Siden Russlands invasjon har Norge støttet Ukraina med militært utstyr og våpen til rundt 5,4 milliarder kroner. Rødt er per i dag det eneste partiet på Stortinget som er motstandere av norsk våpenstøtte.

Men det kan komme til å endre seg. Partiet har den siste uken vært under hardt press, og etter hard kritikk bryter stadig flere profiler med partiets linje. De ber partiet snu i spørsmålet.

Onsdag kunne NRK melde om at hele seks av syv medlemmer i partiledelsen har snudd. Blant dem er partisekretær Benedikte Pryneid Hansen. 11 av Rødts 18 sentralstyremedlemmer sier ja til våpenstøtte, kunne Klassekampen melde etter en gjennomgang.

Partileder Bjørnar Moxnes holder på sin side kortene tett til brystet, og venter med å flagge sitt standpunkt før partiets landsmøte i april, hvor partiet skal ta stilling til spørsmålet.

– Ikke et venstreside-parti lengre

Dersom partiet følger toppene, og snur i spørsmålet, betyr det slutten i partiet for tidligere nestleder Marielle Leraand.

– Hvis Rødt støtter våpenleveranser på det kommende landsmøtet i april, er det helt klart og tydelig slutten for Rødt som fredsparti. Jeg kommer selvfølgelig til å melde meg ut. Det er en nødvendig konsekvens hvis Rødt endrer standpunkt i denne saken, sier Leraand til Nettavisen.

Etter 12 år i partiet, vil beslutningen ikke tas med lett hjerte. En helomvending i Rødts våpenstøtte-standpunkt vil representere et dramatisk skifte i norsk politikk, mener hun.

– Det er nesten så jeg må klype meg i armen, men det kan bli en realitet dersom Rødt går inn for våpenstøtte. Da har vi i praksis dessverre ikke et venstreside-parti representert på Stortinget i dette landet lenger, sier Leraand.

Det vil ikke være første gang Leraand melder seg ut av et parti på liknende grunnlag. Hun gikk nemlig i front da ni medlemmer i SV meldte seg høylytt ut av partiet etter SVs avgjørelse om å støtte FNs vedtak om å opprettholde flysoneforbudet i Libya i 2011.

Leraand meldte seg så inn i Rødt, og gikk på som partiets nestleder da Bjørnar Moxnes ble partileder i 2012. Siden 2017 har hun vært uten verv i partiet.

– Gamble med atomvåpen

– Hva sier du til dem som mener Ukraina ikke hadde hatt sjans uten våpenstøtte?

– Vel, Ukraina har satt som betingelse for fredsforhandlinger at Russland trekker seg ut av alle annekterte og okkuperte områder. Det inkluderer Krim. Jeg mener det er en overdreven tro på Putin, at han da ikke vil bruke alle tilgjengelige midler for å opprettholde anneksjonen av Krim. Vil man gamble med atomvåpen på denne måten, spør Leraand.

Bjørnar Moxnes: Jeg var ikke invitert

– Men du er enig i at Ukraina hadde mistet langt flere sivile liv på kort sikt uten våpenstøtte?

– Det vet vi ikke. Men vi vet at rundt 100.000 menneskeliv er for alltid borte i denne krigen. Mer våpen vil føre til eskalering fra Russlands side. Ingenting tyder på at Russland vil legge ned våpnene i en stadig eskaleringskamp mot USA og Natos våpenleveranser. Hvordan kan det ha seg at omtrent samtlige norske politikere stiller seg bak en slik gambling med det som potensielt er våre alles liv, spør hun.

– Men ved å ta til orde for fredsforhandlinger for enhver pris, bidrar ikke det til å legitimere militær invasjon fra naboland?

