BJØRVIKA, OSLO (Nettavisen): Byggingen Sentrum brannstasjon i Bjørvika i Oslo sentrum er i full gang, men brannstasjonen bygges uten en eneste parkeringsplass.

Nå slår brannmannskapene alarm, og går hardt ut mot byrådet i Oslo som har sagt blankt nei til parkeringsplasser.

– Det å drifte en brannstasjon uten parkeringsplasser er beredskapsmessig tungvint. Det må rett og slett bare fikses, sier leder i Oslo Brannkorpsforening, Anna Lund Bjørnsen.

Nettavisen møter Bjørnsen ved byggeplassen som skal bli hennes nye arbeidsplass, der den moderne brannstasjonen i tre og glass nærmer seg ferdigstillelse.

Se videointervju med Bjørnsen:

Les også: Fortviler etter fjerning av 110 p-plasser ved badeplass: – Jeg er fly forbannet

– Det er uforsvarlig

Oslo brann- og redningsetaten (OBRE) gjorde det klart allerede i mars i fjor, i et brev til byrådet, at det er behov for parkeringsplasser ved stasjonen. Men så langt har ingenting skjedd.

– Det handler om at vi er avhengig av bilkjøring mellom stasjonene, og ikke minst en plan for hvordan mannskaper skal komme seg raskt til stasjonen vår på kort tid ved ekstraordinære hendelser i byen, påpeker Bjørnsen.

Hun mener det rett og slett vil være uforsvarlig å sette brannstasjonen i drift uten parkeringsplasser, og viser til arbeidet en brukergruppe i brann- og redningsetaten har gjort som synliggjør behovet for plasser til blant annet tjenestebiler.

Slik det er lagt opp til nå, vil det kun være plasser for brannbilene i garasjene i den flunkende nye stasjonen.

– Det å ikke ha en plan for hvordan mannskaper skal komme seg til brannstasjonen innen en rimelig tid, det er uforsvarlig, hevder hun.

På Oslo kommunes nettsider beskrives imidlertid prosjektet slik: «Sentrum brannstasjon skal bidra til at de som jobber der får gjort jobben sin på en effektiv måte, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig».

– Husk at vi også jobber 24 timer i døgnet, hver dag hele året. Så dette kan være snakk om natt til julaften, natt til 1. juledag og på nyttårsaften. Tider hvor kollektivtrafikk ikke nødvendigvis er aktuelt, legger Bjørnsen til.

Det er derimot gjort plass til en park på tomta til brannstasjonen, «som tilrettelegger for økologisk mangfold gjennom bruk av stedsegne plantearter og etablering av habitater for pollinerende insekter».

– Fem minutter til Oslo S

Rett før jul ble saken tatt opp i Oslo bystyre, der Lars Petter Solås i Fremskrittspartiet spurte næringsbyråd Victoria Evensen (Ap) om hvordan brannberedskapen vil bli ivaretatt uten parkeringsplasser - der Evensen svarte kort og konsist:

– Det er fem minutter å gå til Oslo S.

En uttalelse som har skapt sterke reaksjoner blant brannmannskapene i Oslo, og som det bare ristes på hodet over.

– Ansvarlig byråd påpeker at Oslo S ligger bare fem minutter unna, så dere kan jo bare ta tog, buss eller annen kollektivtransport?

– Ja, og veldig mange gjør det allerede i dag. Det er ikke sånn at vi ansatte i Oslo brann- og redningsetat krever private parkeringsplasser gratis når ingen andre av Oslo kommunes innbyggere får det, selvfølgelig forstår vi det, svarer Bjørnsen.

Hun tørker bort snøen fra ansiktet som laver ned denne januardagen, før hun understreker:

– Det her handler om de tilfellene hvor man på kort varsel blir bedt om å stille. Det å da skulle belage seg på kollektivtransport er for mange vanskelig. Mange av våre ansatte bor ikke i Oslo sentrum, de bor et stykke unna Oslo også.

– De forstår ikke problemet

Talspersonen for brannmannskapene ber nå byrådet snu i saken, og for sikre en god drift av den nye stasjonen til 314 millioner kroner.

– Vi etterlyser en konkret plan for hvordan mannskapene på Sentrum brannstasjon skal komme seg på jobb. I tillegg handler det om parkering av biler som er viktig for den daglige drifta av stasjonen, hvor mannskap blir flyttet mellom stasjoner på kort varsel, sier hun til Nettavisen.

– Er det mange i brannvesenet som reagerer på dette?

– Vi har inntrykk av at byrådet ikke har forståelse for problemstillingen, og vi håper at byrådet vil sette seg nærmere inn i hva dette handler om før de avslår behovet vi fremsetter om parkeringsplasser, sier Bjørnsen.

Som kjent jobber Oslo-byrådet for å redusere bilkjøringen i Oslo, og hundrevis av parkeringsplasser er fjernet i hovedstaden de siste årene. Men fagforeningslederen mener at et sted må grensen gå:

– Det framstår for meg som en prinsipiell og ideologisk beslutning. Mindre trafikk er positivt for vår framkommelighet, men et sted må grensa gå. For om mannskapene ikke kommer seg fram til stasjonen sin for å jobbe, så hjelper det ikke noe at bilene kommer fram.

Etaten: – Det må på plass

Ledelsen i brann- og redningsetaten, er langt på vei enig med Oslo Brannkorpsforening.

– Fra ledelsenes side er det åpenbart at vi må se på løsninger hvor vi får til et minimum av parkeringsplasser til tjenestebiler og akutte situasjoner, sier Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, til Nettavisen.

– Det er vi enig i, og det må vi få på plass. Men hvordan vi løser det, der er vi ikke i mål ennå. Det er et arbeid som pågår, sier Dalen.

– Hva tenker du om at byrådet har sagt nei til parkeringsplasser ved stasjonen?

– Vi er ganske sikre på at vi kommer til å finne en løsning som er god for alle, sier han om det.

– Ser på løsninger

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Evensen (Ap), som henviser til miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

Hun sier søndag ettermiddag at byrådet nå jobber med å finne bedre løsninger.

– God beredskap er viktig for byrådet, og det skal på plass en løsning for utrykningspersonell som kalles inn på kort varsel. Vi ser på muligheten for faste plasser, alternativt om andre parkeringsarealer like ved brannstasjonen kan benyttes til dette uten at de reserveres fast. Det jobbes også med å finne bedre løsninger for tjenestebilene, sier Stav til Nettavisen, og samtidig påpeker:

– Men til planlagte vakter bør ansatte kunne komme seg til og fra jobb med for eksempel kollektiv.

I bystyremøtet i Oslo før jul, forsvarte også Stav byrådets nei til parkeringsplasser.

– Dette er sentralt lokaliserte arbeidsplasser, og det er hensiktsmessig at flest mulig nettopp kommer seg dit med kollektiv, sykkel eller gange. Fordi at utrykningskjøretøyene skal komme seg effektivt og raskt fram i byen, så er det viktig at vi begrenser gateparkering så det blir rask fremkommenlighet for dem, sa byråden.

Sentrum brannstasjon skal etter planen åpne til sommeren.