STORTINGET (Nettavisen): – Jeg er helt sjokkert over at regjeringen har valgt å kutte i bevilgningen til Amathea, som gir kvinner hjelp etter abort og er det eneste heldekkende, gratis og landsdekkende tilbudet til kvinner som har abortert, sier Berg til Nettavisen.

Vi møter henne på Stortinget en fredagsstille høstmorgen. 2500 kvinner får årlig oppfølging før og etter abort. I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte støtten til stiftelsen med 6,2 millioner kroner – tilsvarende 25 prosent.

Berg påpeker at nettopp disse kvinnene som nå får tilbudet kappet av, er ekstra sårbare:

– Jeg forstår rett og slett ikke hvordan regjeringen kan si at de ønsker å ta kvinnehelse på alvor og samtidig kutte i støtten til en slik organisasjon.

Se videointervju med Lan Marie Berg her:

Følt på kroppen selv

MDGs profilerte politiker har selv opplevd manglende oppfølging etter fødsel:

– Det jeg har opplevd, er manglende oppfølging av kvinner etter fødsel og som inngår i det vi ser er en nedprioritering av kvinner i helsevesenet. Kvinner står i en vanskelig situasjon som gravid, ved abort/spontanabort og etter fødsel. Kvinnekroppen bærer enormt mye, og Amathea fyller et gapende hull i helsevesenet i dag, forteller hun.

Amathea dekker en fjerdedel av alle kvinner som tar abort i Norge, cirka 10.800 i 2021.

– Regjeringens begrunnelse om at de skal sette ned et utvalg som skal se på helheten i aborttilbudet holder ikke – hva med alle de som tar abort i mellomtiden som nå risikerer å ikke få oppfølgingen de trenger, spør hun.

Les også: Så mye kutt i alkohol, tobakk og drivstoff foreslås i 2023

Våren 2019 ble hun selv mamma for første gang til ei lita jente.

– Etter fødsel har veldig mange kvinner problemer med bekken, amming eller bare det å bli foreldre for første gang. For min del har jeg hatt utfordringer med smerter i bekkenet etter fødsel. Det tok lang tid før jeg skjønte hva det var og fant hjelp til hvordan jeg kunne håndtere det.

– Øyeåpner for meg

Det krevde stor grad av egeninnsats:

– Jeg måtte dra til forskjellig type behandlere og søke hjelp. Det som har vært en øyeåpner for meg etter at jeg ble mor selv, er hvor mange av mine venner og bekjente som faktisk sliter etter fødsel, og hvor lite vi snakker om det, sier hun og legger til:

– Samtidig vet vi at det er få fysioterapeuter som er spesialisert på kvinnehelse etter fødsel. Det er stort sett fokus på å følge opp babyen, ikke kvinner fysiske eller psykiske helse, og dette vil vi I MDG fortsette å sette på dagsorden i Stortinget, sier Berg.

Dette går rett inn i likestillings-land, ifølge Berg:

– Hvis det skal være reell likestilling mellom kviner og menn, må man ta hensyn til at kvinnekroppen bærer enormt mye når man bærer det fram, ammer og er den viktigste omsorgspersonen i de første sårbare ukene.


Les også: Lan Marie Berg har blitt mamma

– Hvilken hjelp skulle du ønske du hadde fått?

– Jeg skulle konkret ønske meg et tilbud etter fødselen med opptrening og oppfølging av fysioterapeut. Det er også et av kravene til Barselopprøret.

MDG-politikeren er opptatt av det er mange tabuer knyttet til kvinnehelse.

– Derfor er det så viktig at stadig flere offentlige personer forteller om lidelser som kan oppleves ganske personlige, men som det er utrolig viktig at vi snakker om. Det er så mange flere som sliter enn det vi vet. Det å normalisere dette, vil bidra til å fjerne tabu

– Jeg forventer at SV tar dette helt konkret opp i forhandlingene med regjeringen og får reversert kuttet., fortsetter hun.

