Tirsdag trappet Utdanningsforbundet opp lærerstreiken med ytterligere 3000 lærere, og dermed er til sammen 6600 lærere ute i streik.

Når lærerne ikke er på jobb, så sparer samtidig kommunene enorme summer. 2650 kroner i gjennomsnitt per dag for én lærer, ifølge beregninger som Utdanningsforbundet Lillestrøm har gjort for Romerikes Blad.

– Den utregningen vi har gjort er et estimat som tar utgangspunkt i all nasjonal lønnsdata fordelt på antall lærere, der vi har lagt til kostnader som arbeidsgiveravgift og regnet det sammen med antall lærere som er i streik, sier medlem av streikekomiteen i Utdanningsforbundet Lillestrøm, Alexander Fjellestad, til Nettavisen.

– Dette er den beste gjetningen, og vi har fått bekreftet at det stemmer ganske godt, understreker han, som selv er lærer.

Les også: Lærerstreiken får elevene til å frykte for fremtiden: – Jeg blir selvfølgelig redd

Nettavisen har fått tilsendt oppdaterte beregninger fra Fjellestad, som viser at bare i Lillestrøm kommune har man spart over tre millioner kroner så langt på lærerstreiken.

Les saken hos Romerikes Blad

– Så mye spares

Tar man utgangspunkt i beregningene for sparte lønnskostnader, og ganger det med antall lærere som nå er i streik nasjonalt, gir det en anslagsvis spart kostnad på hele 17,5 millioner kroner for kommunene og fylkeskommunene per dag. (6600 x 2650 kroner = 17.490.000 kroner).

Nå krever Fremskrittspartiet at de sparte pengene tilbakeføres til skolene.

– Jeg er sterkt bekymret for at disse pengene vil bli brukt på andre ting, eller for å saldere offentlige budsjetter i stedet for det som pengene egentlig skal brukes på, nemlig innhold i skolen, sier Frps utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati, til Nettavisen.

– Totalt i løpet av denne streiken så vil det være flere hundre millioner kroner, påpeker han.

Les også: Solveig reagerte kraftig på lærer-uttalelser i NRK: – Det er jo bare tull

Gulati mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) nå må ta grep, for å sikre at pengene ikke forsvinner inn i kommunebudsjettene.

– Jeg utfordrer kunnskapsministeren på om hun kan garantere at det det offentlige sparer på streiken beholdes i skolen, sier Gulati, som nå vil sende et skriftlig spørsmål til Brenna i Stortinget, der han spør om dette.

Nettavisen har vært i kontakt med Utdanningsforbundet sentralt, som opplyser at de ikke har gjort noen beregninger av sparte kostnader nasjonalt som følge av streiken. Forbundet ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til Kommunenes interesseorganisasjon (KS).

Les også: Professor mener staten må gripe inn i lærerstreiken: – Fare for elevers liv og helse

Heller ikke KS vil kommentere beregningene som er gjort.

– KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon som forhandler på deres vegne i sentrale lønnsoppgjør. KS har ikke noe med de enkelte kommunene budsjetter å gjøre, opplyser KS til Nettavisen.

Viken: – Har spart 22 mill.

Også i Viken fylkeskommune er det så langt spart over 20 millioner kroner på sparte lærerlønninger, opplyser fylkeskommunen selv til Nettavisen.

– Gjennomsnittlig lærerlønn for lærere på videregående skoler i Viken fylkeskommune er på 617.000 kroner. Lønnstrekk gjøres som hovedregel etter antall daglønner. I dette tilfellet er en daglønn 2373 kroner per dag. I tillegg kommer sosiale utgifter, forteller fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Heidi Westbye Nyhus.

– Gitt forutsetningene over, er det korrekte beløpet om lag 22 millioner kroner (per 13. september, red. anm). Dette er da beregnet for uttaket i hele Viken fylkeskommune, sier hun.

Les også: Slår alarm om lærerstreiken: – Har en klump i magen

– Frp krever at pengene må tilbakeføres til skolene, er du enig i det?

– Det er for tiden ikke aktuelt å omdisponere midler fra skolebudsjettene på grunn av streiken. Viken fylkeskommune legger til rette for å ivareta opplæringen til elevene innenfor de rammer som streiken setter, sier Nyhus til Nettavisen, og legger til:

– Når streiken er avsluttet vil vi gjøre vårt for at elevene blir så lite skadelidende så mulig. Hvordan vi skal bidra til dette må vi komme tilbake til når vi har oversikt etter at streiken er over.

Kommentar: Lærerstreiken må stanses. Den er kraftig på overtid

– Vi blir forbannet

Fjellestad i Utdanningsforbundet er også tydelig på at de sparte lønnskostnadene må beholdes i skolen:

– Når man sparer så mye penger, så må vi sørge for at pengene kommer tilbake til skolen. Skolen blir ofte nedprioritert, og det kan ikke være sånn at når vi sparer penger nå, så blir skolen nedprioritert igjen, sukker han.

Han sier nedprioriteringen av skolen nettopp er grunnen til at lærerne nå er i streik.

– Hvis man ikke lover å bruke de pengene i skolen, er det et tydelig signal på hva slags prioritet man faktisk gjør i norsk skole. Det er en av grunnene til at vi blir så forbannet som vi blir, fordi vi alltid får de signalene om at det ikke er så viktig å bruke penger på norsk skole, sier Fjellestad, og legger til:

– En ting er av i streiker på grunn av lønn, men nedprioriteringen av skolen er også en stor del av bakgrunnen for at vi er i streik. Når vi sier fra om forholdene i skolen, så blir vi ikke hørt, og det blir kutt.

– Det siste vi trenger

Gulati påpeker at skolene har vært gjennom to krevende år under pandemien.

– Det har vært en krevende situasjon for læring, og det siste vi trenger nå er at skolene tappes for penger i tillegg, sier han.

– Synes du det er greit at lærerne streiker?

– Jeg skjønner at mange er frustrert over at streiken har vart over så lang tid, men velger å ikke kommentere det fordi dette må partene løse, sier Gulati, og samtidig påpeker:

– Men klart det er problematisk for læring i skolen etter en lang pandemi, at vi nå har en alvorlig streik. Da vil hver krone i skolesektoren bli enda mer sårt tiltrengt enn ellers.

Onsdag varslet Utdanningsforbundet at de tar ytterligere 1800 lærere ut i streik neste mandag. Da vil 8100 lærere være i streik.