Igjen er det uro i Oslo Frp. Samtidig sier flere partitopper nei til å fortsette i lokalpolitikken.

I forrige uke fortalte bystyrepolitiker Aina Stenersen (38), som var førstekandidat for Oslo Frp ved forrige kommunevalg og fikk klart flest personstemmer, at hun ikke stiller til valg neste år.

Heller ikke partiets tredjekandidat, Tommy Skjervold, tar gjenvalg, opplyser han til Avisa Oslo.

Nå bekrefter også Oslo Frps tidligere fylkesleder, Tone Larssen, at hun trekker seg fra Oslo-politikken. Larssen er i dag vara til bystyret, og vikarierer for Stenersen som har vært sykmeldt siden begynnelsen av mai.

– Jeg føler at jeg blir skjøvet ut av bystyregruppa. Det har vært det jeg kaller urent trav, og det ønsker jeg ikke å være med på, sier Larssen til Nettavisen.

Les også: Frps Aina Stenersen stiller ikke til gjenvalg

– Merkbar negativ stemning

Den tidligere fylkeslederen i Oslo Frp har lang erfaring fra politikken, etter å ha hatt en rekke politiske verv i hovedstaden gjennom 27 år.

Men nå har hun altså fått nok, og velger å hoppe av politikken etter det hun beskriver som intern strid og uro i fylkeslaget.

– Det er en merkbar negativ stemning i min egen bystyregruppe, der vi ved forrige valg var svært samstemte, men nå ikke snakker sammen lenger, hevder Larssen, og samtidig konstaterer:

– Man må ha et samhold og kjenne en tilhørighet når man skal være med i et politisk parti.

Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken. Les tilsvaret lenger ned.

Larssen har sittet to perioder i bystyret, og er nå vara i sin tredje periode. Selv om hun nå går ut ved å smelle litt i dørene, ser hun tilbake på årene som gode.

– Det å gjøre en forskjell for folk er det det handler om. Etter forrige kommunevalg i 2019 ble derimot den gode stemningen snudd, og vi har heller ikke klart å gjøre noe med det dårlige valgresultatet, sukker hun, og viser til det historisk dårlige valgresultatet for Frp i Oslo på 5,3 prosent.

Les også: Frykter «gubbevelde» i Oslo Frp: - Jeg blir sikkert ikke populær, men jeg er opprørt

– Skandalesaker overskygger

Frp-politikeren forteller at noe av grunnen til at hun trekker seg også er at hun savner et større fokus på noen av sakene hun virkelig brenner for.

– Samlet sett gjør intern uro og store politiske skandaler, som striden rundt Fornebubanen, at fokuset tas vekk fra mine kjernesaker, blant annet Ullevål sykehus, rus og eldreomsorg. Derfor takker jeg nei til gjenvalg, sier Larssen.

I tillegg til en dårlig stemning innad i fylkeslaget, hevder hun at det pågår en rå maktkamp om plassene til neste års kommunevalgliste i Oslo.

– Det er en del posisjoneringer som jeg er vitne til i nominasjonsprosessen. De som er med på dette, vet jo godt hvem de er. Partiets vedtekter sier godt at dette ikke er lov, sier hun.

Les også: Frp krever full stans for Fornebubanen: – Fyll igjen gropa

– Forferdelig trist

Larssen synes det også er trist at Aina Stenersen, som har vært en av de mest profilerte politikerne til Oslo Frp de siste årene, nå trekker seg.

– Jeg synes det er forferdelig trist at Stenersen trekker seg. Spesielt fordi partiet i lang tid har prøvd å verve flere kvinner, uten å kvotere, men å få flere kvinner til å være med som medlemmer og å stemme på Frp. Da må vi ivareta de kvinnene som trekker velgere og bidrar til Frp, sier Larssen, som også når det gjelder Stenersen hevder at det har foregått ting som ikke burde skje:

– Det virker på meg som om noen har forsøkt å sverte Aina, sier hun.

Stenersen, som også er 2. vara til Stortinget, ønsker ikke å kommentere saken. Hun er imidlertid informert om uttalelsene fra Larssen.

Foruten Stenersen, består bystyregruppa til Oslo Frp i dag av tre personer: gruppeleder Camilla Wilhelmsen, Lars Petter Solås og tidligere FNB-politiker Bjørn Revil, som nylig meldte overgang til partiet. Mens Tommy Skjervold for tiden har permisjon fra bystyret.

Les også: Frp-politikerne fikk støtte til å drive politikk i Nordland - dro på rundreise i USA

– Det var slitsomt

Da Larssen trakk seg som fylkesleder i Oslo Frp i 2020, var det også etter å ha måttet håndtere mange konflikter i partiet.

