Mandag la SSB frem en rapport som viser en tydelig økning i antall uføre.

I løpet av 2021 var hele 10,7 prosent av befolkningen i aldersspennet 18-67 år uføretrygdet, hvilket betyr 3600 flere enn året før.

Sett ut ifra de ulike aldersgruppene, viser rapporten en særlig økning av unge uføre. En trend som har vært stigende helt siden 2016. I tillegg viser tallene at hver femte unge uføre også har lav inntekt.

Dette gjelder i all hovedsak personer i aldersgruppen fra 25-34 år og 35-44 år. Samtidig har også andelen eldre uføre gradvis gått nedover.

Regjeringens viktigste oppgave

Arbeiderpartiets representant i stortingets arbeids- og sosialkomite Tuva Moflag, understreker at arbeidet med å redusere antallet unge uføre, blir en av de viktigste oppgavene for regjeringen i tiden fremover.

– Vi har over mange år sett en økning i andelen unge uføre. Det ble til og med doblet under Erna Solberg sin regjering, sier Moflag til Nettavisen.

Hun mener flere av menneskene som står utenfor arbeidslivet i dag, er personer som har falt ut av grunnleggende opplæring som videregående skole.

– Et tettere samarbeid mellom arbeid, helse og utdanning er derfor nødvendig for å snu trenden, legger hun til.

I tillegg ønsker Moflag et bedre samarbeid på tvers av komiteene på stortinget, slik at man også kan sikre andre områder som psykisk helse.

– Det blir viktig å legge til rette for lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene. Det er viktig at vi sørger for tett og individuell oppfølging tidlig, sier Moflag.

Les også: 50.000 flere arbeidsuføre under Solberg-regjeringen: - En systemsvikt

I en rapport publisert av OsloEconomics trekker forskerne fram at psykiske lidelser ofte er en grunnleggende forklaring på hvorfor personer blir uføre i tidlig alder. Dette er også hyppig nevnt i rapporter publisert av NAV.

Samtidig kommer det frem at flere av de unge uføre typisk har fått påvist psykiske diagnoser lenge før uføretidspunktet starter. De kommer også fra familier med lav inntekt, og gjør det generelt dårligere på skolen.

Lite overraskende

For seniorrådgiver i Statistisk Sentralbyrå, Tor Morten Normann, var derfor økningen i antall unge uføre lite overraskende.

– De siste årene har det vært en trend der flere unge blir uføre. Det er ofte større sannsynlighet for at de bli værende i systemene når de kommer inn som ung enn om de hadde vært eldre, sier Normann til Nettavisen.

Han legger til at dersom veksten blant unge uføre forsetter, vil også de generelle tallene for antall uføre fortsette å stige med årene. Dette er fordi de unge har en tendens til å bli værende lenger i systemene, når de først har kommet inn.

Les også: Støre om rentekritikken: – De har ikke fulgt med i timen

Effektive systemer

I tillegg viser tallene fra SSB at de eldre uføre i større grad kombinerer både uføretrygd og arbeid. Dette er det færre av de unge uføre som benytter seg av.

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, mener det er viktig å legge bedre til rette for å kombinere dette.

– Selv om mange har et åpenbart behov for og krav på uføretrygd er det også mange som både kan og vil jobbe noe. Det er særlig viktig at unge uføre fortetter å bli fulgt opp etter at de har fått innvilget uføretrygd slik at vi også kan hjelpe de som kan tilbake i arbeid og utdanning, sier Asheim til Nettavisen.


Samtidig mener han at doblingen av unge uføre under Solberg-regjeringen, først og fremst skyldes et mer effektivt system der flere av de som hadde krav på uføretrygd ble raskere avklart.

– I tillegg kan vi glede oss over at flere med alvorlige diagnoser overlever, noe som naturligvis også gjør seg gjeldende i uførestatestikken, understreker Asheim til Nettavisen.

Les også: SV ut mot omstridt elbil-forslag: – Vi er svært kritiske