Temaet skaper både heftig debatt og stor forvirring.

Torsdag klokken 10 skal byrådet for miljø og samferdsel behandle en ny renovasjonsforskrift. Den åpner for å kunne gi «bøter» på inntil 12.330 kroner for å ha kildesortert feil.

Nettavisen har vært i kontakt med både Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo og byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS), som sliter med å svare konkret på konsekvensene for deg og meg hvis den nye forskriften trer i kraft.

Dette ble også tema i den muntlige spørretimen i Oslo bystyremøte onsdag.

Stilte spørsmål ved ny bøteordning

Der stilte Lars Petter Solås i Oslo Frp følgende spørsmål:

– Ifølge NRK ønsker byrådet å innføre en bot for å sortere søppelet feil på inntil 12.330 kroner til dem som sorterer feil. (...) Byrådet ønsker å få folk til å sortere bedre, og det kan være et godt formål, det. Hvordan vil byrådet administrere denne nye bøteordningen? Hvor mye byråkrati vil det innebære? Hvordan skal kontrollen med posene fra hvermannsen være? Kommer dette til å øke renovasjonsgebyrene ytterligere i årene som kommer?

Les også: Advarer mot helikopterplaner ved nyfødtavdeling: – Veldig bekymret

Svaret kom fra byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG):

– Jeg registrerte også at det var en ganske tabloid sak om dette i NRK, og saken om ny renovasjonsforskrift er fortsatt til behandling i byrådet. Det er ikke avgitt ennå, og det blir god anledning til å diskutere den saken når den kommer.

– Forslaget innebærer å kunne gi bøter, noe renovasjonsetaten har anledning til å gjøre i dag, presiserte Stav.

– Men det er ikke snakk om å sjekke innholdet i din og min pose, det er ikke intensjonen, la byråden til.

Solås var ikke fornøyd med svaret:

– Det er riktig at saken ikke er avgitt ennå, men det ligger jo ute med en innstilling fra byrådet. Det er nytt å kunne gi en bot på inntil 12.330 kroner. (...) Er byråden kommet fram til at det etter siste utredning om kildesortering er bedre å true Oslos innbyggere med bot i stedet for å gjøre kommunens ordninger bedre? spurte han.

Les også: Vil ha 30-sone i store deler av Oslo: – Helt forferdelig

Det er ikke sikkert man skal bruke muligheten til å gi bøter, ifølge Stav.

– Nå er det slik at prisnivået følger av nytt nasjonalt regelverk. Det er heller ikke snakk om å true innbyggerne. Det er heller ikke sikkert vi skal ta denne muligheten i bruk. Men det man vil kunne, hvis det vurderes som hensiktsmessig senere og kommunen opplever store problemer med forsøpling, kan man ilegge overtredelsesgebyr. Men det er ikke sikkert vi vil ta muligheten i bruk, svarte MDG-toppen.

Bjørn Revil, som nylig meldte overgang fra FNB til Frp, tok også ordet:

– Jeg synes dette bør avklares nå: Tallet på 12.000 er nokså konkret. Er det eller er det ikke byrådets oppfatning at man skal måtte betale tolv tusen i bot for å kaste søppel i feil pose, eller er det noe pressen har funnet på? Hvordan skal så ordningen overholdes?

Les også: Lan Marie Berg om abortkutt: – Jeg er helt sjokkert

Stav svarte slik:

– Som jeg nevnte, følger prisene av nasjonalt regelverk. I dag fører forsøpling til at alle må bære kostnadene hvis noen ikke rydder opp etter seg. Så hvis det er snakk om omfattende store overtredelser, kan man velge å ilegge et overtredelsesgebyr til noen som gjør det de ikke burde. Og hvis man fortsetter å forsøple og påføre andre store ekstrautgifter, kan man se det som rimelig at de gjør det, betaler for seg. Men vi har altså ikke bestemt oss ennå.

70 prosent av plasten sorteres feil

Forskriften vil, hvis den går gjennom, gi Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo, med støtte fra byrådet, muligheten til å straffe søppelsynderne økonomisk.

Brudd på reglene om kildesortering skal ifølge byrådet brukes «i tilfeller der krav i forskriften ikke overholdes, og det unnlates å rette opp i forholdet etter skriftlig påtale».

Bakteppet er nedslående tall som viser at så mye som 70 prosent av all plast sorteres feil. Dermed blir det brent i stedet for å gå til gjenvinning.

Les også: Gigantiske høyhusplaner setter fyr på debatten: – Hører ikke hjemme her


Maks-bot på 12.330 kroner

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo så seg i helgen nødt til å presisere følgende på Facebook:

«Vi har hatt muligheten til å gi tilleggsgebyr i mange år, men aldri gjort det. Vi har fortsatt ingen konkrete planer om å ilegge «bøter», men ønsker at renovasjonsforskriften skal åpne for muligheten.».

«Det nye nå er at vi ønsker å fastsette et grunnbeløp (rettsgebyr 1R=1233 kroner) som i ytterste konsekvens kan ganges opp ti ganger (12 330 kroner). Vi verken kan eller vi «straffe slurv». Hvordan skulle det arte seg? At vi kommer hjem til dere og åpner poser? Det går jo ikke», presiserte etaten på Facebook.