GRØNLAND (Nettavisen): To av Oslos sentrumsgater, gata Grønland og Kirkegata, blir nå stengt midlertidig. Målet til byrådet er å stenge gatene permanent for biltrafikk.

Prislappen for den midlertidige stengingen, som er en del av prosjektet bilfritt byliv, er beregnet til 11,4 millioner kroner.

– Vi ønsker å gi gatene og byen tilbake til innbyggerne, og vi synes det i dag er for mye areal som settes av til biler, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG), i byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo, til Nettavisen.

Fram til 15. oktober skal gatene være såkalt bylivsgater, for å gi en forsmak på hva gatene kan brukes til.

Les også: Full strid om motorveiplaner i Oslo: – Antagelig landets dyreste per meter

Se flere bilder av det som erstatter bilene nedover i saken.


– Ganske spente

Kjøremønsteret vil bli endret, og bilene skal erstattes med bredere fortau, mer plass til mennesker, flere trær og planter.

– Gatene skal bli enda mer triveligere, og mer tilgjengelige for myke trafikanter som faktisk ofte slett ikke har bil i sentrum. Vi er ganske spente på å se hvor mye grønt og natur vi klarer å få tilbake inn i gatene, sier Reinvang.

Målet er bedre luft, og mer trivsel for folk i Oslo.

– Men dette koster 11,4 millioner kroner. Er det verdt så mye penger å stenge to gater bare midlertidig?

– Ja, selvsagt. Vi skal skape en ny type by. Dette er jo et prøveprosjekt og alle materialene og også plantene skal gjenbrukes senere. Så dette er en investering vi kommer til å trekke på også utover sommeren i år, sommeren neste år og som kan også brukes andre steder i byen, sier han.

Les også: Ansetter ikke lærere som kjører bil: – Fullstendig galskap

- Har lyst til det

Forrige fredag stengte Kirkegata for gjennomkjøring, og denne uka er det gata Grønlands tur for åpning av en mer bilfri sentrumsgate.

I Kirkegata er det satt opp steinmurer og plantet trær og andre planter. Mens det på Grønland bygges trekonstruksjoner for å gi plass til butikker og serveringssteder som får ta gatearealet i bruk for sine virksomheter i sommer.

Gatene stenges imidlertid ikke fysisk for bilkjøring, men det blir gjennomkjøring forbudt. Når prøveprosjektet er ferdig i oktober, skal hele prosjektet evalueres.

– Målet til byrådet er å stenge gatene permanent?

– Vi har veldig lyst til å få til det. Det er store kabaler for å få nødvendig trafikk til å flyte, og byen skal selvfølgelig fungere fortsatt. Det er det vi jobber for, sier Reinvang.

Han forteller at utrykningskjøretøy fortsatt vil få tilgang til gatene.

– Byrådet har fått mye kritikk tidligere for å gjøre gatene mindre tilgjengelige for bilister. Tror du det vil komme mye reaksjoner også denne gangen?

– Jeg tror ikke dette vil utsløse store protester. Folk flest liker bilfritt byliv og dette er et kult prøveprosjekt med trær i gatene, som er utarbeidet i samarbeid med lokalt næringsliv, sier han.

– Jeg tror ikke dette vil utløse noen store protester. Dette er et prøveprosjekt, og er utarbeidet i samarbeid med næringslivet, sier han.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

Fjerner sykkelfelt

Som en del av prosjektet så fjernes imidlertid nordgående sykkelfelt i Kirkegata, mellom Rådhusgata og Prinsens gate, og syklister må de neste tre månedene sykle i veien. På Grønland så oppheves også det eksisterende sykkelfeltet i østgående retning, mens sykkelfeltet i vestgående retning beholdes og flyttes innover i gata.

Men syklistene kan sykle gjennom den delen av gata som er stengt for gjennomkjøring, påpeker Bymiljøetaten.

De opplyser videre at tiltakene både i Kirkegata og Grønland har fått en byggetillatelse på to år, noe som betyr at de kan settes opp igjen neste sommer hvis evalueringen tilsier at det er riktig å gjøre det.

– Kirkegata skal på sikt bli gågate. Før denne prosessen settes i gang, ønsker vi å utvikle gangaksen mellom Torggata og Karl Johans gate via Kirkegata. Læring fra dette prosjektet vil bli brukt i den framtidige ombyggingen, skriver etaten i en epost til Nettavisen.

– Også for de med bil

Senterpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Morten Edvardsen, mener en opprustning av gatene, særlig på Grønland, er sårt tiltrengt.

– Mange bor trangt og har behov for grønne, gratis friområder i nærmiljøet både for barn og voksne. Vi får aldri nok av hyggelige møteplasser og grønne lunger i Oslo, så det er positivt, sier Edvardsen til Nettavisen.

Han mener imidlertid at prosjektet må evalueres nøye før gata eventuelt blir stengt permanent.

– Det er viktig å understreke at det er en prøvestengning, og det må evalueres grundig før det eventuelt gjøres permanent. Senterpartiet vil ha en by som er tilgjengelig for alle, både gående, syklende, kollektivreisende og de som trenger bil, sier han, og samtidig påpeker:

– Å stenge trafikk ett sted reduserer ikke nødvendigvis trafikk, men flytter den et annet sted.

Les også: Reagerer på «kaffe og noe attåt»-uttalelse: – Hun vitser med Oslo-folk

Slik stenges veiene

Kirkegata er nå stengt for gjennomkjøring mellom Prinsens gate og Stortorvet. Det er skiltet omkjøringsvei til Stortorvet via Skippergata og Kirkeristen.

Gata Grønland stenges for gjennomkjøring mellom Motzfeldts gate og Tøyenbekken, og strekket mellom Lakkegata og Motzfeldts gate blir enveiskjørt i østgående retning.