Nylig skrev Nettavisen om påstått hets og trakassering i lokalpolitikken i Dovre, som førte til at ordføreren gikk til politiet.

Nå forteller politikere i Melhus i Trøndelag om det de mener er lignende tilstander hos dem.

Anklagene kommer fra Tina Knarbakk (R), Anne Sørtømme (SV) og Hege Annette Olstad (Frp), og retter seg i stor grad mot ordfører Jorid Oliv Jagtøyen (Sp) og varaordfører Stine Estenstad (H), som de mener går foran i å skape et svært dårlig klima i lokalpolitikken.

Knarbakk i Rødt har inntil nylig vært sykemeldt fra politikken på grunn av en psykisk belastning som hun mener stammer fra kulturen i Melhus-politikken.

Ler mer: Hets, mistillit og trakassering i Dovre: Ordfører gikk til politiet etter kommunestyremøte

– Folk blir rett og slett mobbet. De har skapt en fryktkultur i kommunestyret som jeg ikke har opplevd makan til, sier Olstad i Frp til Nettavisen.

Ordføreren tilbakeviser anklagene.

– Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken, men vi må på det sterkeste beklage at representanter har følt at de har opplevd det slik. Det å delta i politisk arbeid er krevende og viktig arbeid, sier ordfører Jagtøyen. Hennes svar kan leses i sin helhet lengre ned.

Melhus styres i dag av Senterpartiet, Høyre og Melhuslista, som har flertall med 19 av 36 representanter.

– Jeg ble mer og mer deprimert

Knarbakk og Olstad mener behandlingen av et par saker i vår står som eksempler på en større ukultur i lokalpolitikken:

Et forslag fra Frp om å gjøre årlige bruker- og pårørendeundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten og et forslag fra SV om å redusere godtgjøringen til politikerne i Melhus, der ordføreren tjener 988.000 kroner i året, mens varaordfører får 720.000 kroner i en 80 prosentstilling.

Les også: Sp-nestlederen med kvinnekrav i varslingssaker

Helseforslaget ble slått ned av posisjonen, og under debatten sa varaordfører Stine Estenstad (H) at deler av opposisjonen umulig kan ha deltatt på nok møter eller ha lest seg godt nok opp.

– Rådmannen har på hver strategisamling siden jeg startet som varaordfører snakket om å vri tjenesten over til helse og omsorg. Om man velger å ikke delta på strategisamlingen - det er greit, men det har i hvert fall blitt informert. Og når man hører det ordføreren leser opp om det faktagrunnlaget man har, så er det greit - hvis vi skal snakke om godtgjøringen - at vi begynner å lese de papirene vi får. Det er første bud, tenker jeg. Vi har så mye dokumentasjon som er tilgjengelig. Ønsker noen representanter det, så er det bare å spørre, sa varaordføreren fra talerstolen.

Et opptak av kommunestyremøtet ligger ute på nett. Der kan man se at ordføreren sier at det allerede gjøres bruker- og pårørendeundersøkelser årlig. Men en gjennomgang fra kommunen viser at den kun gjøres hvert andre år og at det i 2019 ikke ble gjennomført for en rekke ulike tjenester.

– Ordføreren snakker ikke sant, sier Olstad til Nettavisen.

– Når jeg vil at vi skal ha bruker- og pårørendeundersøkelser, så sier hun at det allerede gjøres og henviser til Kostra-tall. Så sier hun at dette allerede gjennomføres årlig, og legger til at Frp ikke deltar på møter eller leser dokumenter. Sannheten er at det skal kun gjøres annet hvert år, men ikke har blitt gjort siden 2017.

– Latterliggjort og hudflettet

Knarbakk forteller at hun ikke dro på sist kommunestyremøte grunnet en opplevelse hun hadde i forkant, da hun tok opp samme bekymring som Frp.

– Jeg stilte mange av de samme spørsmålene i utvalget for helse, oppvekst og kultur uka før. Da ble jeg så hudflettet at jeg ikke klarte å dra på kommunestyremøtet.

– Vi blir jo latterliggjort for å stille spørsmål om hvorfor pårørende og brukere sine bekymringer ikke blir tatt tak i. Vi blir møtt med at det ikke finnes bekymringer, så da blir ingenting gjort. Alt skal feies under teppet i Melhus, sånn at det ser bra ut fra utsiden.

– Jeg tenkte først at jeg skulle klare å dra på kommunestyremøtet, men jeg ble bare mer og mer deprimert. Så jeg klarte det rett og slett ikke fordi jeg visste at jeg kom til å bli hudflettet. Og det er jo ikke noe nytt. Dette har pågått lenge, sier Knarbakk.

Les også: Støre om den nye forsvarsministeren:- Har tung politisk erfaring

– Hva har pågått lenge?

– Måten varaordfører og ordfører har behandlet meg, men også flere andre, på. Jeg ble oppringt av ordfører for litt over et år siden med beskjed om at klimaet i Melhus-politikken var verre enn noen gang på grunn av meg, og at mange visstnok hadde reagert på det. Da jeg spurte om eksempler så fikk jeg ingenting. Jeg tok kontakt med de andre i opposisjon, men ingen av de kjente det igjen. Tvert imot fikk jeg masse støtte.

