Det brygger opp til veistrid i Oslo sentrum. Miljøpartiet de Grønne (MDG) vil nemlig fjerne en av hovedfartsårene mellom øst og vest, Hammersborgtunnelen på Ring 1, som går under regjeringskvartalet.

Tunnelen skal nå senkes med ti meter for å bedre sikkerheten i det nye regjeringskvartalet, men prislappen er mer enn doblet siden prosjektet startet, til 3,1 milliarder kroner.

– Tunnelen må skrotes, slår MDG-nestleder Arild Hermstad fast overfor Nettavisen.

Han mener pengebruken rett og slett er vanvittig.

– Det er jo et utrolig dyrt prosjekt som kommer til å koste mange milliarder kroner, som egentlig sementerer en dårlig byutvikling i Oslo. Derfor ber vi regjeringen om å droppe hele prosjektet, sier Hermstad.

Også Vaterlandstunnelen på Ring 1, som ligger rett ved, skal oppgraderes i forbindelse med planene.

Les også: MDG er halvert: - Dette er en krisemåling

Det mener jeg er feil

Som kjent har MDG i byråd allerede gjort det vanskeligere å kjøre bil i Oslo sentrum, og de har blant annet fjernet rundt 5000 parkeringsplasser.

– Det å bruke så mye penger på noe som vil fortsette en dårlig byutvikling, det mener jeg er feil. Man bør se på om det går an å løse det man må ha av fremkommelighet i Oslo sentrum på andre måter, sier Hermstad, og legger til:

– Det er ingen tvil om at bilen gir dårlige byrom der den går, og da bør man se på hvordan man kan fjerne trafikken i stedet, sier han.

Hammersborgtunnelen er imidlertid en svært trafikkert vei, og en viktig tverrforbindelse for biltrafikken mellom øst og vest i hovedstaden. Ifølge Vårt Oslo, som først omtalte saken, passerer det i gjennomsnitt 18.000 kjøretøy i døgnet gjennom tunnelen.

Men dette er en viktig tverrforbindelse i Oslo sentrum, så en skroting av veien vil skape en del problemer?

Hovedeffekten er at du får en økt tilgjengelighet til sentrum med bil, ved at det er flere som tar bilen til byen. Det viktigste man kan gjøre er å få ned antallet som velger å ta med seg bilen til byen, og så må man se på hvilke alternativer som finnes - og lede trafikken utenom sentrum, sier Hermstad.

Han viser til at hovedveien gjennom Oslo sentrum i dag er E18 og Operatunnelen, mens Ring 1 er «et slags alternativ».


Les også: Vil ha lavere fartsgrense på nye motorveier: - Veldig overraskende

Stenges for privatbiler

Dersom det ikke er mulig å skrote tunnelen, mener han den bør nedskaleres og uansett stenges for privatbiler.

– Man bør i hvert fall se på en kraftig nedskalering, hvor man kan få gjennom noen busser og hvor man ser på nødvendigheten av antall felt og fart, sier MDG-nestlederen.

Han mener det er viktig med et langsiktig perspektiv, «for å unngå å tilrettelegge for at det blir enkelt å kjøre gjennom byens sentrum».

Hvis man skal ha veien der, så må man jo uansett gjøre noe med veien på grunn av sikkerheten?

– Det må være mulig å nedskalere det, særlig å hindre at tunnelen kan brukes av privatbiler. Det må kunne gjøres billigere og enklere, men det beste vil jo være om man kan klare seg uten, sier Hermstad.

MDG vil heller bruke de statlige veimilliardene på veivedlikehold og styrking av kollektivtilbudet i hele landet.

Les også: Ber MDG vedta atomkraft: - Som å banne i kirka

Noen veier må vekk

Er du forberedt på at det kan komme en del reaksjoner på at dere vil skrote en så sentral vei i Oslo?

– Ja, det er jo klart, men jeg tenker dette er mulig å løse på andre måter. Byrådet i Oslo har jo et ganske ambisiøst mål om å ta ned trafikken med 30 prosent fram til 2030, og da er det klart at noen veier må vekk om vi skal klare det, sier han, og samtidig påpeker:

– Hvis man alltid tenker at fremkommelighet for biler skal trumfe alle andre hensyn uansett hvor mye det koster, så vil du ikke klare å nå det målet. Så dette er en del av en slik pakke.

Ring 1 krysser blant annet Karl Johans gate ved Nationaltheatret.

– Det står ofte kø der, og jo færre biler som kjører der, jo triveligere by får vi rett og slett. Området ved Ring 1 er et ganske lite trivelige byområde, mener Hermstad.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

Departementet: – Viktig hovedfartsåre

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), som har ansvar for utbyggingen av regjeringskvartalet, men blir henvist videre til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

På vegne av samferdselsministeren svarer statssekretær Mette Gundersen, som avviser at de vil skrote prosjektet.

– Statens vegvesen og Statsbygg har gjort en grundig vurdering av å stenge Hammersborg- og Vaterlandstunnelen på Ring 1, blant annet i samarbeid med nødetatene og bymiljøetaten i Oslo kommune. De faglige rådene er tydelige på at Ring 1 ikke bør stenges, sier Gundersen til Nettavisen.

– Ring 1 er en viktig hovedferdselsåre i Oslo, og har derfor en sentral funksjon i riksveinettet og for framkommeligheten i byen. Ring 1 er også omkjøringstrasé og beredskapsvei for Operatunnelen på E18, påpeker hun.

Gundersen viser til at Ring 1 også er en svært viktig og effektiv trasé for utrykningskjøretøy, næringstransport og alle typer busser.

– En eventuell permanent stenging av Ring 1 vil medføre svært store trafikale utfordringer, og vil bety en økt belastning på det kommunale gatenettet, noe dette veinettet ikke er dimensjonert for, sier hun.