STORTINGET (Nettavisen): Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag fra MDG om å sette ned et utvalg som skal granske hvordan politiet har opptrådt i mindre alvorlige narkotikasaker. Forslaget får ikke flertall, viser behandlingen i komiteen.

Dermed blir det ingen uavhengig gjennomgang av politiet etter opprullingen av saker som har vist at mange mistenkte for ulovlig rusbruk er utsatt for overtramp fra politiet, og at feilen har vært systematisk.

– Riksadvokaten har avdekket at politiet har brutt loven veldig, veldig lenge. Måten man jobbet på var at man brukte ulovlige tvangsmidler, sier fungerende leder i MDG, Arild Hermstad.

Sakene det handler om kalles ofte for «mindre alvorlige narkotikasaker», som bruk av narkotika eller besittelse av små doser.

Les også: Denne jointen setter fyr på debatten: – Blir jeg straffet, så tar jeg straffen

Riksadvokaten er i gang med en større gjennomgang av tidligere praksis, etter at en runde med stikkprøver avdekket flere feil som tyder på at politiet i en årrekke har vært for hardhendte i møte med ulovlig rusbruk.

– De skal ha sluttet med dette nå, men da man gjorde stikkprøver av kun noen få uker så fant man ut at veldig mange var utsatt for dette. Potensielt er tusenvis av personer behandlet ulovlig av politiet i mange år. Når storsamfunnet gjør sånt mot en sårbar gruppe så mener jeg det er Stortingets jobb å finne ut hvordan det kunne skje, sier Hermstad.

Det er for eksempel ikke lov til å tvinge noen til å ta blod- eller urinprøve, lete gjennom en mobiltelefon eller ransake en bolig hvis det kun er for å bekrefte mistanke om at en person har brukt narkotika, eller for å finne selgeren.

Men politiet har selv erkjent at dette har vært praksis. Den innrømmelsen kom fra interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening under Stortingets behandling av Solberg-regjeringens forslag til rusreform i 2021.

Forslaget om å granske politiet kommer fra MDG, og er støttet av Rødt, SV og Venstre. Nettavisen møtte nylig Hermstad og støttespillerne fra SV og Venstre utenfor Stortinget.

Les også

Skal ta MDG til nye høyder: – Misvisende å kalle partiet radikalt

Kraftig ut mot Mehl

Justisdepartementet har via en statssekretær beklaget feilpraksisen, men justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke sagt om hun stiller seg bak beklagelsen eller ikke.

– Det er tragisk. Det var en statssekretær ute og beklaget på vegne av departementet, men det gjør ikke justisministeren. Det dementerer beklagelsen som allerede er kommet fra departementet, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre til Nettavisen.

– Når folk er utsatt for ulovlige tvangsmidler, altså menneskerettighetsbrudd, så skulle det bare mangle at man kan komme med en beklagelse. Det er under enhver kritikk, fortsetter hun.

Les også: Her er cannabis-spørsmålet justisminister Mehl ikke vil svare på

– Det er direkte pinlig og en undergraving av det opprydningsarbeidet som må på plass, skyter Skjalg Unneland i SV inn.

Også Rødt, ved Tobias Drevland Lund, kritiserer justisministeren.

– Jeg stiller meg litt undrende til at ikke flere partier på Stortinget gir sin støtte til at alle steiner snus og at vi kommer til bunns i hva som har gått galt. Det er også urovekkende at justisminister Emilie Enger Mehl ikke offentlig har beklaget til ofrene for denne ulovlige tvangsmiddelbruken, sier han til Nettavisen.

Frp: – Det var ikke ulovlig

Riksadvokat Jørn Maurud har både irettesatt politiet og startet gjennomgangen som viste at det har vært en feilpraksis. Han er nå i gang med en større gjennomgang.

Frp og KrF har foreslått at politiet skal få lov til å bruke virkemidlene Riksadvokaten mener ikke er tillatt, som å ransake mistenkte i små saker.

– Da Riksadvokaten kom med sin presisering, trodde jeg det ga oss alle en felles virkelighetsforståelse om hva som ikke er lov, men det har vi ikke. Enkelte partier, som Frp, mener politiet skal få tilbake virkemidler. Få tilbake hva? Man kan ikke få tilbake virkemidler man aldri har hatt, sier Wetrhus Thorsvik i Venstre.

Nettavisen har spurt justispolitisk talsperson i Frp, Per-Willy Amundsen, om Frp mener det har vært en feilpraksis i disse sakene. Han uttrykker overfor Nettavisen at det er vanskelig å forså at politiet har gjort noe galt, fordi en så stor feil umulig kan ha blitt oversett av både tidligere riksadvokater og domstolene.

– En forutsetning for at Riksadvokatens endrede tolkning av bestemmelsene om tvangsmiddelbruk ikke representerer en endring av rettstilstanden, er at regelverket for bruk av tvangsmidler har vært systematisk feilpraktisert i flere tiår under den forrige Riksadvokaten. Videre at dette i den samme perioden heller ikke har blitt fanget opp ved domstolenes behandling av straffesaker hvor tvangsmidler har vært benyttet i medhold av daværende tolkningspraksis.

– Fremskrittspartiet mener det ikke er grunnlag for en slik slutning, og at Riksadvokatens endrede tolkning ikke innebærer at den tidligere praksis har vært lovstridig, sier den tidligere justisministeren.

– Har politiet mistet virkemidler de har rett på, etter Frps oppfatning?

– Det er ikke mitt bord å utfordre Riksadvokatens gjeldende tolkning av reglene for tvangsmiddelbruk i narkotikasaker. Men Fremskrittspartiet mener politiet skal ha adgang til å bruke tvangsmidler også i mindre narkotikasaker, derfor har vi stilt statsråden skriftlig spørsmål om dette er noe regjeringen vil fremme forslag om. Dersom det ikke kommer et forslag fra regjeringen om dette, vil vi fremme eget forslag om dette, svarer han.

Denne uken har Nettavisen også forsøkt å få en kommentar til saken fra Arbeiderpartiet og justisdepartementet, men de har ikke svart.

– Ville vært forsidesaker i alle landets aviser

Unneland i SV mener saken har belyst et annet samfunnsproblem.

– Denne skandalen illustrerer noe om hvordan storsamfunnet og enkelte partier ser på mennesker. Man kan tenke seg hvordan partier under fartskontroller på Oslo vest hadde tatt folk ut av bilen, satt på dem håndjern, ransaket bilen og brukt uproporsjonalt mye makt. Det ville vært forsidesaker i alle aviser, og ramaskrik om at det må ryddes opp i.

– De samme reaksjonene lar vente på seg her. Det er et uttrykk for den klassejustisen rusmisbrukere har vært utsatt for i lang tid, konkluderer SV-representanten fra Oslo.


– Jeg er glad for at politietaten har innrettet seg etter Riksadvokatens funn og vet at politiet selv nå er i gang med å rydde opp internt. Likevel mener jeg det er nødvendig for samfunnet og ikke minst for ofrene at det settes ned et offentlig utvalg som gransker denne rettsskandalen, sier Drevland Lund i Rødt.

– Riksadvokaten går nå gjennom hva som har vært praksis. Hvorfor er det ikke nok at politiet rydder opp i dette alene?

– Det handler om rettssikkerheten til en gruppe, og da mener jeg at det er en oppgave Stortinget må og skal ta, altså å forsvare de som beviselig er utsatt for overgrep og tvangsmidler som politiet ikke har hatt, svarer Hermstad i MDG.