– Jeg har vært streng, men har alltid prøvd å være saklig, legger hun til.

Hvisking, latter og kritikk

I et debattinnlegg i Trønderbladet har Olstad påpekt hvisking og latter mellom ordfører og varaordfører under en interpellasjon fra Frp.

«Det kan hende at de delte gode vitser mens interpellasjonen ble lagt frem. Konteksten vet vi ikke noe om, men det sier en god del om respekten for de som er brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende», skriver hun.

Gunnar Stavrum: Rødt-topp er medeier i nettstedet som hevder Ukraina er «et nazifisert regime»

Øyehimling, hvisking og latter fra ordførerbordet er helt vanlig, ifølge Knarbakk i Rødt.

– Det er standard, det. Det har vært vanlig så lenge jeg har vært med, sier Knarbakk, som har vært med siden 2019.

Olstad reagerer også kraftig på at varaordføreren plutselig bryter ut i latter når forslaget om å redusere godtgjøringene stemmes ned. Det er hånlatter, mener hun.

– En ukultur har spredd seg

Anne Sørtømme i Melhus SV deler bekymringene til Olstad og Knarbakk.

– Det er stort behov for mer fokus på rolleforståelse blant folkevalgte i Melhus. Det er grunnleggende i politikken å kunne skille sak og person, forholde seg saklig i uenighet og respektere politisk motstand, sier hun til Nettavisen.

– Det har dessverre vært en del eksempler på hersketeknikker, upassende kroppsspråk, på grensen til utskjelling, og nedlatende adferd og uttalelser i debatter. Dette finner man nok på begge sidene, både i opposisjonen og posisjonen her i Melhus. Det er nok ikke unikt for vår kommune heller, men det er en ukultur som har fått etablere seg, forteller hun.

– Det er alfa og omega at det tas tak i så fort som mulig. Enten fra rådmannen sin side, eller fra politisk ledelse. Det truer lokaldemokratiet når ferske folkevalgte blir skremt til taushet i debattene. Det har vært mumlet i kulissene en lang stund. Nå er det tid for å snakke høyt sammen om hvilken kultur vi skal ha i politiske fora, avslutter Sørtømme.

Kjenner seg ikke igjen

Ordfører og varaordfører i Melhus er forelagt kritikken og anklagene i sin helhet. Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen (Sp) svarer på vegne av seg selv og varaordføreren.

– For det første kjenner vi oss ikke igjen i kritikken, men vi må på det sterkeste beklage at representanter har følt at de har opplevd det slik. Det å delta i politisk arbeid er krevende og viktig arbeid, sier hun til Nettavisen.

– Vi synes det er underlig og spesielt at disse tre representantene ikke kontakter oss direkte, eller går via sin opposisjonsleder eller gruppeleder. Her har de bare valgt å gå direkte til media, og det er synd og følger ikke intensjonen i arbeidsmiljøloven, legger hun til.

Les også: Rødt mener lederlønninger i helsesektoren «er til å bli ordentlig forbanna av»

Ingen av de to har fått slike anklager mot seg tidligere i karrieren, ifølge ordføreren.

– Vi synes også det er spesielt at Nettavisen allerede har bestemt at dette blir en sak uten å sjekket innholdet i anklagelsene. Jeg er inne i mitt 22 år som lokalpolitiker, der 8 av disse som ordfører og har aldri opplevd klager tidligere på meg som person. Av profesjon har jeg arbeidet i 20 år som bedriftssykepleier. Varaordfører er inne i sitt 20 år som lokalpolitiker og 7 år som varaordfører. Hun har heller ikke opplevd å få slike anklagelser før.

Varsler gjennomgang

Selv om hun ikke kjenner seg igjen i anklagene, varsler ordføreren at det nå skal tas et oppvaskmøte.

– Vi vil ta tak i dette og vil kalle inn gruppeledere for de tre partiene som her klager samt opposisjonsleder. Deretter vil vi ta en bred debatt i kommunestyret over påske der vi skal sette samarbeidsklima på dagorden. Vi er 37 representanter i kommunestyret i Melhus. De som her klager er enten varamedlem eller møtt sporadisk. Vi synes det er viktig å høre fra hele kommunestyret.

Les også: Bondesønnen fra Steinkjer tar plass på verdensscenen

De to ledende kvinnene mener klimaet i lokalpolitikken er godt.

– Vi har lagt spesielt vekt på samarbeid i krevende saker i denne perioden mellom opposisjon og posisjon, og føler vi har et godt politisk klima og en åpenhet mellom opposisjonsleder og posisjonsleder og ordfører. Vi har store saker pågående i kommunen innen både valg av E6 trase, veivalg inne eldreomsorgen og skole. Selvfølgelig kan man være uenig i sak, men man skal opptre ryddig i debatt, avslutter Jagtøyen.