– Det var slitsomt og tok mye tid. Konfliktene ble hovedfokus, mens vi egentlig skulle drive med politikk. Men hovedsakelig trakk jeg meg på grunn av dårlig resultat i valget, noe jeg mener en leder alltid må være ansvarlig for, sier hun.

Larssen forteller at hun brukte mye tid i lokallagene til Oslo Frp.

– Jeg var veldig aktiv og reiste mye rundt til lokallagene, men så har jeg sett et totalt fravær av dette de siste årene. Så kan man kanskje si at det skyldes pandemien, men styret har hatt all mulighet til å være aktive og ringe til folk, mener hun.

Les også: Oslo-byrådet nekter å gi bilistene bompengekutt: – Vil ramme hardt

– Var stor ståhei

Det er heller ikke nytt at det er bråk i Oslo Frp. For to år siden ble hele fylkesstyret ekskludert, og fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble kastet ut av partiet.

Bakgrunnen for eksklusjonen var flere utsagn fra Ugland Jacobsen som ble tolket som mistillit mot daværende Frp-leder Siv Jensen. Blant annet uttalte han at han ville vrake Jensen fra stortingsvalglista til Oslo Frp, og at han ville dra partiet i nasjonalkonservativ retning.

– Den gangen ble det en stor ståhei, og jeg synes det er en ukultur at det blir ekskludert folk man ikke er enig med, sier Larssen om det.

Les også: Han ville vrake Siv Jensen, men ble ekskludert: - Det er litt spesielt

– Drar ikke lasset alene

Også på Oslo Frps årsmøte i vår, tok hun et oppgjør med partiet, som nestleder i Østensjø Frp.

– Det er ikke en person alene som kan dra lasset, men laget må dra i samme retning og da må det være samstemt. Her virker det som om noen har sunget en annen tone, sa hun i sin tale til årsmøtet.

Talen ble imidlertid ikke så godt mottatt, etter det Nettavisen har kjennskap til.

– Jeg måtte jo si fra, jeg driver et bydelsutvalg og da er det vanskelig om man ikke får noe drahjelp, sier Larssen.

Hun roste også Stenersen og tidligere Frp-formann Carl I. Hagen, som hun mente “hadde en egen nese for aktuelle saker”. “Og den nesen tror jeg Lars Petter har overtatt”, sa hun.

I forrige uke ble det for øvrig kjent at Lars Petter Solås ønsker å kjempe om førsteplassen på Oslo Frps kommunevalgliste.

Les også: Vil bli Oslo Frps toppkandidat: - Skal igjen bli det borgerlige førstevalget

– Skaper politikerforakt

– Hva tenker du om at dere har fått et nytt partimedlem, med Bjørn Revil fra FNB?

– Det er helt greit å bytte parti om det er saker i eget parti en ikke kan stå inne for. Men så vidt jeg har forstått av saken har han ikke hatt konflikt i eget parti, men velger å gå over rett før en nominasjonsprosess. Da blir det en annen sak, mener Larssen.

– Mange i Frp føler seg nok forbikjørt nå, og det skaper ikke ro, legger hun til.

Revil har sagt at han ønsker å stå på Oslo Frps valgliste, men at han ikke ønsker førsteplassen.

Larssen mener slike partibytter midt i nominasjonsproseser, er med på å skape en politikerforakt.

– Men så har ikke jeg noe imot Revil, han er en flink kar, skyter hun inn.

Les også: Frp-politikerne fikk støtte til å drive politikk i Nordland - dro på rundreise i USA

– Liten takhøyde

På vei ut av døra etterlyser Larssen også en større takhøyde i partiet.

– Det har blitt liten takhøyde i partiet Carl I Hagen en gang startet, der vi tidligere kunne ytre oss om det meste. Jeg har selv nylig hatt et par innlegg på Facebook der jeg mente nominasjonsprosessen i partiene holder på med urent trav, sier hun, før hun påpeker:

– Det ble ikke godt mottatt, og det kan vitne om en kontroll som jeg mener er usunn. Jeg har pekt på noen sannheter, og det bør et parti tåle.

– Kjenner meg ikke igjen

Men Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, er helt uenig med sin partikollega om at det er dårlig stemning i fylkeslaget.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de uttalelsene som Tone Larssen kommer med. Det er tvert imot en meget god og positiv stemning både i fylkeslaget og i bystyregruppen, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Hun viser til at det er god oppslutning om gruppemøtene fra lokallagene.

– Det vitner om samarbeid på tvers. Nylig arrangerte bystyregruppen en konferanse med deltagelse fra lag og fylkesstyre som ble betegnet som tidenes beste. Det synes jeg er utrolig hyggelig å høre, sier Wilhelmsen.

Gruppelederen skryter også av Oslo Frps fylkesleder, Andreas Meeg-Bentzen.

– Jeg vil også gjerne berømme Meeg-Bentzen for godt og samlende arbeid overfor lagene, sier hun.