I flere år har det blitt stilt høye krav til edruelighet for personer som ønsker å ferdes i veitrafikken i Norge. Dersom politiet mistenker at en fører har manglende edruelighet, har de kunne frata vedkommendes førerkort.

Denne praksisen har imidlertid blir håndhevet noe strengere i forbindelse med rusmidler som cannabis. Her har politiet inndratt førerkortet til personer som har brukt cannabis dager eller uker i forveien, men som ikke er ruspåvirket i tidspunktet de kjører bil.

– Dette er grov maktmisbruk, sier nestleder i MDG Arild Hermstad, og etterlyser svar fra justisministeren på hvordan hun skal løse problem.

Les også

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Dom i Høyesterett

En høyesterettsavgjørelse fra høsten 2021 fastslo at den strenge praksisen fra politiet knyttet til moderat cannabis-bruk og inndragelse av førerkort, ikke lenger skulle være gjeldende.

Dommen avgjorde at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned «ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren "ikke er edruelig" i vegtrafikklovens forstand».

Det betyr at politiet ikke har rett til å inndra førerkortet til mennesker i denne situasjonen.

– Ulovlige metoder

MDG etterlyser derfor en redegjørelse på hva som er politiets praksis i dag, og lurer på om denne har blitt endret i tråd med dommen til Høyesterett.

– Politiet har brukt ulovlige metoder og uforholdsmessig maktbruk, sier Hermstad til Nettavisen

Han sikter til episoder der personer har blitt strippet nakne for brukerdoser, fått ransaket hus eller inndratt mobiltelefoner - i tillegg til inndragelse av førerkort i situasjoner der personene ikke er ruspåvirket.

Les også

UP identifiserte ruspåvirket mann på Snapchat med tusenvis av følgere: Er det lovlig? 

– Dette er helt uforholdsmessig i forhold til lovbruddet som har skjedd. Dette er fordi ulovlig rusbruk utenom veitrafikken, først og fremst setter deg selv i fare, ikke andre rundt deg, sier Hermstad.

Han mener praksisen til politiet handlet om moraliserte holdninger som ikke lenger samsvar med det norske samfunnet i dag.

Les også

Straffes for bosted og foreldrenes lave utdannelse

Etterlyser svar

I kjølvannet av høyesterettsdommen har MDG etterlyst redegjørelse fra Justisdepartementet, og sendte skriftlig spørsmål allerede i starten av februar.

Da hevdet Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, at en redegjørelse med direktoratet om «praksis for tilbakekall av førerrett når rusmiddelbruk er en del av begrunnelse», ville foreligge i mars 2022.

Statsråden har enda ikke kommet tilbake med oppdateringer til Stortinget.

– Jeg skjønner ikke hvorfor justisministeren ikke kan komme med en oppdatering på saken. Jeg synes hun fremstår som verken ydmyk eller offensiv når det kommer til endringer og evnen til å se fremover, sier Hermstad til Nettavisen.

Les også: To politibetjenter bøtelegges etter ransaking

Han opplever at Støre-regjeringen ofte trenerer saker som omhandler ruspolitiske spørsmål.

– I tillegg vil vi ha en avklaring på hva som skjer med dem som har fått inndratt førerkortet tidligere. Dette har rammet veldig mange mennesker, understreker Hermstad.

Politidirektoratet vi rette seg føringene

Nettavisen har prøvd å komme i kontakt justisministeren med spørsmål om saken, men fikk heller et skriftlig svar fra departementet på e-post:

«Statsråden har i sitt svar til Stortinget uttalt at hun vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte etter at departementet har mottatt og gjennomgått redegjørelsen fra Politidirektoratet. Justis- og beredskapsdepartement har mottatt redegjørelsen fra Politidirektoratet om saken».

«Politidirektoratet har meddelt at de retter seg etter de føringer som er gitt i bl.a. dommer fra Høyesterett på dette området – jf blant annet dom av 21. oktober 2021. Departementet vil orientere Stortinget om status på anmodningsvedtaket på vanlig måte».