KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, OSLO (Nettavisen): Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) skal i revidert nasjonalbudsjett legge frem 25 millioner kroner til atomforskning.

– Gjennom hele etterkrigstiden har Norge hatt dette som et tungt forskningsområde. Nå ser vi behovet for å på nytt satse på forskning på et stadig mer aktualisert område, sier Borten Moe til Nettavisen.

Ministeren er imidlertid rask på å avvise at det er noen planer om atomkraft i Norge.

– Både med diskusjonen om energi og med tanke på klimaavtrykket, er det en naturlig debatt. Men det er ikke noe vi tar stilling til nå. Dette handler imidlertid om å styrke forskningen rundt kjernefysikk og kjernekjemi, sier Borten Moe.

Les også: Reagerer på at bompenge-boom i Oslo rammer spesielt én gruppe: - Frekt

Tilbake til fremtiden

Den senere tiden har det vært mye debatt om atomkraft. Også det internasjonale energibyrået (IEA) var sterkt bekymret da russiske styrker okkuperte Tsjernobyl. Området var også under beskytning.

De siste årene har flere atomkraftverk i Europa blitt stengt ned. Dette har hengt sammen med tilgang på gass fra Russland, og energi- og klimapolitikken til EU. Spesielt siden Russland invaderte Ukraina, har imidlertid avhengigheten av Russland blitt tema - og Europa ønsker å bli mer energiuavhengig.

Les mer: SV snur om Nato-utvidelse: Vil støtte Finland og Sverige

– Det er blitt ganske åpenbart gjennom de siste års hendelser, som handler om energi- og forsyningssikkerhet i Europa, men også på grunn av det som er skjedd i Ukraina, at flere land reviderer atomstrategien fremover, sier statsråden.

Nettavisen er avhengig av gode tips fra våre lesere. Ta kontakt med Nettavisens journalist om du har tips du ønsker å dele.

Regjeringen skal sette av 25 millioner kroner til å bygge opp fagmiljøene.

Norge har lenge hatt forskningsreaktorer på både Kjeller og i Halden. Disse er nå blitt gamle, og skal ikke brukes fremover. Nå er det et stort prosjekt på gang for å fjerne reaktorene, som er alt annet enn en enkel øvelse.

– Som land er det uforsvarlig, etter mitt skjønn, å ikke forholde seg til dette fenomenet. Det er uforsvarlig å ikke forsikre oss om at vi har kritisk kompetanse innenfor disse fagområdene.

Les mer: Elbilforeningen sier ja til moms, men frykter Regjeringen nå skal slippe en stor overraskelse

Avviser atomkraft i Norge

– Noen vil nok bli bekymret for at det nå er snakk om atomkraftverk i Norge?

– Det er ikke min intensjon. Norge tok det valget for lenge siden. Jeg tror også at for Norge sin del har vi mer enn nok energikilder som er lettere tilgjengelig og rimeligere enn kjernekraft. Hvordan verden vil se ut i fremtiden kan jeg ikke spå, men det er ikke vår intensjon nå, sier han.

Borten Moe mener det er positivt at mer av pengene brukes på forskning i Norge.

Les også: Norge ga 40,1 milliarder i bistand i fjor – Syria fikk mest

– Som samfunn bruker vi store ressurser på felleseuropeisk forskning på det kjernefysiske området gjennom CERN. Det er vi med på å finansiere til et tresifret millionbeløp, sier han og legger til:

– Det er ikke så dumt om vi har noen fagmiljø her hjemme, som i større grad kan utnytte de kapasitetene som vi uansett er med å betaler, sier han.