Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringen og SV startet mandag, og ett av hovedkravene fra SV er motorveikutt. Det gjør Høyre svært bekymret.

– Det blir helt useriøst, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim, og viser til veiprosjektene som SV vil kutte i.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, har nemlig trukket fram E18 i Oslo og ferjefri E39 som eksempler på veiprosjekter som SV vil ta penger fra, og i stedet bruke pengene på et bedre kollektivtilbud.

– Én ting er at SV er imot å bygge vei, det vet vi jo, men de har pekt på to av de viktigste veistrekningene vi har i Norge, sier Asheim.

Les også: SV skjerper tonen – varsler tøffe budsjettforhandlinger

– Går utover mange

Nestlederen mener det vil få store konsekvenser dersom de store motorveiprosjektene stanses.

– På E18 Vestkorridoren står det kø hver eneste dag, og ferjefri E39 er et ferdig prosjekt. Det å skulle kutte i disse prosjektene, vil egentlig bare forsinke og bety mindre vei på strekninger som folk har betalt mye bompenger for allerede, sier Asheim.

Byggingen av E18 Vestkorridoren er dessuten i full gang.

– Det har kommet så langt at man har kjøpt tomter fra folk langs traseen, og man er i full gang med å planlegge og bygge. Det å trekke ut penger av det nå vil bety at arbeidet stopper opp eller at det blir et helt annet prosjekt enn det er planlagt for og enighet om å bygge, sier han.

Asheim setter nå sin litt til regjeringspartiene i forhandlingene.

– Jeg håper virkelig at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet klarer å stå imot disse kravene, for det vil gå utover veldig mange mennesker som trenger en større veikapasitet for å komme fram, sier han.

Les også: SV lover Støre knall­hard kamp om elbilene: – Ikke akseptabelt

SV: – Blir oppgitt

Men SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås, bare fnyser av Asheims advarsler.

– Jeg blir oppgitt over partiet Høyre som er veldig bekymret for økt oljepengebruk, men de vil altså ikke kutte noe av betydning som firefelts motorveier uten tilstrekkelig trafikkgrunnlag er, sier Fagerås, og legger til:

– Dette er rett og slett useriøst opposisjonspolitikk fra Asheim.

Hun sier SV vil ha slutt på «unødvendige motorveier».

– Nye motorveier skaper mer privatbilisme og økte klimagassutslipp, og er arealkrevende og dyre. Nedskalering av unødvendige motorveiprosjekt og utbedring av eksisterende vei, samt prioritering av kollektivtransport i hele landet bør bli den nye veien i sektoren, sier hun, og konstaterer:

– Prosjekt som fører til mer trafikk og økte klimagassutslipp, som fergefri E39, bør etter SVs mening straks stoppes.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

– Kjøre fort til hytta

SV vil heller prioritere miljøvennlig transport og rassikring langs veiene.

– Sånn det er nå bruker vi opp hele samferdselsbudsjettet på å få enda flere biler inn til byene. Det gir ekstremt lite mening når vi er midt i en klimakrise, og trenger sårt mer penger til kollektivtrafikk, jernbane og rassikring, sier Fagerås, og påpeker:

– Vi vil ta vare på de veiene vi har framfor nye store motorveier inn til byene, så folk kan kjøre fort til hytta.

Asheim mener imidlertid at Fagerås tar feil.

– Det er feil det hun sier, for det er ikke et mål først og fremst å få flest mulig biler inn til byene. Det handler om at de bilene som er på veien ikke skal stå i kø i flere timer hver dag. Det er verken miljøvennlig eller bra for de som sitter i bilene, sier han, og viser til at det også skal bygges et helt nytt kollektivfelt på den nye E18, slik at også bussen kommer raskere inn til byen.

Også Frp frykter motorveikutt. Les egen sak: Går kraftig ut mot regjeringens varslede motorveikutt: – Det er landeveisrøveri

MDG: – Oppsiktsvekkende

Før regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i forrige uke, signaliserte Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det kan bli nedskaleringer på store veiprosjekter. Men det var likevel lite kutt å se i forslaget som ble lagt fram.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) heier nå på SV, og håper de får viljen sin forhandlingene, som er ventet å bli tøffe.

– Jeg mener regjeringen nå er i ferd med å kjøre samferdselspolitikken rett i grøfta. De har ikke lagt frem et eneste forslag til innsparinger på motorveiprosjekter i revidert budsjett, selv om de kom med signaler om at de så på nedskaleringer og endringer, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til Nettavisen.

Han mener det vil være oppsiktsvekkende om motorveiene ikke nedskaleres.

– Jeg er redd for Ap og Sp ikke har noen konkrete planer om spare penger på å senke farten og ta ned antall felt på planlagte veistrekninger. De viderefører altså Frps asfalteringspolitikk uten noe som helst magemål, sier Hermstad, og legger til:

– Særlig er det oppsiktsvekkende at Sp ønsker å prioritere milliardsummer til veier i og utenfor byene som lokalbefolkningen ikke engang ønsker.