– Veldig alvorlig

Hun viser til at regjeringen har puttet pengene inn i en pott som også Amathea kan søke på, men synes det er altfor dårlig:

– Det skaper usikkerhet og kan føre til oppsigelser i miljø som i dag hjelper 2500 kvinner årlig. Det vil være et stort tilbakeskritt, vi kan ikke bare vente på at Kvinnehelseutvalget skal komme med sin rapport for hvordan dette skal se ut. Hva med alle de kvinnene som vil stå i en sårbar situasjon de neste månedene og ikke få hjelp., spør hun.

Utvalget som ledes av Christine Meyer, skal levere sin rapport i mars neste år.

– Hvor alvorlig synes du dette er?

– Veldig alvorlig. Det å ta abort eller oppleve en spontanabort er veldig sårbart, en stor påkjenning hormonelt og man trenger hjelp både fysisk og psykisk. I Amahea har vi et gratistilbud med fagpersoner, som fungerer, da kan ikke regjeringen bare kutte og si at dette ikke kommer til å bli et problem, for det vil det.

– Har du selv fått. hjelp fra Amathea?

– Nei, det har jeg ikke.

MDG-toppens klare beskjed til SV er:

– Kuttet må reverseres! Amathea fyller i dag et gapende hull i det offentlige helsevesenet for sårbare kvinner.

SV vil ikke love noe

Nettavisen har vært i kontakt med SV, og det er stortingsrepresentant Marian Hussein i helse- og omsorgskomiteen som svarer.

– Vi har registrert at Amathea er blant organisasjonene som nå får redusert bevilgning over statsbudsjettet og blir nødt til å søke om midler til tiltakene sine. Denne prosessen har ikke vært ryddig, og det burde vært en mye tydeligere og bedre dialog med organisasjonene i forkant av så store omveltninger, sier hun til Nettavisen.

Hussein vil ikke love den støtten Lan Marie Berg ønsker:

– SV er opptatt av at det skal være gode tilskuddsordninger på helsefeltet, slik at sivilsamfunnet styrkes, og at gode organisasjoner. Samtidig har vi dessverre også nylig sett at det er behov for en gjennomgang av de navngitte tiltakene, der det kommer fram mye feilbruk av midler, svarer hun.

Vil gi alle lik mulighet

«Gjennom Stortingets vedtak av budsjettet for 2022, jf. Innst. 11 S (2021–2022) ble det bevilget 26,7 mill. kroner til stiftelsen Amathea. (...) Det foreslås 20,5 mill. kroner til formålet i2023. Forslaget er en del av, og må sees i sammenheng med, områdegjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere, heter det i forslaget fra departementet.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer kuttet slik:

– Stiftelsen Amathea gjør en viktig og god jobb med å tilby veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide, og det er foreslått å øremerke 20,5 millioner til Amathea i 2023. Endringene i tilskuddsordningene handler om at vi mener alle bør ha lik anledning til å søke tilskuddsmidler, og at det er kvaliteten på tilbudet som avgjør hvor mye midler du skal få. Vi har allerede en tilskuddsordning til seksuell helse som har dels overlappende formål som tilskuddsordningen til Amathea. Amathea kan søke om prosjektmidler fra tilskuddsordningen, sier Rønning-Arnesen, og legger til:

– Regjeringen tar kvinnehelse på største alvor. Å sørge for en solid offentlig helsetjeneste er et viktig grep for å sikre god oppfølging av kvinner over hele landet. Derfor styrker vi blant annet sykehusene og fastlegeordningen som er viktig for å gi kvinner god oppfølging for sykdommer som typisk rammer kvinne. Utvalget som skal gå gjennom abortloven, ser også på hvordan vi bedre kan følge opp kvinner som tar abort. Her oppleves det store variasjoner. Vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag for å gjøre virkningsfulle, politiske prioriteringer i årene som kommer.

Det mener Lan Marie Berg er for svakt:

– Regjeringens grep gjør at organisasjonene må søke på samme pott. Men tilbudet til de som har tatt abort blir ikke nødvendigvis bedre dekket av et lappeteppe av ulike organisasjoner enn det Amathea kan gjøre i dag, særlig ikke fordi det kan splitte opp et fagmiljøet, sier hun til Nettavisen.