikkerhetsloven stilt sikkerhetskrav til teleselskapene. Selskapene har selv valgt sine utstyrsleverandører i global konkurranse og innenfor rammene av forsvarlig sikkerhet» skriver Helleland.

Les også: Reagerer på bruk av Huawei-utstyr i 5G-nettet: – Stor tabbe

– Er det en klar forventning fra departementet at dette utstyret er tatt ned innen 2024 er omme, slik Telenor sier de skal gjøre?

«Dersom teleselskapene velger 5G-leverandører fra land Norge ikke har sikkerhetsavtale med, har myndighetene stilt krav om at de må velge flere enn én leverandør. Andelen basestasjonsutstyr fra leverandører fra land Norge ikke har sikkerhetsavtale med, skal ikke overstige 50 prosent. Med andre ord skal minst 50 prosent av basestasjonsutstyret være fra leverandører fra land Norge har sikkerhetsavtale med» skriver Helleland.

Gram i sitt skriftlige svar:

«Myndighetene var tidlig ute med sikkerhetskrav for å legge til rette for utbygging av 5G-nettene i Norge. Sikkerhetskravene i lovverket er omfattende, og gjelder både forebyggende sikkerhet, forsvarlig drift, og beredskap og tiltak ved utfall. Dersom teleselskapene velger basestasjoner fra 5G-leverandører fra land som Norge ikke har sikkerhetsavtale med, har myndighetene stilt krav om at denne andelen maksimalt kan være 50 prosent. Andelen basestasjonsutstyr fra leverandører fra land som Norge har sikkerhetsavtale med, skal altså være minst 50 prosent».

«Ordsalat» får slakt

Frp-representant Christian Tybring-Gjedde, som sitter utenriks- og forsvarskomiteen, er svært lite fornøyd med at han ikke fikk et skikkelig svar på sitt spørsmål.

– Det er svært respektløst overfor Stortinget når regjeringen serverer slike ikke-svar. Våre øverste maktorganer utviser forakt for det demokratiske system når de på kalkulerende vis produserer slike ordsalater som ikke er egnet til verken å belyse saken, eller svare på det vi folkevalgte faktisk ønsker svar på.

Les også: SV lover beinhard kamp for å bevare Ullevål sykehus: - Mange er skuffet

Han lurer på om regjeringen har kontroll på situasjonen eller ikke.

– I denne konkrete saken ønsker Stortinget å få belyst forhold som går på kritisk infrastruktur og rikets sikkerhet. Det er avgjørende at vi folkevalgte får korrekt og nyttig informasjon slik at vi kan fatte best mulig vedtak. Når svaret er så vagt og ullent som i denne saken, er det lett å mistenke at regjeringen kanskje ikke har kontroll eller oversikt, sier han.

– Jeg registrerer også at statsråden ikke ønsker å garantere for sikkerheten og integriteten på nettverket som allerede er bygd ut. Dette er egentlig svært oppsiktsvekkende siden det er snakk om helt grunnleggende og kritisk infrastruktur. Hvordan ville samfunnet reagert dersom samferdselsministeren ikke kunne garantere at våre tunneler og broer var sikre å ferdes på? Det ville blitt oppstandelse.

Følger samme politikk

Linda Hofstad Helleland, som nå har byttet ut statsrådkontoret med plass i Stortingets næringskomité, er forelagt kritikken i saken, men ønsker ikke å kommentere.

Les også: Norges valg vekker kraftige reaksjoner blant allierte

Kommunalminister Gram skriver i en e-post til Nettavisen at de likelydende svarene skyldes at myndighetenes politikk ligger fast, også etter regjeringsskiftet.

«Mitt svar til Stortinget er basert på gjeldende politikk om sikkerhetskrav som er kommunisert til teleselskapene. Selskapene investerer flere milliarder i utbygging av 5G-nett i Norge, og det er viktig å gi forutsigbare rammer. Dette er med andre ord ikke noe vi endrer på fra den ene dagen til den andre» skriver Gram.

Les også: Krisetiltak mot dyr strøm får flertall

«Gjeldende regulering stiller strenge krav om forsvarlig sikkerhet for en så kritisk infrastruktur som mobilnettene, knyttet til tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Vi har tre mobilnetteiere i Norge, Ice, Telia og Telenor. Disse teleselskapene har ansvar for å følge reguleringen, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører tilsyn med at reglene etterleves» avslutter han.