– Absolutt ikke. Det er USA og Nato som virkelig har fortalt verden i tiår etter tiår, gjennom sine handlinger, at fredsforhandlinger eller dialog ikke er veien å gå for å oppnå sine politiske mål, og har vist null respekt for folkeretten gjennom sine mange folkerettsstridige kriger. Men så skal man rope i fistel når Russland gjør det samme som USA og Nato gjorde i den folkerettsstridige bombingen av Jugoslavia i 1999, i bombingen og okkupasjonen av Irak i 2003? Det er rett og slett hyklersk, sier hun.

Tirsdag stilte hun opp på NRKs Debatten for å forsvare synet sitt, men da ikke på vegne av Rødt.

Les også

Rødt mot moralsk og politisk oppløsning

– Grov påstand

Blant dem som ber partiet snu i saken, er stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson. Han kaller det «håpløst» å true med utmeldelse i debatten.

– Nå foregår det en debatt i Rødt frem mot landsmøtet, og det å true med å melde seg ut, det setter jeg ikke pris på. Det hjelper ingenting til å bidra til at debatten føres i rolige former, sier Kristjánsson til Nettavisen.

Han rister på hodet av Leraands påstand om at Rødt har talte dager som fredsparti.

– Det er en ganske grov påstand å mene at det vil være slutten av Rødt som fredsparti, og i tillegg slutten på venstresiden, om man ikke er enig med Leraand, sier han.

Selv har han hatt standpunkt på begge sider i saken. Spørsmålet innebærer reelle dilemmaer, påpeker han.

– Jeg har ment begge ting, men jeg har vært på venstresiden hele veien. Dette er en avveining mellom hvor mye våpen man skal sende, og frykten for eskalering. Så har jeg kommet frem til at den avveiningen ikke skal være null våpen.

Les også

Rødts farlige ansikt: Partiet vil stanse våpenhjelp til Ukrainas forsvarskamp

Kristjánsson advarer skarpt mot å kun se Ukraina som en brikke i stormaktskamp.

– Utgangspunktet er at Ukraina er blitt invadert av Russland. Det er Russland ene og alene som har ansvar for denne krigen. Det har Rødt vedtatt siden dag én. Det er sikkert masse stormaktsinteresser i hvordan man vil bruke denne krigen, men Ukraina har en egenvilje og en egeninteresse: Å redde landet sitt.

Godtar man en løsning hvor Russland okkuperer Ukraina, blir det ikke fred, mener han.

– Det er en illusjon å kalle det fred. Det burde Leraand skjønne. Ukrainerne må få bestemme dette selv. Det kan verken meg eller Leraand diktere.

At det er hyklersk å unnlate å nevne USA når man kritiserer folkerettsbrudd, er han enig i. Men Leraands kritikk rammer ingen i Rødt, sier han.

– Jeg er selvsagt enig i at USA og Nato har brutt folkeretten, sier han og peker på Natos rolle i Libya, Afghanistan og Irak.

Les også

Rødts dilemma i Ukraina-debatten

– I den grad noen er hyklersk, er det Marielle Leraand som ikke klarer å mobilisere samme kamp mot anti-imperialismen for ukrainerne som hun ville gjort om det var amerikanerne som angrep et land i Midtøsten som fikk våpen fra Russland.

Selv om det er mange i organisasjonen som vil være mot våpenstøtte, tror ikke Kristjánsson at Leraand har støtte for sine standpunkt.

– De fleste har en annen begrunnelse enn Leraand. Hennes begrunnelse ser for meg ut til å være at så lenge Nato sender våpen til Ukraina, er dette Natos feil. Det er en feilslått linje.

Kollisjonskurs

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen, som argumenterte for et ja til våpenstøtte i gårsdagens Dagsnytt 18, skriver til Nettavisen i en e-post at hun presiserer at Leraand er på kollisjonskurs med partiet.

«Marielle Leraand er, for å si det mildt, på kollisjonskurs med Rødts vedtatte utenriks- og forsvarspolitikk. Hun sa selv at hun «overhodet ikke» representerer Rødt i NRKs Debatten, og det er riktig».